Milieuzone Lyon ZPA - Frankrijk

Fijnstof, stikstofoxide en ozon kan de geldigheid van milieustickers beïnvloeden.
Lees meer over de huidige en toekomstige geldigheidsstatus van de milieustickers.

Geldigheid van de milieustickers vandaag 26-04-2018.

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.

De ZPA-luchtbeschermingszone Lyon

De prefect van het departement Rhône heeft op 12-12-2016 besloten dat het Crit'Air-vignet ook in Lyon (en het aangrenzende Villeurbanne) wordt ingevoerd. Deze maatregel werd daaropvolgend op 16-11-2017 door een besluit van het departement gedetailleerd en veranderd. Door het nieuwe besluit worden de maatregelen in het geval van een luchtvervuilingspiek in verschillende fases (circulation differenciée) geregeld. Ook wordt de vroeger geldende regel over het uitsluiten van even en oneven kentekens van het verkeer opgeheven. De regeling geldt voor alle voertuigklassen en voertuigtypen in de ZPA-zone („Zones de protection de l’air).

De reden voor het aanscherpen van de regeling in het geval van luchtvervuilingspieken is de schommelende luchtkwaliteit in de regio Lyon. Ook wordt er, zoals al in Grenoble en andere regio's van Frankrijk het geval is, een tijdelijke milieuzone ingevoerd die bij langdurige luchtvervuiling voor alle voertuigen verplicht is, volgens de verordening van het prefect, n°69-2017 van 16-11-2017.
Het negeren van de regelingen wordt met een straf van 68 tot 375 euro bestraft. Wanneer er ter plaatse betaald wordt is het bedrag iets lager. De basis hiervan zijn de artikelen L. 325-1 tot L. 325-3 en R. 411-19 van de Franse verkeerswet.

De nieuw vastgelegde handelswijze bij een luchtvervuilingspiek bestaat uit drie verschillende fases, die elk twee dagen duren.
Na het voorafgaande alarm volgt de eerste fase van het luchtvervuilingsalarm („niveau d’alerte N1“), wanneer er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut de hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide en 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden is. In dit geval wordt de snelheid op de wegen in de ZPA-milieuzone met 20 km/u verminderd.
Als de fijnstofwaarde in de lucht na twee dagen nog over de voorgeschreven waardes zijn dan volgt als tweede maatregel het officiële luchtvervuilingsalarm („niveau d’alerte N2“) met een rijverbod waarbij in de twee dagen van het alarm er alleen maar nog voertuigen met het Crit'Air vignet E, 1, 2, 3, 4 of 5.

Voor het geval dat na de twee fases, in totaal 4 dagen, de schadelijke stoffen altijd nog niet onder de grenswaarden zijn gedaald, wordt de derde fase van het alarm uitgeroepen. Deze fase houdt een verscherping van de tweede fase in (officiële benaming: „niveau N2 aggravé“). Tijdens deze derde fase mogen alleen nog voertuigen rijden die over een Crit'Air vignet E, 1, 2 of 3 bezitten. De klassen 4 en 5 worden van het verkeer uitgesloten.

Uitzonderingen op de vervuilingsfases
Bij snel stijgende luchtvervuiling en het inzicht dat de situatie in de komende twee dagen niet zal verbeteren, kan de prefect de eerste fase van het alarm overslaan en gelijk met de tweede fase een rijverbod invoeren.
Voor het geval dat lokale luchtkwaliteitsinstituten waarden van over 0 µg/m³ voor fijnstof, 240µg/m³ voor ozon, 500 µg/m³ voor zwaveloxide en 400 µg/m³ voor stikstofoxide voor de komende twee dagen verwacht worden kan er direct fase 3 worden uitgevoerd. Hiermee geldt een direct rijverbod voor de vignetten 4 en 5.

De grenzen van de milieuzone Lyon

De milieuzone Lyon bevat alle wegen binnen de grenzen van de steden en gemeenten van Lyon en Villeurbanne als uitbreiding van 10 km x 10 km, dus 100 km². Bekijk boven links de kaart van de zone.
Let op: Als uitzondering op het rijverbod gelden de autosnelwegen A6, A7, A42, de tunnel door de berg Fourvière (A6) en enkele zijwegen die in het decreet n°69-2017 van de prefectuur op pagina 7 staan opgesomd.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone: Lyon ZPA

Milieuzone aangekondigd op: 11-2016

Milieuzone geldend vanaf: 12-12-2016

Soort milieuzone:: Weersafhankelijke milieuzone, geldig vanaf de derde dag van een luchtvervuilingspiek (> 50 µg/m³ fijnstof), na een voorafgaand alarm.

Huidige plicht voor vignetten: Vanaf de derde dag van de luchthvervuilingspiek voor personenauto's, vrachtwagens, bussen, bedrijfswagens en twee- drie- en licht gemotoriseerde vierwielige voertuigen.

Vanaf 16-11-2017 zijn de volgende vignetten klassen geldig: E, 1, 2, 3. De klassen 4 en 5, afhankelijk van de hoogte en duur van de luchtvervuilingspiek (schoonste klasse is E en 1).

Beperkingen van toegestane vignetten klassen: Momenteel nog niet bekend.

Rijverbod (tijdelijke): Voertuigen zonder Crit'Air vignet en voertuigen zonder voldoende Crit'Air vignet klasse, afhankelijk van de mate en duur van de luchtvervuiling. De klassen 4 en 5 kunnen worden geweigerd.

Rijverbod (blijvend): Momenteel nog niet bekend.

Boetes: 68-375 euro.

Gebied van de milieuzone: De ZPA-luchtvervuilingszone Lyon omvat alle wegen binnen de grenzen van de gemeenten van Lyon en de nabijgelegen stad Villeurbanne. Dit komt overeen met een oppervlakte van ongeveer 10 km x 10 km, dus rond 100 km². Hiervan uitgezonderd zijn de autosnelwegen A6, A7 en A42 en de tunnel van de A6 door de berg Fourvière.

Bijzonderheden: Een rijverbod voor voertuigen zonder Crit'Air-vignet en de klassen 4 en 5 kan bij bijzondere luchtvervuilingswaarden ook zonder voorafgaande waarschuwingen voor de volgende dag worden uitgesproken.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR/ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.