Strefa ekologiczna Eure-et-Loir/Chartres ZPAd - Francja

Cząsteczki stałe, tlenki azotu i ozon mogą mieć wpływ na ważność plakietek.
Dowiedz się więcej tutaj o obecnych i przyszłych zmianach dotyczących ważności plakietek.

Plakietka ważna dzisiaj, 18.01.2018.

Na dzisiaj nie ma żadnych ostrzeżeń.

Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.

Strefa ochrony powietrza ZPAd Eure-et-Loir / Chartres

W dniu 24.11.2017 prefekt departamentu Eure-et-Loir podpisał dekret, w  którym ogłosił wprowadzenie winiety Crit'Air w ramach departamentu. Dekret wszedł z tą datą w życie. Cechą charakterystyczną jest jednak to, że w przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza dopiero zostanie określone miasto lub gmina w ramach departamentu, w którym zostanie wprowadzona w życie strefa ekologiczna zależna od pogody. ZPAd (zone de protection de l'air départementale) nie jest zatem lokalną lub regionalną strefą ochrony powietrza, której granice są jasno określone (ZPA), lecz całym departamentem, w którym ograniczenia ruchu mogą być stosowane tymczasowo. Będzie to wymagało osobnego dekretu prefekta po konsultacji z odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w zachodniej Francji ("Zone Ouest“). Oznacza to, że w obrębie ZPAd Eure-et-Loir mogą być obecnie stosowane lokalnie zmieniające się zakazy jazdy, do których właściciel pojazdu musi się dostosować.

Eure-et-Loir jest jednym z 6 departamentów Regionu Centralnego-Dolina Loary (Centre-Val de Loire) i liczy 434.000 mieszkanców na ponad 5.900 km². Chartres z 39.000 mieszkańców na powierzchni 17 km² jest miastem powiatowym dla Eure-et-Loir, w której siedzibę ma także prefekt.

Chociaż Region Centralny-Dolina Loary (Centre-Val de Loire) nie zalicza się do regionów Francji, które są szczególnie często narażone na okresy zanieczyszczenie powietrza, ważne jest, aby być przygotowanym, że takie wydarzenie może wystąpić. Z tego powodu departament Eure-et-Loir, z siedzibą w Chartres, wprowadza obecnie tymczasową strefę ekologiczną, która stanie się obowiązkowa dla wszystkich pojazdów w przypadku utrzymującego się zanieczyszczenia powietrza, zgodnie z dekretem prefekta n°PREF-CABINET-SIDPC-17/11/01 z dnia 16.11.2017.
Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Kryterium dla pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza jest sytuacja, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem odpowiedzialnego Instytutu ds. jakości powietrza „Lig Air“  został przekroczony poziom 80 µg/m³ dla pyłu zawieszonego lub 240 µg/m³ dla ozonu lub 400 µg/m³ dla dwutlenku azotu. W związku z tym prędkość na drogach strefy ekologicznej ZPAd musi zostać zmniejszona o 20 km/h albo też (w zależności od pilności i miejscowego występowania szczytu zanieczyszczeń) jest natychmiast przenoszona do drugiego etapu alarmu.

W zależności od intensywności i czasu trwania szczytu zanieczyszczenia mogą nastąpić w tym drugim etapie po konsultacji z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo "Zone Ouest"  opcjonalne dodatkowe środki wraz z zakazem jazdy. Są to w szczególności przepisy dotyczące zróżnicowanej regulacji ruchu drogowego w oparciu o winietę Crit'Air („circulation différenciée“). Prefekt może wtedy wyłączyć z ruchu drogowego pojazdy, które nie posiadają żadnej winiety Crit'Air oraz klasy winiet Crit'Air 4 i 5.

Szczególne zasady do poziomów zanieczyszczenia

Tutaj, w przypadku departamentu Euret-et-Loir, informacja o tym, czy winieta Crit'Air jest wymagana w ogóle lub dodatkowo czy winiety Crit'Air 4 i 5 mogą być wyłączone z ruchu drogowego, jest podawana dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza.

Granice strefy ekologicznej Eure-et-Loir

Zazwyczaj granica strefy ZPAd we Francji jest określona dekretem właściwego prefekta.
Cały obszar departametu Eure-et-Loir może zostać nimi dotknięty, ponieważ dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza będzie obwieszczona dokładny zasięg strefy wraz z konkretnymi ograniczeniami ruchu. To dzieje się w dodatkowym, oddzielnym dekrecie, który może zostać wydany w ciągu jednego dnia.
W każdym razie należy zwrócić uwagę, że w przypadku alarmu zanieczyszczenia powietrza mogą strefą zostać objęte autostrady a10 (między Paryżem a Bordeaux, przez Orleans i Tours) i A11 (od Ablis do Nantes, przez Chartres i Le Mans).

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej: Eure-et-Loir ZPAd

Strefa ekologiczna zapowiedziana: 10.2017

Strefa ekologiczna weszła w życie: 24.11.2017

Typ strefy ekologicznej: Zależna od warunków atmosferycznymi strefa ochronny powietrza obowiązująca po uprzednim ostrzeżeniu w przypadku przekroczenia wartości granicznych dla zanieczyszczeń, np. > 80 µg/ m³ pyłu zawieszonego i po decyzji prefekta.

Aktualnie jeżdżenie z winietką obowiązuje dla: W zależności od czasu trwania i intensywności szczytu zanieczyszczenia powietrza dla ciężarówek, sam. osobowych, autobusów, lekkich pojazdów użytkowych i zmotoryzowanych dwu-, trzy- i czterokołowców.

Klasy winietek dozwolone w tej strefie (od 24.11.2017): E, 1, 2, 3, 4, 5 (najczystsze klasy = E i 1).

Przyszłe zmiany odnośnie do dozwolonych winietek: Obecnie nieznane.

Zakaz ruchu (tymczasowy): Pojazdy bez winiety Crit'Air jak również pojazdy bez wystarczającej klasy winiety Crit'Air w zależności do wysokości i czasu trwania zanieczyszczenia powietrza. Klasy 4 i 5 mogą zostać decyzją prefekta wyłączone z ruchu.

Zakaz ruchu (stały): Obecnie nieznane.

Grzywna: 68-375 Euro.

Powierzchnia strefy ekologicznej: Cały departament Eure-et-Loir stał się teoretycznie strefą ZPAd. Odpowiedni zakres strefy aktywowanej zostanie na nowo zdefiniowany podczas każdego szczytu zanieczyszczenia powietrza i ogłoszony w odpowiednim indywidualnym dekrecie, który następnie warunkuje wejście strefy w życie. Autostrady A10 i A11 mogą zostać objęte w ramach departamentu Eure-et-Loir.

Szczegóły: W zależności od rodzaju, czasu trwania i poziomu zanieczyszczenia powietrza granice jednej lub kilku stref różnią się w całym departamencie.

Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.