Choose your language:
Dansk
Deutsch
English
Polski
Italiano
Nederlands
Français
Español
Čeština
Choose a language Choose a language

Umweltzone Grenoble ZPA - Frankreich

Finstøv, kvælstofoxid og ozon kan have indvirkning på miljømærkaters gyldighed
Her kan du læse mere om status på miljømærkaternes aktuelle og kommende gyldighed

Miljømærkatens gyldighed i dag, 21.03.2018

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.

ZPA-miljøzone i Grenoble

I metropolområdet Grenoble, der omfatter 49 byer og landsbyer med omkring 450.000 beboere, trådte en ny, kommunal luftkvalitetslov i kraft den 01.11.2016, og denne lov kan sammenlignes nogenlunde med en ZCR-miljøzone (som f.eks. i Paris).
Området for den såkaldte ”luftbeskyttelseszone” for metropolområdet Grenoble har en længde på 30 km og en bredde på 20 km, og dækker et område på omkring 600 km². I denne métropole (storkommune), hvor den største by er Grenoble, gælder den nye luftkvalitetslov i hele området – på alle offentlige veje, landeveje, motortrafikveje og motorveje. Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.
Ifølge den nationale forordning Décret ZCR 2016-847 af 28.06.2016 er det optil de enkelte byer eller kommuner i Frankrig, om de vil oprette en ZCR-miljøzone og dermed indføre en Crit'Air-pligt. Indførelse af ZPA luftbeskyttelseszoner og dertilhørende Crit'Air-pligt i Frankrig er reguleret i Décret no 2016-858 du 29 juin 2016.
Fordi metropolområdet i og omkring Grenoble ikke samlet udgør én by, som f.eks. Paris, er luftbeskyttelseszonen ikke markeret med ZCR-skilte.
ZCR-skilte er dog blevet opstillet i selve Grenoble by, fordi der den 01.01.2017 blev oprettet en ZCR-zone i selve byen. Fra denne dato gælder dermed de normale bødestraffe på 68-375 euro hver gang, forbuddet ikke overholdes.

Crit'Air-mærkaten skal også bruges på motorvejen rundt om Grenoble

Ifølge en bekendtgørelse fra kommunen Grenoble skal man også bruge en Crit'Air-mærkat for at køre på de motorveje, der krydser metropolområdet Grenoble. Crit'Air-området begynder nord for byen på A48 ved betalingsanlægget Voreppe. Syd for byen begynder området på A51 ved betalingsanlægget Le Crozet/Vif, og vest for byen begynder området på A41 ved betalingsanlægget Crolles. Motorvej A480, der går igennem Grenoble, er ligeledes omfattet af reglerne.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Name der Umweltzone: Grenoble ZPA

Umweltzone angekündigt am: 10.2016

Umweltzone in Kraft seit: 01.11.2016

Art der Umweltzone: Wetterbedingte Luftschutzzone, gültig ab dem 5. Tag einer Luftverschmutzungsspitze (> 80 µg/m³ Feinstaub) nach der Vorwarnstufe (> 50 µg/m³ Feinstaub).

Aktuelle Pflicht für Plaketten: Ab dem 5. Tag der Luftverschmutzungsspitze für PKW, LKW, Busse, Leichte Nutzfahrzeuge, Zwei-, Drei- und leichte motorisierte Vierräder.

Aktuell ab 01.11.2016 erlaubte Plaketten-Klassen: E, 1, 2, 3. Die Klassen 4 und 5 je nach Höhe und Dauer der Luftverschmutzung (sauberste Klasse = E und 1).

Verschärfung erlaubte Plaketten-Klasse: Derzeit nicht bekannt.

Fahrverbote (temporär): Fahrzeuge ohne Crit'Air Vignette und ohne ausreichende Crit'Air Vignetten-Klasse je nach Höhe und Dauer der Luftverschmutzung.

Fahrverbote (ständig): Derzeit nicht bekannt.

Geldbußen: 68-375 Euro.

Gebiet/Ausdehnung der Umweltzone: Die ZPA Luftschutzzone der Metropole Grenoble umschließt auf einer Länge von 30 km und einer Breite von 20 km eine Fläche mit einer Ausdehnung von rund 600 km². In der ZPA-Umweltzone gilt das neue Luftgesetz flächendeckend auf allen öffentlichen Straßen, Landstraßen und Schnellstraßen. Auf den Autobahnen beginnt die Crit´Air Pflicht im Norden der Stadt Grenoble auf der A48 an der Mautstation Voreppe. Im Süden Grenobles beginnt die Pflicht auf der A51 an der Mautstation Le Crozet/Vif und im Osten auf der A41 an der Mautstation Crolles. Ebenfalls betroffen ist die Autobahn A480, welche die Stadt Grenoble durchquert.

Besonderheiten: Ab dem zweiten Tag der Vorwarnstufe gelten Tempo-Beschränkungen auf allen Landstraßen, Schnellstraßen und Autobahnen um 20 km/h sowie Rabatte auf Tickets öffentlicher Verkehrsmittel. Nach Eintreten der Luftverschmutzugsspitze gelten die Fahrverbote und Einschränkungen der Plaketten-Klasse auch für die innerhalb der ZPA-Zone liegende ZCR-Zone Grenoble.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.

Hvad sker der, hvis grænseværdierne i metropolområdet Grenoble overskrides?

Hvis en luftforureningsalarm (Alert Pollution) udløses i dén luftbeskyttelseszone, der den 01.11.2016 blev indført i metropolområdet Grenoble, vil dette blive vist på elektroniske informationstavler og blive annonceret på lokale radio- og tv-kanaler samt i dagspressen. Alarmen gælder til kl. 15 på den følgende dag. Den aktuelle luftkvalitet i Frankrig kan ses her.

Hvis alarmen bliver udløst i eller over fem dage i træk, er det kun køretøjer fra Crit'Air-kategori 1-5, der må køre i området.
På alarmens syvende dag er det kun køretøjer fra Crit'Air-kategori 1-3, der må køre i området, mens kategori 4 og 5 har totalt kørselsforbud.
Her skal man desuden være opmærksom på, at Departementets præfekt selv kan fastlægge, om denne ”dag 5” er den femte i måneden, den femte i vintersæsonen, eller den femte i kalenderåret. Det vil sige, at køretøjer i alle tilfælde bør have en Crit'Air-miljømærkat for at kunne omgå disse forvirrende omstændigheder.

Fra dag to, efter alarmen er blevet udløst, gælder desuden som udgangspunkt, at hastighedsbegrænsningerne sættes ned med 20 km/t på alle landeveje, motortrafikveje og motorveje (den normale hastighedsbegrænsning er 90/110/130 km/t).
Samtidigt bliver der på disse dage givet rabat på billetter til den kollektive trafik og på parkeringsbilletter til ”park & ride-parkeringspladser” på stationer og lignende. Fra luftforureningsalarmens dag 7 kan man køre gratis med alle kollektive transportmidler i og området i omkring Grenoble.

Følgerne for erhvervstrafikken og for vinterturismen i Region Grenoble

Som følge af, at motorvejene og motortrafikvejene i området i og omkring Grenoble også er omfattede af reglerne, påvirkes erhvervs- og turisttrafikken betydeligt.
Alle rejsende, der skal fra midten af Frankrig over Lyon og videre sydpå over Grenoble mod Aix-en-provence og Nice vil blive påvirket af reglerne, medmindre man vælger at køre via A7 over Avignon og Marseille. Det gælder også alle besøgende til naturparkerne Mercantour og Écrins, da de mest oplagte veje dertil ligeledes går igennem metropolområdet Grenoble.
Især de erhvervskøretøjer, der skal køre igennem området omkring Grenoble, bør på forhånd have anskaffet sig en Crit'Air-miljømærkat, fordi lastbiler uden en Crit'Air-mærkat, der skal fra Lyon, Valence eller Chambéry mod syd, eller fra Gap mod nord, bliver tvunget til at køre store omveje på op mod 200 km, hvis alarmen udløses, eller de vil blive tildelt en bødestraf, hvis de alligevel kører igennem området.
Ligeledes trues vinterturismen af væsentlige forhindringer og begrænsninger, hvis køretøjet ikke har en Crit'Air-mærkat, når alarmen udløses.
Tilkørselsvejene til de populære skidestinationer i Département Isère og Hautes-Alpes fører stort set uden undtagelse igennem området omkring Grenoble. Skiområderne Alpe d'Huez, Alpe du Grand Serre, Chamrousse, Les 2 Alpes og yderligere 20 skidestinationer befinder sig i dette département.
Al erfaring viser, at alarmene udløses meget hyppigt om vinteren, da risikoen for luftforurening på det tidspunkt af året er særligt høj på grund af de kolde temperaturer og brændeovne i hjemmene.
Også om sommeren er de berørte motorveje A41, A48, A480 og A51 altid meget trafikerede, da disse motorveje forbinder Nord- og Vestfrankrig med Côte d'Azur, og samtidigt er en parallel genvej til A7 mod Marseille og hele Provence. Grenoble er med andre ord porten til de sydlige Alper, og denne port bør i fremtiden kun benyttes, hvis køretøjet har en Crit'Air-miljømærkat.