Choose your language:
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De ZPAd-luchtbeschermingszone Bouches-du-Rhône / Marseille

Op 21-6-2017 heeft de prefect van het departement Bouches-du-Rhône een besluit ondertekend dat de invoering van het Crit'Air vignet binnen het departement Bouches-du-Rhône aankondigde. In het besluit zijn een rij aan maatregelen opgenomen, die in het geval van een luchtvervuilingspiek gebruikt worden. Het bijzondere bij deze procedure is dat in het geval van een luchtvervuilingspiek de stad of gemeente binnen het departement genoemd wordt, die dan als weersafhankelijke zone geldt. Bij een ZPAd (zone de protection de l'air départementale) gaat het dus niet om een lokale of regionale luchtbeschermingszone met duidelijke grenzen (ZPA), maar een geheel departement waarin tijdelijke verkeersbeperkingen kunnen gelden.
De prefect van het departement Bouches-du-Rhône legt vast in welke omvang welke steden en gemeenten deel van de zone zijn.
Dit betekent dat binnen de ZPAd Bouches-du-Rhône er een plaatselijk en tijdsgebonden wisselend rijverbod kan zijn, waarvoor bestuurders moeten oppassen.

Het departement Bouches-du-Rhône (departement nr. 13) is een van de 6 departementen in de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) en heeft 2.017.000 inwoners op rond 5.100 km².
De hoofdstad van het departement Bouches-du-Rhône is de stad Marseille, die op een oppervlakte van 241 km² rond 862.000 inwoners heeft en de stad is waar de prefect is gevestigd.

De bekendste stad in het departement naast Marseille is Aix-en-Provence.
Om op mogelijke vervuilingspieken voorbereid te zijn werd er in het departement Bouches-du-Rhône een tijdelijk geldige milieuzone ingevoerd, die bij aanhoudende luchtvervuiling voor alle voertuigen overeenkomstig het besluit van de prefect van 21-6-2017 verplicht is.

Het ontbreken van een vignet of het negeren van de verkeersbeperking wordt met een boete van 69 tot 375 euro bestraft. Het bedrag kan bij betaling ter plaatse lager uitvallen. Basis hiervoor zijn artikelen L.325-1 tot L.325-3 en R.411-19 van de Franse verkeerswet.

Panorama van de oude haven van Marseille

De prefect heeft in het geval van een luchtvervuilingspiek een aantal maatregelen paraat. Na een voorafgaande waarschuwing, die geen gevolgen voor het verkeer heeft, wordt de eerste fase van het alarm uitgevoerd. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt.Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPAd-milieuzone met 20 km/u moet worden verminderd.
Als een van de eerder genoemde schadelijke stoffen in de daarop volgende dagen altijd nog over de genoemde grenswaarden liggen, kan dit rijverboden voor alle voertuigen tot gevolg hebben. De voertuigen die niet over een geldig Crit'Air vignet bezitten (dit wil zeggen geen vignet of niet de juiste categorie) van het verkeer worden uitgesloten.

De grenzen van de milieuzone Bouches-du-Rhône

Delen van het departement Bouches-du-Rhône kunnen door verkeersbeperkingen getroffen worden.
Pas in het geval van een luchtvervuilingspiek wordt het concrete gebied waarin de beperkingen zullen gelden door een mededeling van de prefectuur bekend gemaakt.
In elk geval moet u opletten dat bij een luchtvervuilingsalarm de autosnelwegen A7 (van en naar Lyon, door Valence en Avignon) en A50 (van en naar Toulon) deel van de zone uit kunnen maken en door verkeerbeperkingen getroffen kunnen worden.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone:
Milieuzone Bouches-du-Rhône/Marseille ZPAd - Frankrijk
Milieuzone geldig sinds:
23-06-2017
Soort milieuzone:
Weersafhankelijke ZPAd-luchtbeschermingszone, geldig na een voorafgaande waarschuwing bij het overschrijden van de grenzen van schadelijke stoffen, bijvoorbeeld 50 µg/m³ fijnstof, en na het besluit van een prefect.
Boetes :
68-375 euro.
Gebied van de milieuzone:
Het gebied van de ZPAd-zone kan in principe het gehele departement Bouches-du-Rhône omvatten. De betreffende omvang van de geactiveerde zone wordt tijdens elke luchtvervuilingspiek opnieuw gevormd en in een speciale mededeling door de prefectuur bekend gemaakt, wat de geldigheid van de zone aankondigt. Autosnelwegen die binnen de zone in het departement kunnen liggen zijn de A7 en A50.
Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR/ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.