Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Miljøzone Strasbourg ZCR - Frankrig

Fine particles, nitrogen oxide and ozone have an influence on the validity of the vignettes.
You can inform yourself here about the current and future validity status of the vignettes.

Miljømærkatens gyldighed i dag, 22.07.2018

Es gibt keine Vorwarnung.

Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.

ZCR-miljøzonen Strasbourg

Byen Strasbourg har siden september 2015 deltaget i projektet ”God byluftkvalitet på 5 år” og har derfor modtaget finansiel støtte fra den franske stat til at indføre en række meget ambitiøse tiltag mod luftforurening.

På baggrund af dette projekt offentliggjorte borgmester Roland Ries d. 16.10.2017 et forbud mod dieseldrevne varevogne og lastbiler, der træder i kraft i etaper frem mod 2022. Den 13.04.2018 blev den officielle ”Strategiplan for luftkvalitet” i Strasbourg offentliggjort, og i den beskrives en tidsplan for indførelse af en permanent miljøzone (ZCR). Inden for denne zone bliver det obligatorisk, at mindre transportkøretøjer og varevogne (N1) på op til 3,5 ton samt mellemstore varevogne og lastbiler (N2) på op til 7,5 ton skal have en Crit’Air-miljømærkat. Målet er, at samtlige større erhvervskøretøjer i zonen i 2022 har en renere udstødning.
Dette mål er man allerede kommet tættere på i form af et kørselsforbud for mellemstore og store erhvervskøretøjer, og dette forbud skærpes endnu en gang d. 01.10.2018. Fra og med denne dato må erhvervskøretøjer fra kategori N2 under 7,5 ton ikke køre eller stoppe i ZCR-zonen i tidsrummet mandag til fredag fra 11.30 til 19.00. For erhvervskøretøjer i kategori N3 har der allerede i længere tid være kørselsforbud, og dette kørselsforbud bibeholdes også i fremtiden.
ZCR-miljøzonen indføres i første omgang i centrum af byen på den Store Ø (Grande Ile), som befinder sig mellem floden Ill og en biflod til Ill.

Katedralen i Strasbourg

Den franske Eurométropole Strasbourg ligger lige op ad den tyske by Kehl am Rhein, og der bor over 277.000 indbyggere i byen. Strasbourg er hovedbyen i departementet Bas-Rhin (departement nr. 67), og det er også her, at departementets præfektur holder til. Byen er desuden en del af Region Grand-Est.

Fordi Eurométropole Strasbourg meget hyppigt rammes af kraftig luftforurening, er der allerede indført en midlertidig ZPA-miljøzone i byen. Denne ZPA-zone aktiveres kun i tilfælde af længerevarende, forhøjet luftforurening, og det er præfekten, der aktiverer zonen.
I en ZCR-zone gælder der derimod faste og permanente regler, som vil blive trinvist skærpet i de næste år. Indskrænkningerne vil dog i første omgang ikke gælde for personbiler og busser.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

Miljøzone Strasbourgs grænser

Miljøzonen Strasbourg ZCR vil i første omgang befinde sig i byens centrum og vil kun dække den “Store Ø” (Grande Île). Denne ø afgrænses mod syd af floden Ill og mod nord af kanalen ”Faux-Rempart”. Det kan dog forventes, at zonen vil blive udvidet yderligere i fremtiden.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Strasbourg ZCR - Frankrig
Miljøzonen bekendtgjort den:
13.04.2018
Miljøzonen indføres fra:
01.10.2018 (efter planen i efteråret 2018)
Miljøzonens type:
Permanent
Aktuelle miljømærkatpåbud:
Varevogn (N1), Lastbil (N2) og Tung varevogn (N2)
Miljømærkatkategorier gyldige fra 01.10.2018 :
Kategori E, Kategori 1, Kategori 2, Kategori 3 og Kategori 4 (de reneste kategorier = E og 1). De detaljerede regler for miljøzonen samt de yderligere skærpelser for de kommende år vil dog blive beskrevet nærmere i en separat forordning.
Stramning af reglerne for miljømærkatkategorier:
Fra september 2019 vil der gælde et permanent kørselsforbud for køretøjer med Crit’Air-miljømærkat 4. Fra og med september 2022 vil kørselsforbuddet også gælde alle dieselvarevogne fra kategori N2 ≤ 7,5 ton på den ”Store Ø“ (Grande Île). Det må også forventes, at alle andre køretøjskategorier (personbiler, busser samt to-, tre- og lette firhjulede, motoriserede køretøjer) også snart vil blive ramt af tiltagende.
Kørselsforbud (midlertidigt):
Tidsbegrænset kørselsforbud for lastbiler og N2 under 7,5 ton fra mandag til fredag mellem 11.30 og 19.00 (sandsynligvis).
Kørselsforbud (permanent):
N1, N2, N2 (varevogne) uden Crit’Air-miljømærkat eller fra Crit’Air-kategori 5. Crit’Air-kategori 5 vil formentlig kun rammes af kørselsforbud fra mandag til fredag mellem 11.30 og 19.00. N3 med eller uden Crit’Air-miljømærkat.
Bødestraf:
68-375 Euro.
Område/grænser for miljøzonen:
Miljøzonen Strasbourg ZCR vil i første omgang befinde sig i byens centrum og vil kun dække den “Store Ø” (Grande Île). Denne ø afgrænses mod syd af floden Ill og mod nord af kanalen ”Faux-Rempart”. Det kan dog forventes, at zonen vil blive udvidet yderligere i fremtiden.
Særlige forhold og regler:
ZCR-miljøzonen Strasbourg, som forventes indført i oktober 2018, befinder sig inden for ZPA Strasbourg. Den nye ZCR-zone betragtes som en forsøgsmodel for en udvidet miljøzone, der skal gælde for hele Eurométropole Strasbourg.
Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser:
Vides endnu ikke
Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.