Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Italiano
Nederlands
Français
Español
Dansk
Čeština
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna ZPA Lille – Francja

Cząsteczki stałe, tlenki azotu i ozon mogą mieć wpływ na ważność plakietek.
Dowiedz się więcej tutaj o obecnych i przyszłych zmianach dotyczących ważności plakietek.

Plakietka ważna dzisiaj, 21.04.2018.

Dzisiaj, granica 50 µg/m3 została przekroczona.

Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.

Strefa ekologiczna ZPA w Lille

W dniu 05.07.2017 (metropolia) Lille dla większej części tej społeczności przyjęła działania mające na celu poprawę jakości powietrza, a tym samym wprowadzono strefę emisyjną ZPA, która wchodzi w życie z tą datą.
W strefie ZPA w przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza zostanie ogłoszony alarm ostrzegawczy lub alarm wysokiego zanieczyszczenia, który może oznaczać zbliżający się lub natychmiastowy zakaz dla określonych kategorii pojazdów. W związku z tym chodzi o tymczasową (chwilowo obowiązującą) strefę ekologiczną, która wchodzi w życie w zależności od stężenia w powietrzu drobnego pyłu, ozonu, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu.

Alarm wyższego zanieczyszczenia w strefie ZPA – z francuzkiego „Zones de protection de l’air“ – może jedynie zostać ogłoszony przez prefekta danego regionu (departamentu). W przypadku strefy ZPA Lille, prefekt departamentu Nord może oglosić alarm wyższego zanieczyszczenia, gdy stężenie subtancji szkodliwych przekroczy granice przez dwa dni z rzędu.

Alarm ostrzegawczy i alarm wysokiego zanieczyszczenia (zakaz jazdy) mogą zostać wywołane, gdy dzienne, jak i godzinne pomiary instytutu analizy jakości powietrza przekroczą 50/80 µg/m³ pyłu drobnego, 180/360 µg/m³ ozonu, 300/500 µg/m³ dwutlenek siarki i 200/400 µg/m³ dwutlenku azotu.

Aby módz się przemieszczać w danej strefie ZPA, w której został ogłoszony alarm zanieczyszczenia, pojadz musi posiadać winietę Crit`Air, której klasa odpowiada wymogom prefektury.
Każde naruszenie przepisu posiadania winiety oraz pominięcie przepisów ograniczenia ruchu po strefie będzie karane grzywną 3 kategorii w wysokości 68 euro, wegług artykułów L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego przepisu drogowego.

Działania dodjęte przy przekroczeniu granic stężenia w metropolji Lille

Uzgodniony plan ulepszenia jakości powietrza strefy ZPA Lille przewiduje między innymi liczne szczególne działania, które mogą zostać zastosowane przez prefekta w przypadku przedłużonego wyżu zanieczyszczenia zależnie od czasu trwania, intensywności i rodzaju zanieczyszczenia. Oprócz ruchu drogowego, ograniczenia dotyczą również sektor przemysłowy i rolniczy.

Dotyczące ruchu drogowego, podczas wyżu zanieczyszczenia powietrza, pojazdy osobowe, lekkie pojazdy użydkowe, dwu-, trój- oraz lekkie czterokołowe pojazdy z klasą Crit`Air 4 lub 5 nie mogą wjeżdżać do strefy ZPA. Pozatym, w tych samych okolicznościach, zakaz wjazdu obowiązuje wszystkie pojazdy bez winiety oraz pojazdy ciężarowe, autobusy i inne pojazdy ważące poza 3,5 tony certyfikowane EURO 0, 1, 2 i 3, co odpowiada klasie Crit`Air 5.
Przy wyżu zanieczyszczenia powietrza, działania podjęte wykluczające pewne pojazdy z ruchu drogowego mogą być tak długo ważne, aż kondycje meteorologiczne trwale się nie poprawią.

Powierzchnia strefy ekologicznej ZPA w Lille

ZPA Lille skała da się z 12 gmin metropolji Lille. Jest to około połowa powierzchni metropolji. Strefa ekologiczna została rozciągnięta o 21 km na północ i na południe oraz o 18 km na wschód i na zachód. Obecna ogólna powierzchnia strefy wynosi 76 km².
Wewnącz tej strefy znajdują się autostrady A25 (z Dunkerque) i A22 (z Lille do Gent).
Dalej autostrada A27 (z Lille do Brukseli) jak i prowadząca do Paryża A1 oraz prowdząca do Valenciennes A23.
Należy zauważyć, żę większość pojazdów jadących z Brukseli lub z Gent do tunelu w Calais przeważnie przejeżdżają przez autostrady A25 i A27 i tym samym przejeżdżają przez strefę ZPA Lille.
W przypadku alarmu wysokiego zanieczyszczenia są wykluczone ze strefy autostrady A1, A22 i A25.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej: Lille ZPA

Strefa ekologiczna zapowiedziana: 06.02.2017

Strefa ekologiczna weszła w życie: 05.07.2017

Typ strefy ekologicznej: Strefa ochrony powietrza, wchodzi w życie od 2-ego dnia wyżu zanieczyszczenia powietrza (>80µg/m³ pyłów zawieszonych) po progu informacyjnym (>50µg/m³).

Aktualnie jeżdżenie z winietką obowiązuje dla: od 2-ego dnia wyżu zanieczyszczenia powietrza dla pojazdów ciężarowych, samochodów osobowych, autobusów, dwu-, trój- i lekkich czterokołowych motoryzowanych pojazdów.

Klasy winietek dozwolone w tej strefie: E, 1, 2, 3. Klasy 4 i 5 w zależności od stopnia oraz czasu trwania wyżu zanieczyszczenia. (najczystsze klasy: E oraz 1).

Przyszłe zmiany odnośnie do dozwolonych winietek: Obecnie nieznane.

Zakaz ruchu (tymczasowy): Pojazdy bez winietki Crit’air lub nieposiadające wystarczającej klasy winietek Crit’air w zależności od stopnia oraz czasu trwania wyżu zanieczyszczenia. Dwu-, trzy- i lekkie motorowe czterokołowce, Sam. Osobowe i Lekkie pojazdy użytkowe < 3,5 t Klasa Crit’Air 4 i 5. Ciężarówki, autobusy i Pojazdy > 3,5 t Klasa Crit’Air 4.

Zakaz ruchu (stały): Obecnie bez informacji.

Grzywna: 68 - 375 Euro.

Powierzchnia strefy ekologicznej: ZPA Lille skała da się z 12 gmin metropolji Lille. Jest to około połowa powierzchni metropolji. Strefa ekologiczna została rozciągnięta o 21 km na północ i na południe oraz o 18 km na wschód i na zachód. Obecna ogólna powierzchnia strefy wynosi 76 km².

Wewnącz tej strefy znajdują się autostrady A25 (z Dunkerque) i A22 (z Lille do Gent).

Dalej autostrada A27 (z Lille do Brukseli) jak i prowadząca do Paryża A1 oraz prowdząca do Valenciennes A23.

Należy zauważyć, żę większość pojazdów jadących z Brukseli lub z Gent do tunelu w Calais przeważnie przejeżdżają przez autostrady A25 i A27 i tym samym przejeżdżają przez strefę ZPA Lille. W przypadku alarmu wysokiego zanieczyszczenia są wykluczone ze strefy autostrady A1, A22 i A25.

Szczegóły: Przy dłuższym wyżu zanieczyszczenia, w momencie, w którym ZPA wchodzi w życie, ograniczenia i zakazy ruchu dla niektórych klas winietek obowiązujące na obszarze ZPA Grenoble obowiązują również na obszarze ZCR Grenoble.

Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.