Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

ZPA-miljøzone Rennes ZPA - Frankrig

Fine particles, nitrogen oxide and ozone have an influence on the validity of the vignettes.
You can inform yourself here about the current and future validity status of the vignettes.

Miljømærkatens gyldighed i dag, 18.06.2018

Es gibt keine Vorwarnung.

Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.

ZPA-luftbeskyttelseszone Rennes

Den 20.02.2018 offentliggjorde métropol Rennes, at Crit’Air-miljømærkaten indføres i metropolområdet for at forebygge, at mængden af skadelige stoffer i luften bliver for høj. Ifølge præfektens forordning vedrørende indførelsen af miljømærkaten trådte reglerne allerede i kraft den 22.12.2017. Kørselsforbud for bestemte EURO-motorkategorier kan dog først udstedes efter en overgangsperiode fra og med vinteren 2018.
Byen Rennes har siden 1950’erne oplevet en meget stor vækst. Takket være utallige investeringer i nye og digitale teknologier er byen blevet en attraktiv magnet for den tertiære sektor i Frankrig. På grund af dens tiltrækningskraft står métropolen Rennes konstant over for nogle store udfordringer, hvad byens trafikale forhold angår. Trafikken er udpeget til at være den største kilde til udledning af kvælstofoxid og finstøv. For at reducere trafikkens påvirkning på miljøet har Métropole Rennes besluttet at indføre en ZPA-zone, der kan aktiveres i tilfælde af kraftig luftforurening.

Den franske métropole (storkommune) Rennes, den største by i Region Bretagne, befinder sig i departementet Ille-et-Vilaine, og den omfavner 43 mindre kommuner. Metropolens forvaltning og administration befinder sig ligeledes i hovedstaden Rennes.
Métropole Rennes dækker et areal på 705 km², og der bor ca. 439.000 indbyggere. I selve byen Rennes bor der ca. 215.000 indbyggere fordelt på 50 km².

Ifølge præfektens dekret N°2017-22487 af 22.12.2017 er Crit’Air-miljømærkaten obligatorisk for alle køretøjer i tilfælde af kraftig, vedvarende luftforurening. Hvis mængden af skadelige stoffer i luften ligger over de tilladte værdier 4 dage i træk, bliver kørsel med køretøjer, der ikke har en Crit’Air-miljømærkat, forbudt. Hvis situationen 2 dage derefter er blevet forværret, kan præfekten også forbyde kørsel for Crit’Air-kategorierne 4 og 5.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

ZPA-miljøzone Rennes’ grænser

Området inden for ZPA-miljøzonens grænser omfatter store dele af byens areal, og grænsen udgøres af ringvejen ”rocade” N136. Det er vigtigt at være klar over, at selve ringvejen (N136) befinder sig uden for miljøzonen.
Dermed kan man også køre på ringvejen, som er en motorvej, selvom der pludseligt bliver udløst en luftforureningsalarm.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
ZPA-miljøzone Rennes ZPA - Frankrig
Miljøzonen bekendtgjort den:
20.02.2018
Miljøzonen er i kraft fra:
01.10.2018
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszonen indføres på fjerdedagen af en forhøjet luftforurening (> 80 µg/m³ finstøv), der skyldes særlige vejrforhold, og den indføres efter en forvarsling (ved > 50 µg/m³ finstøv).
Underlagt krav om miljømærkat på nuværende tidspunkt:
Scooter/Knallert (L1e), Trehjulet, let køretøj (L2e), Motorcykel (L3e), Motorcykel med sidevogn (L4e), Hurtigt, trehjulet køretøj (L5e), Firhjulet, let køretøj (L6e), Firhjulet køretøj (L7e), Personbil (M1), Tung autocamper (M1), Autocamper (M1), Minibus (M2), Stor bus (M3), Varevogn (N1), Lastbil (N2), Tung varevogn (N2) og Stor lastbil (N3) Gælder efter fjerdedagen af en forhøjet luftforurening for personbiler, lastbiler, busser, lette erhvervskøretøjer, to- og trehjulede køretøjer med motor samt lette, firhjulede motorkøretøjer.
Tilladte miljømærkatkategorier efter 01.10.2018:
Kategori E, Kategori 1, Kategori 2, Kategori 3, Kategori 4, Kategori 5 og Kategori 0 (de reneste kategorier er E og 1).
Stramning af tilladte miljømærkatkategorier:
Uvidst på nuværende tidspunkt
Kørselsforbud (midlertidigt):
Køretøjer uden Crit’Air-miljømærkat og uden tilstrækkelig Crit’Air-miljømærkatkategori afhængigt af luftforureningens styrke og varighed. Crit’Air-kategorierne 4 og 5 kan risikere kørselsforbud.
Kørselsforbud (permanent):
Vides endnu ikke Uvidst på nuværende tidspunkt
Bødestraf:
68-375 Euro.
Miljøzonens område/grænser:
Grænsen for Métropole Rennes’ ZPA-luftbeskyttelseszone udgøres af ringvejen N136, der forløber hele vejen rundt om byen. Derfor er selve ringvejen ikke omfattet af eventuelle kørselsforbud.
Særlige forhold:
På fjerdedagen med kraftig luftforurening er det obligatorisk, at køretøjer skal have en miljømærkat.
Kontakt og dispensationer vedrørende miljøzonen:
Uvidst på nuværende tidspunkt
Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.