Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

ZCR-miljøzonen i Lille

Lille er en storby i Nordfrankrig beliggende ved grænsen til Belgien. Lille er både præfektur for Département Nord og hovedstad for regionen Hauts-de-France.
Byen Lille bliver også kaldt for ”Flanderns hovedstad”, og byen har omkring 235.000 indbyggere.

Den 6.02.2017 meddelte præfekten for Département Nord, at man nu har taget de indledende juridiske skridt for at kunne indføre en ZCR-miljøzone i Lille. Det er bestemt ved lov, at en høringsproces for en ZCR-zone skal vare 6-12 måneder, så man kan inddrage inputs og betænkeligheder fra de berørte borgere, interesseorganisationer og andre interessegrupper i udformningen af en kommende, permanent miljøzone.

Hvis en personbil bryder reglerne for kørsel i zonen, skal føreren betale en bødestraf på 68 euro. Lastbilchauffører bliver straffet med en bøde på op til 375 euro.

En særlig detalje er, at byen Lille omgives af storbyområdet (métropole) Lille, og i dette område indfører man allerede den 01.07.2017 en ZPA-miljøzone, der automatisk omdanner Lilles byområde til en midlertidig miljøzone med kørselsforbud i tilfælde af, at man udløser en alarm om forhøjet luftforurening.

Grænserne for ZCR-miljøzone Lille

Byen Lille er centrum for kommunesammenslutningen Métropole Européenne de Lille, som alle tilstødende kommuner er en del af. Med undtagelse af de mere landlige kommuner Ennetières-en-Weppes, Capinghem, Prémesques, Pérenchies og Lompret udgør alle de andre tilstødende kommuner en sammenhængende del af Lilles byområde.

ZCR-miljøzonens grænser vil sandsynligvis følge grænserne for Lilles centrum. Når høringsprocessen er afsluttet, bliver de præcise grænser offentliggjort."

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.