Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

ZPA-miljøzone Toulouse - Frankrig

Finstøv, kvælstofoxid og ozon kan have indvirkning på miljømærkaters gyldighed
Her kan du læse mere om status på miljømærkaternes aktuelle og kommende gyldighed

Miljømærkatens gyldighed i dag, 24.04.2018

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.

ZPA-luftbeskyttelseszone Toulouse

Den 18.11.2017 offentliggjorde Toulouse Métropole, at byen inden udgangen af 2017 indfører Crit’Air-miljømærkaten på grund af høj luftforurening. I en efterfølgende bekendtgørelse fra præfekten er det blev lagt fast, at miljøzonen træder i kraft den 27.11.2017, hvilket kan føre til kørselsforbud for udvalgte EURO-motorklasser.

Lufthavnen Blagnac med de store Airbus-fabrikker samt en blomstrende kemisk industri i byen gør Toulouse til det industrielle centrum i regionen Occitanien. Men på grund af disse industrier har der i årevis været et problem med særlig høj luftforurening, og alle erfaringer viser, at denne luftforurening er særligt slem om vinteren. I bykvartererne beliggende inden for den indre ringvej er luftkvaliteten egentlig relativt stabil, men mængden af ozon overskrider regelmæssigt de fastlagte grænseværdier.

Luftforureningen er betydeligt værre i nærheden af de større ringveje rundt om centrum, og i disse område er det mængderne af finstøv og især kvælstofoxid, der når alarmerende højder. Dette er hovedårsagen til, at Toulouse nu får en miljøzone.

Den franske métropol (storby) Toulouse befinder sig i Département Haute-Garonne i regionen Occitanien, og den omfatter 37 kommuner. Hovedadministrationen befinder sig i hovedstaden Toulouse.
Toulouse Métropole dækker et område på 465 km² med ca. 1,3 mio. indbyggere.
Selve byen Toulouse har ca. 470.000 indbyggere fordelt på 118 km².

Grænserne for ZPA-miljøzone Toulouse

ZPA-miljøzonen dækker store dele af byen, og grænserne udgøres af ringvejen ”périphérique”. Det vil sige, at Toulouse er det første sted i Frankrig, hvor der befinder sig en ZPA-zone indeni et større byområde, og ikke udenfor.
Hvad miljøzonens grænser angår, er det vigtigt at vide, af Ringvejen (A62, A61, A620) befinder sig uden for miljøzonen.
Det vil sige, at man kan køre på motorringvejen i tilfælde af en pludseligt luftforureningsalarm.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn: Toulouse ZPA

Miljøzonen bekendtgjort den: 18.11.2017

Miljøzonen er i kraft siden: 27.11.2017

Miljøzonens type:: Luftbeskyttelseszonen indføres på tredjedagen af en forhøjet luftforurening (> 80 µg/m³ finstøv), der skyldes særlige vejrforhold, og den indføres efter en forvarsling (ved > 50 µg/m³ finstøv).

Pt. underlagt krav om miljømærkater: Gælder efter tredjedagen af en forhøjet luftforurening for personbiler, lastbiler, busser, lette erhvervskøretøjer, to- og trehjulede køretøjer med motor samt lette, firhjulede motorkøretøjer.

Tilladte miljømærkat kategori: E, 1, 2, 3. Kategorierne 4 og 5 afhængigt af luftforureningens styrke og varighed (de reneste kategorier er E og 1).

Stramning af tilladte miljømærkatkategorier: Vides endnu ikke.

Kørselsforbud (midlertidige): Køretøjer uden Crit’Air-miljømærkat og uden tilstrækkelig Crit’Air-miljømærkatkategori afhængigt af luftforureningens styrke og varighed.

Kørselsforbud (permanent): Vides endnu ikke.

Bødestraf: 68-375 Euro.

Areal/miljøzonens grænser: Toulouse Métropoles ZPA-miljøzone afgrænses mod nord og øst af rute A61 og A62, mod vest og syd af rute A620 og igen af A62 mod sydøst. De førnævnte motorveje rundt om byen (A62, A620) er dermed (også)(ikke) omfattede af reglerne.

Særregler: En miljømærkat er obligatorisk fra og med tredjedagen af en forhøjet luftforurening.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.