Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna ZCR Grenoble

W dniu 9 listopada 2016 r. francuski minister spraw wewnętrznych podpisał dekret, w którym na trzyletni okres próbny podjęto decyzję o ustanowieniu strefy ekologicznej ZCR (Zones à Circulation Restreinte) oraz o wprowadzeniu w centrum miasta Grenoble plakietki Crit’Air. Od 01.01.2017 r. plakietka Crit’Air obowiązkuje wszystkie  lekkie  pojazdy użytkowe oraz ciężarowe. Zakazy jazdy dotyczą wszystkich lekkich samochodów użytkowych (N1) do 3,5 tony z datą rejestracji do 30.09.1997 oraz samochodów ciężarowych (N2 i N3) zarejestrowanych do 30.09.2001. Miasto Grenoble jest miastem powiatowym departamentu Isère (nr 38) w którym znajduje się również siedziba prefekta. Obszar o powierzchni około 18 km² zamieszkuje  ponad 161 000 mieszkańców.

Miasto Grenoble jest ważnym węzłem komunikacyjnym dla ruchu z północnej Francji (przez Lyon), Genewy (przez Annecy i Chambéry), Włoch i południowej Francji (Marsylii lub Montpellier przez Valence).  Główne trasy omijające miasto, jak również te, które przebiegają przez Grenoble, są często w godzinach szczytu bardzo zatłoczone oraz zagrożone wystȩpowaniem korków. Wysoka koncentracja pojazdów przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. W szczególności w celu zwalczania tego problemu, w okresach szczytowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza, gmina zdecydowała się wprowadzić zakaz ruchu  pojazdów.

Grenoble z rzeką Drac

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Według regionalnego instytutu nadzorującego jakość powietrza Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, zakaz prowadzenia pojazdów może wkrótce zostać rozszerzony na 8 kolejnych gmin sąsiadujących z Grenoble. Gminy, których zakaz ten może dotyczyć to (z północy na południe): Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vinoux, La Tronche, Saint-Martin-d'Hères, Poisat, Eybens, Échirolles i Pont-de-Claix.
 Po ogłoszeniu rozszerzenia obszaru ochrony środowiska, kolejnych 6 burmistrzów miast po przeciwnej stronie rzeki Drac zadeklarowało, że również oni zainteresowani są decyzjami dotyczącymi stref ochrony środowiska i chcą na swoim obszarze wprowadzić zakaz ruchu. Dotyczy to nastȩpujących gmin (od północy do południa): Veurey-Woroize, Noyarey, Sassenage, Fontaine, Seyssinet-Pariset i Seyssins.
Rozszerzenie to będzie następować stopniowo i będzie realizowane w latach 2019-2025.

Granice strefy ochrony środowiska Grenoble

W Grenoble strefa ekologiczna ZCR obejmuje część miasta.
Na zachodzie granica strefy biegnie wzdłuż rzeki Drac do ujścia rzeki Isère. Na wschodzie granica przebiega wzdłuż rzeki Isère aż do drogi D1090, której przedłużeniem jest droga D1532 aż do rzeki Drac (ponownie na zachód).
Obie drogi stanowią południową granicę strefy ZCR Grenoble. Zakazy jazdy nie dotyczą jednak tych głównych osi.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Grenoble ZCR – Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.01.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Aktualnie obowiązek posiadania plakietek:
Furgonetka (N1), Samochód transportowy (N2), Samochód ciężarowy (N2) oraz ciężki samochód ciężarowy (N3)
Aktualnie dozwolone (od 01.01.2017) klasy plakietek:
Klasa E, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3, Klasa 4, Klasa 5 oraz Bez winietki Crit’Air (najczystsze klasy: E oraz 1).
Przyszłe zaostrzenie dozwolonych winietek:
Wszystkie rodzaje pojazdów (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, lekkie pojazdy użytkowe, dwu- i trzykołowce oraz lekkie czterokołowe pojazdy silnikowe) mogą niebawem być dotkniȩte zakazem. Pojazdy nieposiadające plakietki "Air Crit'Air" będą nadal wyłączone z ruchu drogowego. Crit'Air klasy 5 mogą być na obszarze strefy również objȩte zakazem.
Grzywna:
68-375 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
W Grenoble strefa ochrony środowiska ZCR obejmuje część miasta.Na zachodzie granica strefy biegnie wzdłuż rzeki Drac do ujścia rzeki Isère. Na wschodzie granica przebiega wzdłuż rzeki Isère aż do drogi D1090, której przedłużeniem jest droga D1532 aż do rzeki Drac (ponownie na zachód). Obie drogi stanowią południową granicę strefy ZCR Grenoble. Zakazy jazdy nie dotyczą jednak tych głównych osi.
Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.