Strefa ekologiczna Gers/Auch ZPAd - Francja

Cząsteczki stałe, tlenki azotu i ozon mogą mieć wpływ na ważność plakietek.
Dowiedz się więcej tutaj o obecnych i przyszłych zmianach dotyczących ważności plakietek.

Plakietka ważna dzisiaj, 18.02.2018.

Na dzisiaj nie ma żadnych ostrzeżeń.

Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.

Strefa ochrony powietrza ZPAd Gers / Auch

W dniu 4.08.2017 prefekt departamentu Gers podpisał dekret, w którym ogłosił wprowadzenie winiety Crit'Air w ramach departamentu Gers, która weszła w życie 18.09.2017 r.
Dekret opisuje katalog środków, które mają być stosowane w przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza. Specyfika procedury polega na tym, że dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza podane zostanie miasto lub gmina w departamencie, w którym obowiązywać będzie strefa zależna od pogody. ZPAd (zone de protection de l'air départementale) nie jest zatem lokalną lub regionalną strefą ochrony powietrza, której granice są jasno określone (ZPA), lecz całym departamentem, w którym ograniczenia ruchu mogą być stosowane tymczasowo. Prefekt departamentu Gers określa, w jakim stopniu i jakie miasta oraz gminy zostaną nią objęte. Oznacza to, że w obrębie ZPAd Gers mogą istnieć lokalne i ograniczone czasowo i zmieniające się zakazy prowadzenia pojazdów, do których właściciel pojazdu powinien się dostosować.
Departament Gers jest jednym z 13 departamentów w regionie Oksytanii i jest domem dla ponad 190.000 mieszkańców na powierzchni 6.300 km². Siedzibą powiatu departamentu Gers jest miasto Auch, które zajmuje powierzchnię 72 km² i liczy około 22.000 mieszkańców, a także jest siedzibą prefekta departamentu.
Aby przygotować się na ewentualne szczyty zanieczyszczeń, także w departamencie Gers wprowadzona została tymczasowa strefa ekologiczna, która będzie obowiązkowa dla wszystkich pojazdów zgodnie z dekretem prefekta n°32-2017-08-04-001 w przypadku trwałego zanieczyszczenia powietrza.
Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

W przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza prefektura Gers przewiduje szereg działań w kilku etapach. Po uprzednim ostrzeżeniu, które początkowo nie ma wpływu na ruch drogowy, pierwszym krokiem jest uruchomienie pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza.
Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu.
W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach strefy ekologicznej ZPAd o 20 km/godz.

Jeżeli jeden z wyżej wymienionych poziomów zanieczyszczeń w następnych dniach nadal przekracza te wartości, drugim środkiem jest ogłoszenie alarmu zanieczyszczenia powietrza („niveau d’alerte N2“) z ewentualnymi zakazami jazdy, które jednak nie są szczegółowo określone w dekrecie.

Szczególne zasady dotyczące poziomów zanieczyszczenia
Ogólnie rzecz biorąc, klasy winiet Crit'Air, które mogą być wykluczone z ruchu drogowego, są określone z góry w dekrecie odpowiedniego prefekta. W tym przypadku klasy te są ogłaszane dopiero w momencie wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza. Można jednak założyć, że w posiadając winiety Crit'Air E, 1, 2 i 3 odpowiedni zakaz prowadzenia pojazdów powinien być mało prawdopodobny.

Granice strefy ekologicznej Gers

Zazwyczaj granica strefy ZPAd we Francji jest określona dekretem odpowiedniego prefekta.
W tym przypadku może to jednak dotyczyć całego obszaru departamentu Gers. Dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza zostanie podany dokładny zasięg strefy, na którą mają mieć wpływ konkretne ograniczenia ruchu.
W każdym razie należy zauważyć, że w przypadku alarmu zanieczyszczenia powietrza może to mieć wpływ na autostrady N21 (pomiędzy Agen a Tarbes) i N124 (z i do Tuluzy).

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej: Gers ZPAd

Strefa ekologiczna zapowiedziana 07.2017

Strefa ekologiczna weszła w życie: 18.09.2017

Typ strefy ekologicznej: Zależna od warunków atmosferycznymi strefa ochronny powietrza obowiązująca po uprzednim ostrzeżeniu w przypadku przekroczenia wartości granicznych dla zanieczyszczeń, np. > 50 µg/ m³ pyłu zawieszonego i po decyzji prefekta.

Aktualnie jeżdżenie z winietką obowiązuje dla: W zależności od czasu trwania i intensywności szczytu zanieczyszczenia powietrza dla ciężarówek, sam. osobowych, autobusów, lekkich pojazdów użytkowych i zmotoryzowanych dwu-, trzy- i czterokołowców.

Klasy winietek dozwolone w tej strefie (od 18.09.2017): E, 1, 2, 3, 4, 5 (najczystsze klasy = E i 1).

Przyszłe zmiany odnośnie do dozwolonych winietek: Obecnie nieznane.

Zakaz ruchu (tymczasowy): Pojazdy bez winiety Crit'Air jak również pojazdy bez wystarczającej klasy winiety Crit'Air w zależności do wysokości i czasu trwania zanieczyszczenia powietrza.

Zakaz ruchu (stały): Obecnie nieznane.

Grzywna: 68-375 Euro.

Powierzchnia strefy ekologicznej: Strefa obejmuje w zasadzie cały departament Gers. Odpowiedni zakres strefy aktywowanej zostanie na nowo zdefiniowany podczas każdego szczytu zanieczyszczenia powietrza i ogłoszony w odpowiednim komunikacie indywidualnym, który równocześnie ogłasza wejście strefy w życie. W departamencie Wandea (Vendée) prawdopodobnie dotknięte są autostrady N21 i N124.

Szczegóły: W zależności od rodzaju, czasu trwania i poziomu zanieczyszczenia powietrza granice jednej lub kilku stref zmieniają się w całym departamencie. Z ruchu przez prefekta może być wykluczone kilka klas winiety Crit' Air.

Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.