Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPAd Delta Rodanu / Marsylia

W dniu 21.06.2017 prefekt departamentu Delta Rodanu (Bouches-du-Rhône) podpisał dekret, w którym uchwalono wprowadzenie winiety Crit'Air w ramach departamentu. Dekret opisuje katalog środków, które mają być stosowane w przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza. Specyfika procedury polega na tym, że dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza podane zostanie miasto lub gmina w departamencie, w którym obowiązywać będzie strefa zależna od pogody. ZPAd (zone de protection de l'air départementale) nie jest zatem lokalną lub regionalną strefą ochrony powietrza, której granice są jasno określone (ZPA), lecz całym departamentem, w którym ograniczenia ruchu mogą być stosowane tymczasowo.
Ustalenia, w jakim zakresie oraz jakie miasta i gminy zostaną objęte, leżą w gestii prefekta departamentu Delta Rodanu. Oznacza to, że w ramach ZPAd Delta Rodanu może dojść miejscowych i czasowo ograniczonych, zmieniających się i trudno przewidywalnych zakazów jazdy, do których właściciel pojazdu powinien się dostosować.

Departament Delta Rodanu (Bouches-du-Rhône - departament  nr 13) jest jednym z 6 w regionie Prowancja-Alpu-Lazurowe Wybrzeże (Region Provence-Alpes-Côte d’Azur - PACA) i domem dla ponad 2.017.000 mieszkańców na ok. 5.100 km². Stolicą departamentu Delta Rodanu  jest Marsylia, która na powierzchni 241 km² liczy ok. 862.000 mieszkańców oraz jest siedzibą prefekta departamentu. Najbardziej znanym miastem departamentu obok Marsylii jest Aix-en-Provence.

Aby być przygotowanym na możliwe szczyty zanieczyszczenia, wprowadzono w departamencie Delta Rodanu czasowo obowiązującą strefę ekologiczną, która przy trwających zanieczyszczeniach powietrza stanie się obowiązująca dla wszystkich pojazdów zgodnie z dekretem prefekta z dnia 21.06.2017.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Panorama najstarszego portu Marsylii

Prefektura departamentu przewiduje w razie wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza katalog środków na kilku poziomach. Po uprzednim ostrzeżeniu, które początkowo nie ma wpływu na ruch drogowy, pierwszym krokiem jest uruchomienie pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza.
Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu.
W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach strefy ekologicznej ZPAd o 20 km/godz.
Jeśli w następnych dniach jeden z powyższych poziomów zanieczyszczeń nadal będzie przekraczał te wartości, to mogą nastąpić zakazy jazdy dla wszystkich pojazdów. Pojazdy, które nie posiadają winiety Crit'Air lub posiadają szczególne kategorie winiety Crit'Air, mogą zostać wykluczone z ruchu.

Granice strefy ekologicznej Delta Rodanu

W niniejszym przypadku departamentu Delta Rodanu (Bouches-du-Rhône) ograniczeniami ruchu mogą zostać objęte części departamentu. Dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza zostanie w dekrecie prefekta określony konkretny obszar, w którym mają obowiązywać ograniczenia.
W każdym przypadku należy zwrócić uwagę, że w razie alarmu zanieczyszczenia powietrza mogą zostać objęte autostrady A7 (z i do Lyon, przez Valence i Avignon) i A50 (z i do Toulon).

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Delta Rodanu/Marsylia ZPAd - Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
23.06.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza ZPAd zależna od pogody, obowiązująca po poziomie ostrzegawczym przy przekroczeniu limitów zanieczyszczeń, np. > 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego, po decyzji prefekta.
Grzywna:
68-375 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Obszar strefy ZPAd może w zasadzie obejmować obszar całego departamentu Delty Rodanu (Bouches-du-Rhône). Odpowiedni zakres strefy aktywowanej zostanie ponownie określony podczas każdego szczytu zanieczyszczenia powietrza i ogłoszony w specjalnym komunikacie prefektury, który ogłosi także wejście strefy w życie. Możliwie objęcie autostrad A7 i A50 w departamencie.
Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.