Miljøzone Puy-de-Dôme/Clermont-Ferrand ZPAd - Frankrig

Finstøv, kvælstofoxid og ozon kan have indvirkning på miljømærkaters gyldighed
Her kan du læse mere om status på miljømærkaternes aktuelle og kommende gyldighed

Miljømærkatens gyldighed i dag, 18.02.2018

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.

ZPAd-luftbeskyttelseszonen Puy-de-Dôme / Clermont-Ferrand

Den 20.11.2017 underskrev præfekten for departementet Puy-de-dôme en bekendtgørelse, som indeholdt en indførsel af Crit’Air-miljømærkaten inden for Département Puy-de-Dômes grænser. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 22.11.2017.
Bekendtgørelsen indeholder en række tiltag, som kan tages i brug i tilfælde af forhøjet luftforurening. Det særlige i dette departement er, at det først er i tilfælde af forhøjet luftforurening, at man offentliggør dén by eller kommune inden for departement, hvor zonen gælder. En ZPAd (zone de protection de l'air départementale) er med andre ord ikke en lokal eller regional luftbeskyttelseszone med klart definerede grænser (ZPA), men i stedet drejer det sig om midlertidige kørselsbegrænsninger, der gælder for et helt departement.
Det er præfekten for Département Puy-de-Dôme, der fastlægger, i hvilke byer og kommuner, og i hvilken udstrækning, reglerne skal gælde. Dette betyder dermed, at bilister nu bør indstille sig på, at der inden for ZPA-zonen Puy-de-Dôme pludseligt kan indføres forskellige kørselsforbud, der gælder i forskellige tidsrum, fra by til by.

Département Puy-de-Dôme er et af 12 departementer i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, og der bor over 648.000 indbyggere på ca. 8.000 km². Hovedbyen i Département Puy-de-Dôme er byen Clermont-Ferrand, hvor der bor omkring 141.400 indbyggere på 43 km², og det er også her, at departementets præfekt holder til.

For at være forberedt på eventuelle perioder med forhøjet luftforurening indføres der nu også i Département Puy-de-Dôme en midlertidigt gældende miljøzone, der i henhold til præfektens forordning n°17-02365 gælder for alle køretøjer i tilfælde af kraftig luftforurening.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af forhøjet luftforurening, har Puy-de-Dômes præfektur flere muligheder for at gribe ind i trafikken. Efter et forvarsel, der i første omgang er uden betydning for vejtrafikken, bliver det første niveau af luftforureningsalarmen udløst. Kriteriet for at udløse trin 1 er, at de ansvarlige luftmålingsmyndigheder i deres målinger på dags- eller timebases skal have målt værdier, der overskrider enten 50/80 µg/m³ for finstøv, 180/240 µg/m³ for ozon, 300/500 µg/m³ for svovldioxid eller 200/400 µg/m³ for kvælstofdioxid. Dette vil føre til, at hastigheden på gaderne i ZPAd-miljøzonen skal sænkes til 20 km/t.

Hvis bare ét af de førnævnte skadelige stoffer i de efterfølgende dage stadig ligger over de nævnte grænseværdier, udløses luftforureningsalarmens næste tiltag (”niveau d’alerte N2“), med kørselsforbud for alle køretøjer, der ikke har en Crit’Air-miljømærkat. Hvis de skadelige stoffer i luften stadig ligger over grænseværdierne efter to dage med alarmniveau nr. to, bliver kørsel med køretøjer fra Crit’Air-kategorierne 4 og 5 som det næste ligeledes forbudt.
Hvis situationen forværres yderligere, kan præfekten udråbe et skærpet alarmniveau 2 („niveau d’alerte N2 aggravé“), hvilket betyder, at kørsel med andre Crit’Air-kategorier også kan blive forbudt.

Grænserne for miljøzonen Puy-de-Dôme

I Département Puy-de-Dômes tilfælde er det både dele af departement og hele departementets samlede areal, der kan blive ramt af trafikbegrænsninger. Det er først i tilfælde af en forhøjet luftforurening, at præfekten specifikt offentliggør, i hvilket område trafikbegrænsningerne er gældende.
I alle tilfælde er det vigtigt at være opmærksom på, at en luftforureningsalarm kan have indvirken på trafikken på motorvejene A75 (mod Montpellier) og A89 (mod og fra Bordeaux).

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn: Puy-de-Dôme ZPAd

Miljøzonen bekendtgjort den: 20.11.2017

Miljøzonen er i kraft siden: 22.11.2017

Miljøzonens type: ZPAd-miljøzone, der afhængigt af vejret er gældende i enten hele departementet eller i en del af departementet. Præfekten beslutter, hvor zonen er gældende, og en zone vil blive indført efter et forvarsel, hvis grænserne for de skadelige stoffer i luften overskrides, f.eks. > 50 µg/m³ for finstøv.

Pt. underlagt krav om miljømærkater: Afhængigt af luftforureningens varighed og intensitet gælder det for personbiler, lastbiler, busser, lette erhvervskøretøjer, to- og trehjulede motorkøretøjer samt lette, motoriserede firhjulede køretøjer.

Tilladte miljømærkatkategorier (fra 22.11.2017): E, 1, 2, 3, 4, 5 (reneste kategori er E og 1)

Stramning af tilladte miljømærkatkategorier: Vides pt. ikke.

Kørselsforbud (midlertidigt): Køretøjer uden Crit’Air-miljømærkat samt køretøjer, der ikke har en tilstrækkelig Crit’Air-kategori, afhængigt af luftforureningens intensitet og varighed.

Kørselsforbud (permanent): Vides pt. ikke.

Bødestraf: 68-375 Euro.

Areal/miljøzonens grænser: ZPAd-zonen kan i princippet gælde for hele Département Puy-de-Dôme. Zonens egentlige udstrækning defineres enkeltvist ved hvert eneste tilfælde af forhøjet luftforurening, og zonens udstrækning offentliggøres enkeltvist i en specifik, individuel politiforordning på baggrund af præfektens beslutning. Denne forordning er samtidigt grundlaget for, at en zone træder i kraft. I departementet kan motorvejene A75 og A89 blive berørt.

Særregler: Alt afhængigt af luftforureningens type, intensitet og varighed kan grænserne for én eller flere zoner inden for departementet ændre sig. Præfekten kan udstede kørselsforbud for flere Crit’Air-kategorier ad gangen.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.