Milieuzone Vendée/La Roche-sur-Yon ZPAd - Frankrijk

Fijnstof, stikstofoxide en ozon kan de geldigheid van milieustickers beïnvloeden.
Lees meer over de huidige en toekomstige geldigheidsstatus van de milieustickers.

Geldigheid van de milieustickers vandaag 26-04-2018.

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.

De ZPAd-luchtbeschermingszone Vendée / La Roche-sur-Yon

Op 3-10-2017 heeft de prefect van het departement Vendée een besluit ondertekend, die de invoering van het Crit'Air-vignet binnen het appartement aankondigde en dit vanaf deze datum in werking zette. Het besluit beschrijft een rij aan maatregelen die in het geval van een luchtvervuilingspiek voor bepaalde voertuigtypen en euroklassen kan worden ingezet. Het bijzondere is dat in het geval van een luchtvervuilingspiek eerst de stad of gemeente binnen het departement wordt beschreven, waarin de weersafhankelijke zone in werking wordt gezet. Bij een ZPAd (zone de protection de l'air départementale) gaat het dus niet om een lokale of regionale luchtbeschermingszone met duidelijke grenzen (ZPA), maar een geheel departement waarin tijdelijke verkeersbeperkingen kunnen gelden. Hiervoor is nog een extra mededeling van de prefect nodig. Dit betekent dat binnen de ZPAd Vendée er ook een plaatselijk wisselend rijverbod kan komen, waarvoor bestuurders op moeten passen.

Vendée (departement nr. 85) is een van de 5 departementen in de regio Pays de la Loire en heeft 667.000 inwoners op rond 6.800 km². La Roche-sur-Yon met 54.000 inwoners op een oppervlakte van 88 km² is de hoofdstad van het district Vendée, waar de prefect een zetel heeft.

Volgens metingen van het regionale instituut voor de controle van luchtkwaliteit "Air Pays de Loire“ ("Airpl") zijn de schadelijke stoffen die de grootste problemen veroorzaken in de regio stikstofoxide, fijnstof, zwaveloxide en ozon. Om deze reden is er ook een tijdelijk geldige milieuzone ingevoerd die bij een aanhoudende luchtvervuiling voor alle voertuigen overeenkomstig het besluit van de prefect n°17/CAB-SIDPC/542 verplicht zal worden.

Het ontbreken van een vignet of het negeren van de verkeersbeperking wordt met een boete van 69 tot 375 euro bestraft. Het bedrag kan bij betaling ter plaatse lager uitvallen. Basis hiervoor zijn artikelen L.325-1 tot L.325-3 en R.411-19 van de Franse verkeerswet.

De prefect kan in het geval van een luchtvervuilingspiek een aantal maatregelen in meerdere fases invoeren. Na een voorafgaande waarschuwing wordt in de eerste fase een luchtvervuilingsalarm uitgeroepen. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt. Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPAd-milieuzone met 20 km/u moet worden verminderd.
Als de waarden van de schadelijke stoffen altijd nog over de genoemde waarden blijven, kan er gelijk of op een later tijdstip de tweede fase met optionele maatregelen zoals een rijverbod voor bepaalde vignettenklassen volgen. Dit zijn in het bijzonder verschillende regelingen op basis van het Crit'Air-vignet ("circulation différenciée“). Ook zijn er regelingen die het verbod van even of oneven kentekens op een bepaalde dag mogelijk maken. In deze tweede fase van het alarm mogen er door de prefect ook bepaalde Crit'Air-klassen en voertuigtypen van het verkeer worden uitgesloten.

Uitzonderingen met betrekking tot de fases
In het algemeen worden Crit'Air-klassen van het verkeer uitgesloten die voorafgaand in het besluit van de betreffende prefect zijn vastgelegd. In het geval van het departement Maine-et-Loire wordt in het geval van een luchtvervuilingspiek bekendgemaakt of men in het algemeen een Crit'Air-vignet nodig heeft of dat er bepaalde Crit'Air-vignetten van het verkeer worden uitgesloten. Er kan vanuit worden gegaan dat voertuigen met Crit'Air-klasse E, 1 en 2 niet door een rijverbod van het verkeer zullen worden uitgesloten.

De grenzen van de milieuzone Vendée

Normaal staan de grenzen van een ZPAd-zone in Frankrijk in het besluit van de betreffende prefect vastgelegd.
In dit geval kan het gehele gebied van het departement Vendée onder de regeling vallen. Pas in het geval van een luchtvervuilingspiek wordt het precieze gebied van de zone die onder de regeling valt door een extra mededeling vastgelegd, die binnen een dag bekend kan worden gemaakt.
Het is belangrijk om te weten dat bij een luchtvervuilingsalarm de autosnelwegen A83 (tussen Nantes en Niort) en A87 (tussen Angers en Les Sables-d'Olonne) onder de maatregelen kunnen vallen.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone: Vendée ZPAd

Milieuzone aangekondigd op: 03-10-2017

Milieuzone geldend vanaf: 03-10-2017

Soort milieuzone: Weersafhankelijke luchtbeschermingszone na een voorafgaande waarschuwing bij het overschrijden van voorgeschreven luchtwaarden, bijvoorbeeld > 50 µg/m³ fijnstof en na een besluit van een prefect.

Huidige plicht voor vignetten: Afhankelijk van de duur en intensiteit van de luchtvervuilingspiek voor personenauto's, vrachtwagens, bussen, lichte bedrijfswagens, twee-, drie- en licht gemotoriseerde vierwielige voertuigen.

Volgende vignetten klassen zijn geldig (vanaf 03-10-2017): E, 1, 2, 3, 4, 5 (schoonste klasse = E en 1)

Beperkingen van toegestane vignetten klassen: Momenteel nog niet bekend.

Rijverbod (tijdelijke): Voertuigen zonder Crit'Air-vignet en voertuigen met een te hoge Crit'Air-klasse, afhankelijk van de hoogte en duur van de luchtvervuiling.

Rijverbod (blijvend): Momenteel nog niet bekend.

Boetes: 68-375 euro.

Gebied van de milieuzone: De zone omvat in principe het gehele departement Vendée. De betreffende omvang van de geactiveerde zone tijdens een luchtvervuilingspiek wordt opnieuw bepaald en in een extra mededeling bekend gemaakt, die het in werking treden van de zone aankondigt. Autosnelwegen die mogelijk binnen de zone in het departement Vendée kunnen vallen zijn de A83 en A87.

Bijzonderheden: Afhankelijk van de soort, duur en mate van de luchtvervuiling veranderen de grenzen van een of meerdere zonen binnen het departement. De prefect kan meerdere Crit'Air-klassen verbieden aan het verkeer deel te nemen.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR/ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.