Miljøzone Savoie/Chambery ZPAd - Frankrig

Finstøv, kvælstofoxid og ozon kan have indvirkning på miljømærkaters gyldighed
Her kan du læse mere om status på miljømærkaternes aktuelle og kommende gyldighed

Miljømærkatens gyldighed i dag, 18.01.2018

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.

ZPAd-luftbeskyttelseszonen Savoie / Chambery

Den 02.11.2017 underskrev præfekten for Département Savoie en bekendtgørelse, der baner vejen for indførsel af Crit’Air-miljømærkaten inden for departementets grænser. Loven omfatter en række tiltag over for forskellige køretøjstyper og EURO-motorkategorier, som der kan tages i brug i tilfælde af forhøjet luftforurening. Det særlige i dette tilfælde er dog, at det først er i tilfælde af forhøjet luftforurening, at departementet sætter navn på den by eller den kommune, som den vejrafhængige zone indføres i. Dette kræver endnu en separat bekendtgørelse fra præfekten eller de lokale politimyndigheder. En ZPAd (zone de protection de l'air départementale) er med andre ord ikke en lokal eller regional luftbeskyttelseszone med klart definerede grænser (ZPA), men i stedet drejer det sig om midlertidige kørselsbegrænsninger, der gælder for et helt departement. Dette betyder, at bilister nu må indstille sig på, at der inden for ZPAd-zonen Savoie pludseligt kan opstå kørselsforbud forskelligt fra by til by. 
Savoie er et af 12 departementer i Region Auvergne-Rhône-Alpes, og det omfatter 427.000 indbyggere på ca. 6.000 km². Chambery med 60.000 indbyggere og et areal på 21 km² er Savoies hovedstad, og det er også hér, at præfekten har sin residens.
Ifølge det regionale luftmålingsinstitut, ATMO Auvergne-Rhöne-Alpes, er der jævnligt forhøjet luftforurening i Département Savoie, og disse perioder tager især til om vinteren. Derfor indføres der nu også en midlertidigt gældende miljøzone, der gælder for alle køretøjer i henhold til præfektens forordning n°DSIPC-2017-1102.
Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af forhøjet luftforurening vil præfekturet gøre brug af en række tiltag, der indføres et ad gangen. Efter et forvarsel ved forhøjet luftforurening udløses det første tiltag, trin 1 („niveau d’alerte N1“). Kriteriet for at udløse trin 1 er, at de ansvarlige luftmålingsmyndigheder i deres målinger på dags- eller timebases skal have målt værdier, der overskrider enten 50/80 µg/m³ for finstøv, 180/240 µg/m³ for ozon, 300/500 µg/m³ for svovldioxid eller 200/400 µg/m³ for kvælstofdioxid. Dette vil føre til, at hastigheden på gaderne i ZPAd-miljøzonen skal sænkes til 20 km/t.

Hvis bare én af de førnævnte mængder af skadelige stoffer i luften ikke er faldet under grænseværdien inden for to dage, træder det næste niveau af luftforureningsalarmen i kraft („niveau d’alerte N2“), hvilket medfører kørselsforbud. I de to dage dette alarmniveau varer, er det kun køretøjer med en Crit’Air-miljømærkat E, 1, 2, 3, 4 eller 5, der må køre i zonen.
Hvis det 2. niveau varer længere end 2 dage, forbydes også kørsel med alle køretøjer, der har en Crit’Air 5-miljømærkat.
Efter disse to første niveauer kan præfekten udråbe alarmens tredje niveau, hvilket er en skærpelse af det andet niveau (den officielle betegnelse er „niveau N2 aggravé“). På dette tredje niveau kan præfekten også udelukke andre Crit’Air-kategorier fra kørsel i trafikken.

Særregler gældende ved luftalarmens forskellige trin
På det tredje niveau (”niveau N2 aggravé“) kan præfekten som følge af sin bekendtgørelse forbyde kørsel for én eller flere Crit’Air-kategorier i et nærmere defineret område i departementet. Dermed kan man ikke med sikkerhed sige, hvilke Crit’Air-kategorier der har tilladelse til at køre i zonen i tilfælde af en forhøjet luftforurening.
Men man kan dog gå ud fra, at man højst sandsynligt gerne må køre i zonen, hvis køretøjet har Crit’Air-kategori E, 1 eller 2.

Miljøzone Savoies grænser

Normalt er grænserne for ZPAd-zonerne i Frankrig lagt fast på forhånd i præfektens bekendtgørelse.
Men i dette tilfælde kan det være hele Département Savoies areal, der er dækket af zonen. Det er først, når der bliver konstateret forhøjet luftforurening, at man i en separat bekendtgørelse offentliggør zonens præcise omfang. En sådan bekendtgørelse kan blive udstedt inden for en enkelt dag.
I alle tilfælde skal man være opmærksom på, at motorvejene A41 mod og fra Annecy samt A43 mod og fra Lyon og Turin kan være omfattede af kørselsforbud i tilfælde af en forhøjet luftforurening. Ligeledes kan A430, der fører fra departementet og mod Albertville, være omfattet.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn: Savoie ZPAd

Miljøzonen bekendtgjort den: 10.2017

Miljøzonen er i kraft siden: 02.11.2017

Miljøzonens type: Luftbeskyttelseszone afhængigt af vejrforholdene. Gyldig efter et forvarsel og en bekendtgørelse når grænserne for skadelige stoffer i luften overskrides, f.eks. ved > 50 µg/m³ finstøv.

Pt. underlagt krav om miljømærkater: Afhængigt af luftforureningens varighed og intensitet gælder det for personbiler, lastbiler, busser, lette erhvervskøretøjer, to- og trehjulede motorkøretøjer samt lette, motoriserede firhjulede køretøjer.

Tilladte miljømærkatkategorier (fra 2.11.2017): E, 1, 2, 3, 4, 5 (reneste kategori er E og 1)

Stramning af tilladte miljømærkatkategorier: Vides pt. ikke.

Kørselsforbud (midlertidigt): Køretøjer uden Crit’Air-miljømærkat samt køretøjer, der ikke har en tilstrækkelig Crit’Air-kategori, afhængigt af luftforureningens intensitet og varighed. Som minimum kan kategori 5 samt yderligere kategorier udelukkes fra kørsel i zonen afhængigt af præfektens beslutning.

Kørselsforbud (permanent): Vides pt. ikke.

Bødestraf: 68-375 Euro.

Areal/miljøzonens grænser: Zonen dækker i teorien hele Département Savoies samlede areal. Zonens egentlige udstrækning defineres enkeltvist hver gang, der er en forhøjet luftforurening, og zonens udstrækning offentliggøres i dén individuelle bekendtgørelse, der også er grundlaget for, at en zone kan træde i kraft. De motorveje i Département Savoie, der kan blive ramt af kørselsforbud, er A41, A43 og A430

Særregler: Alt afhængigt af luftforureningens type, intensitet og varighed kan grænserne for én eller flere zoner inden for departementet ændre sig. Kørsel med andre Crit’Air-kategorier end kategori 4 og 5 kan også forbydes.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.