Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZCR-miljøzonen Paris

Den første ZCR-miljøzone (Zone à Circulation Restreinte) blev allerede indført i Paris den 01.09.2015 Denne zone forbød i første omgang kun kørsel med busser og lastbiler, der var indregistreret første gang før den 01.10.2001. Fra og med 01.07.2016 er Crit’Air-miljømærkaten lovpligtig, og dermed er personbiler og lette erhvervskøretøjer (kategori N1), der er indregistreret første gang før den 01.01.1997, nu også udelukket fra at køre i Paris’ ZCR-miljøzone.
Den 14.01.2017 underskrev præfekturet samt Paris’ rådhus forordning N°2017 P 0007, og i denne forordning skærpede man kørselsforbuddene på baggrund af loven om Crit-Air-miljømærkaten. Skærpelsen gælder fra den 01.07.2017, og den gælder i en prøveperiode på 5 år. Efter den dato er det kun tilladt at køre med køretøjer, der har en Crit’Air-miljømærkat E, 1, 2, 3 eller 4. Dette gælder fra mandag til fredag mellem kl. 8 og 20. For lastbiler og busser gælder forbuddet også i weekender samt på helligdage fra kl. 8 til 20. Miljøzonen er afmærket med færdselstavler.

Eiffeltårnet i Paris

Frankrigs hovedstad er samtidig et af de 8 departementer i regionen Ile-de-France. Paris har over 2.206.000 indbyggere fordelt på omkring 105 km².

Hovedstadens trafik er ofte både tæt og langsom. Med 270.000 køretøjer pr. dag er motorvejsringen ”Boulevard Périphérique” den mest trafikerede bymotorvej i Europa. Set i det lys er det klart, at 90 % af Paris’ indbyggere er ramt af stærkt forurenet luft. For at forbedre luftkvaliteten, og dermed også indbyggernes livskvalitet, har de lokale myndigheder besluttet sig for at have et meget stort fokus på trafikkens indvirkning på miljøet. Derfor har man indført ZCR-miljøzonen Paris, kørselsforbuddene og Crit’Air-miljømærkaten. Desuden skærpes tiltagende trinvist hvert år.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

Miljøzone Paris’ grænser

ZCR-miljøzonen i Paris gælder hele dén del af Frankrigs hovedstad, som befinder sig inden for ringvejen ”Boulevard Pèriphérique”. Denne ringvej udgør miljøzonens grænse, men er ikke selv inkluderet i ZCR-zonen.
Paris’ to store parker (Bois de Boulogne og Bois de Vincennes) befinder sig uden for ZCR-zonen, og de er - lige som alle veje, der befinder sig uden for ringvejen - ikke omfattet i kørselsforbuddene.
Fra januar 2019 kan ZCR-zonen dog blive udvidet og dermed gælde hele Stor-Paris. Dette vil i så fald svare til hele den nuværende ZPA-zone Stor-Paris, som befinder sig inden for motorvej A86. Dermed ville der herske permanente kørselsforbud i 72 kommuner. Mere information herom kan du finde i god tid på vores hjemmeside.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Paris ZCR - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
01.09.2015
Miljøzonens type:
Permanent
Bødestraf:
68-375 Euro.
Område/grænser for miljøzonen:
ZCR Paris dækker hele dén del af Paris’ byområde, der befinder sig inden for ringvejen ”Boulevard Pèriphérique”. Af denne grund er de to parker ”Bois de Boulogne” vest for Paris og ”Bois de Vincennes” sydøst for Paris, samt alle veje, der befinder sig uden for ringvejen ”Bd Pèriphérique”, ikke omfattede af kørselsforbuddene. Fra januar 2019 kan ZCR-zonen dog blive udvidet og dermed gælde hele Stor-Paris.
Særlige regler for Paris:
Kørselsforbuddet på lørdage, søn- og helligdage ml. 20-08 for lastbiler og busser >3,5 t er ophævet.
Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.