Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

ZCR-miljøzonen Grenoble

Den 09.11.2016 underskrev Frankrigs indenrigsminister en forordning, som indeholdt indførelsen af en ZCR-miljøzone (Zones à Circulation Restreinte) med dertil hørende Crit’Air-miljømærkat i Grenobles indre by i en prøveperiode på 3 år. Fra og med den 01.01.2017 er Crit’Air-miljømærkaten obligatorisk for alle lette erhvervskøretøjer samt lastbiler. Der er kørselsforbud for både de lette erhvervskøretøjer (N1) på op til 3,5 tons, der er indregistreret første gang inden 30.09.1197 og for lastbiler (N2 og N3), der er indregistrerede første gang inden 30.09.2001.
Grenoble er med sine 161.000 indbyggere og et areal på 18 km² hovedstad i departementet Isère (nr. 38), og det er også hér, at præfekten har sin residens.

Byen Grenoble er et vigtigt trafikknudepunkt for trafikken fra Nordfrankrig (via Lyon), Geneve (via Annecy og Chambéry) samt Italien og Sydfrankrig (Marseille eller Montpellier via Valence). Hovedtrafikårerne, der fører rundt om byen, samt de, der går direkte gennem Grenoble, er hårdt belastede af bilkøer i myldretiden. De mange bilister i køerne er med til at forringe luftkvaliteten. Det er i høj grad for at bekæmpe dette problem under perioder med kraftig luftforurening, at de lokale myndigheder har besluttet at indføre kørselsforbud.

Grenoble med floden Drac

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I følge det regionale institut for overvågning af luftkvalitet, ”Atmo Auvergne-Rhône-Alpes“ kan kørselsforbuddene på kort sigt udvides til at dække 8 af Grenobles nabokommuner. De potentielt berørte kommuner vil i så fald være (fra nord til syd): Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vinoux, La Tronche, Saint-Martin-d’Hères, Poisat, Eybens, Échirolles og Pont-de-Claix.
Efter at områdets udvidelse blev offentliggjort, har yderligere 6 borgmestre fra byer på den anden side af floden Drac erklæret, at de ligeledes er interesserede i at tage del i beslutningerne vedrørende miljøzonen og dermed også at indføre kørselsforbud i deres områder. Det drejer sig om følgende kommuner (fra nord til syd:) Veurey-Voroize, Noyarey, Sassenage, Fontaine, Seyssinet-Pariset og Seyssins.
Denne udvidelse vil blive foretaget løbende i perioden mellem 2019 og 2025.

Miljøzone Grenobles grænser

ZCR-miljøzonen i Grenoble omfatter en del af byen.
Mod vest forløber zonens grænse langs floden Drac indtil den munder ud i floden Isère. Mod øst forløber grænsen langs floden Isère indtil vejen D1090, der udvides med vejen D1532 mod floden Drac (mod vest). Disse to veje danner den sydlige grænse af Grenobles ZCR-zone. Disse to hovedtrafikårer er dog ikke omfattede af kørselsforbud.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
ZCR-miljøzonen Grenoble - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
01.01.2017
Miljøzonens type:
Permanent
Aktuelle miljømærkatpåbud:
Varevogn (N1), Tung varevogn (N2), Lastbil (N2) og Tung lastbil (N3)
Miljømærkatkategorier gyldige fra 01.01.2017 :
Kategori E, Kategori 1, Kategori 2, Kategori 3, Kategori 4, Kategori 5 og Ingen Crit'Air-miljømærkat (reneste kategori er E og 1).
Stramning af reglerne for miljømærkatkategorier:
Alle køretøjstyper (personbiler, lastbiler, busser, lette erhvervskøretøjer, to-, tre- og lette firhjulede motorkøretøjer) kan inden for nærmere fremtid blive ramt at tiltagene. Køretøjer uden Crit’Air-miljømærkat udelukkes fortsat fra trafikken. Crit’Air-kategori 5 kan ligeledes forbydes i zonen.
Bødestraf:
68-375 Euro.
Område/grænser for miljøzonen:
ZCR-miljøzonen i Grenoble omfatter en del af byen. Mod vest forløber zonens grænse langs floden Drac indtil den munder ud i floden Isère. Mod øst forløber grænsen langs floden Isère indtil vejen D1090, der udvides med vejen D1532 mod floden Drac (mod vest). Disse to veje danner den sydlige grænse for Grenobles ZCR-zone. Disse to hovedtrafikårer er dog ikke omfattede af kørselsforbud.
Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.