Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Miljøzone Lyon ZPA - Frankrig

Finstøv, kvælstofoxid og ozon kan have indvirkning på miljømærkaters gyldighed
Her kan du læse mere om status på miljømærkaternes aktuelle og kommende gyldighed

Miljømærkatens gyldighed i dag, 26.04.2018

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.

ZPA-luftbeskyttelseszone Lyon

Præfekturet for departementet Rhône har den 12.12.2016 besluttet, at Crit’Air-miljømærkaten nu også skal indføres i Lyon (inkl. den tilstødende by Villeurbanne). Denne beslutning blev udspecificeret og tilpasset med en forordning fra departementet den 16.11.2017. Ifølge den nye forordning træder miljøzonereglerne trinvist i kraft (circulation differenciée) ved forhøjet luftforurening. Samtidigt ophæves de nuværende regler, der siger, at biler med hhv. lige eller ulige nummerplade forbydes kørsel ved forhøjet luftforurening. Reglerne gælder for alle køretøjskategorier og køretøjstyper i ZPA-zonen („Zones de protection de l’air).
Baggrunden for de nu skærpede regler ved forhøjet luftforurening er, at det er meget vanskeligt at forudsige luftkvaliteten i Lyon-regionen. Derfor bliver der nu indført en miljøzone, der kan indføres i et begrænset tidsrum, som det er sket i Grenoble og andre franske regioner. Denne zone indføres ifølge præfektens forordning n°69-2017 af 16.11.2017 ved en længerevarende luftforurening, og den gælder for samtlige køretøjer.
Hvis en bilist overtræder reglerne om den obligatoriske miljømærkat, vil vedkommende blive straffet med en bøde på ml. 68 og 375 euro – dog en smule mindre, hvis bøden betales på stedet. Dette sker med hjemmel i artikel L. 351-1 til L. 325-3 og R. 411-19 i det franske trafikreglement.

Den nu nærmere specificerede fremgangsmåde ved forhøjet luftforurening er inddelt i tre forskellige niveauer, der hver varer to dage.Ved en luftforureningsalarm („niveau d’alerte N1“) udløses første niveau efter et forvarsel, og det første niveau træder i kraft, når de ansvarlige luftmålingsmyndigheder i deres målinger på dags- eller timebases måler værdier, der overskrider enten 50/80 µg/m³ for finstøv, 180/240 µg/m³ for ozon, 300/500 µg/m³ for svovldioxid eller 200/400 µg/m³ for kvælstofdioxid. Dette vil betyde, at hastigheden på gaderne i ZPA-miljøzonen i første omgang skal sænkes til 20 km/t.Hvis finstøvmængden efter to dage stadigvæk ligger over de ovennævnte grænseværdier, følger det andet skridt af fremgangsmåden ved officielle luftforureningsalarmer („niveau d’alerte N2“). Der vil nu blive indført kørselsforbud, og i de efterfølgende to dage er det kun køretøjer, der har en Crit’Air-miljømærkat E, 1, 2, 3, 4 eller 5, der må køre i zonen.

Alarmens tredje trin udløses, hvis de skadelige stoffer i luften efter alarmens to første trin og efter de første 4 dage stadigvæk ikke er sunket under grænseværdierne. Alarmens tredje trin er en skærpelse af det andet trin (officielt kaldet „niveau N2 aggravé“). På dette tredje alarmtrin er det kun de køretøjer, der har en Crit’Air-miljømærkat E, 1, 2 eller 3, der må køre i zonen. Køretøjer med Crit’Air-miljømærkat 4 eller 5 forbydes dermed kørsel i zonen.

Særregler for luftforureningsalarmens niveauer
Hvis luftforurening stiger meget hurtigt – og hvis der ikke er udsigt til, at situationen vil blive forbedret indenfor de næste to dage – kan præfekten springe alarmens første trin over og aktivere det andet trin med det samme. Hvis de lokale luftmålingsmyndigheder forudsiger mængder på over 80 µg/m³ finstøv, 240 µg/m³ ozon, 500 µg/m³ svovldioxid og 400 µg/m³ kvælstofdioxid for de kommende to dage, kan alarmens højeste trin indføres med det samme. Det vil dermed med det samme føre til kørselsforbud for Crit’Air-miljømærkaterne 4 og 5.

Miljøzone Lyons grænser

Miljøzone Lyon omfatter alle gader beliggende i byerne og kommunerne under Lyon og Villeurbanne. Arealet dækker ca. 10 x 10 km, altså omtrent 100 km². Se også kortet over zonen til venstre.
Bemærk: Motorvejene A6, A7, A42, tunnelen gennem bjerget Fourvière (A6) samt enkelte sideveje, der er oplistede på side 7 i præfekturets dekret n°69-2017 er ikke omfattede af reglerne om kørselsforbud.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn: Lyon ZPA

Miljøzonen bekendtgjort den: 11.2016

Miljøzonen er i kraft siden: 12.12.2016

Miljøzonens type: Luftbeskyttelseszone afhængigt af vejret, indføres på tredjedagen af en forhøjet luftforurening (> 50 µg/m³ finstøv) efter en alarmvarsling.

Pt. underlagt krav om miljømærkater: personbiler, lastbiler, busser, lette erhvervskøretøjer, motoriserede to- og trehjulede køretøjer samt lette og motoriserede firhjulede køretøjer.

Tilladte miljømærkatkategorier (fra 16.11.2017): E, 1, 2, 3. Kategorierne 4 og 5 afhængigt af luftforureningens styrke og varighed (de reneste kategorier er E og 1).

Indsnævring af tilladte miljømærkatkategorier: Vides pt. ikke.

Kørselsforbud (midlertidigt): Køretøjer uden Crit’Air-miljømærkater samt køretøjer uden tilladt Crit’Air-miljømærkatkategori afhængigt af luftforureningens styrke og varighed. Kategorierne 4 og 5 kan forbydes.

Kørselsforbud (permanent): Vides pt. ikke.

Bødestraf: 68-375 euro.

Areal/miljøzonens grænser: ZPA-luftbeskyttelseszonen Lyon omfatter alle vejer indenfor Lyons og nabobyen Villeurbannes kommunegrænser. Dette svarer til et areal på ca. 10 gange 10 km – det vil sige omtrent 100 km². Motorvejene A6, A7 og A42 samt tunnelen for motorvej A6 gennem bjerget Fourvière er indtil videre undtagede fra reglerne.

Særregler: Ved særlig høj luftforurening kan der for den efterfølgende dag, og uden forvarsel, indføres kørselsforbud for køretøjer uden Crit’Air-miljømærkater samt køretøjer med Crit’Air-miljømærkat nr. 4 eller 5!

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.