Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Fremtidige franske miljøzoner

Den franske regering har i den nationale forordning om miljøzoner, Décret ZCR 2016-847 af 28.06.2016, overladt det til kommunerne, om disse vil udforme en miljøzone, og hvor omfattende den i så fald skal være.
Disse zoner kan både dække en hel by eller blot dele af byen. Der vil blive gennemført en miljøundersøgelse, og hvis de involverede politiske myndigheder alle godkender planen, vil miljøzonen (forkortet ZCR på fransk) efter vedtagelsen blive indskrevet i den kommunale lovgivning.

Hvis en miljøzone indføres uden for en by, kaldes denne zone som regel en luftbeskyttelseszone (ZPA), og den kan dække en hel region/métropole. Det er præfekten for den respektive métropole, der fastlægger grænserne og reglerne for zonen.

Den nye ZCR-miljøzone Bordeaux

Bordeaux hører til de kommuner, der tager del i programmet ”God byluft inden for 5 år”, og byen skal derfor forbedre luftkvaliteten i byen betragteligt inden år 2020. I den forbindelse vil byen formentlig indføre en ZCR-miljøzone allerede i 2018. Derfor har Bordeaux i starten af 2017 igangsat en undersøgelse, der skal se på mulighederne for at indrette en miljøzone, og resultatet af denne undersøgelse ventes klart i januar 2018.
I foråret 2017 blev foreninger og erhvervsfolk fra byen inviteret til en høring for at komme med idéer til en miljøzone. Fra september 2017 bliver beslutningsprocessen videreført som en del af det førnævnte studie. I den forbindelse vil man også spørge de borgere, der engagerer sig i diverse bydelsråd og beboerinitiativer. Denne høringsproces skal danne grundlaget for byens politikeres endelige beslutning. Politikerne ventes i starten af 2018 at vedtage en miljøzone, der er tilpasset høringsprocessens resultater.

Miljøzonens udstrækning/grænser
: ZCR-miljøzonen vil sandsynligvis omfatte dele af det indre Bordeaux, men det skal samtidigt siges, at der her allerede er indført både fodgængerzoner samt diverse begrænsninger for trafikken. Derudover er det nu blevet forbudt at køre ind i byens centrum i bil den første søndag i måneden mellem kl. 10 og 19, da byen har indført en fast tilbagevendende ”dag uden biler”. De præcise grænser for miljøzonen ventes først at blive besluttet i begyndelsen af 2018.
Særlige forhold: ZCR-miljøzonen forventes at blive indført gradvist. Det vil sige, at de første indskrænkninger for biltrafikken sandsynligvis vil blive indført i 2018 og dernæst yderligere indskærpet i 2019.

Ny ZPA-miljøzone i Marseille

Præfekturet for Departement Bouches-du-Rhône, som Marseille hører ind under, har i en pressemeddelelse den 19.06.2017 meddelt, at man indfører en ZPA-miljøzone fra og med den 01.01.2018. Zonen vil blive en midlertidig zone, der kun træder i kraft, når luften er særligt forurenet. Ved hjælp af Crit’Air-miljømærkaten kan man forbyde kørsel i byens centrum, hvis der bliver udråbt en ozon-, finstøv-, kvælstofoxid- eller svovloxidalarm.
Marseille er både en industri- og havneby, og har derfor længe været udsat for en kraftig forurening af luften. Grænseværdierne for ozon, såvel som for finstøv, overskrides meget ofte, hvilket i de seneste år især om sommeren har ført til hyppige luftforureningsalarmer. Af denne grund har Marseille besluttet at indføre en midlertidig miljøzone fra og med 2018, og erfaringen fra de seneste år viser, at denne miljøzone især vil blive indført i sommermånederne. Yderligere information ventes at komme i december 2017. Alle, der har planer om at køre til Marseille næste år, bør under alle omstændigheder anskaffe sig en Crit’Air-miljømærkat.

Miljøzonens udstrækning/grænser: ZPA-miljøzonen vil sandsynligvis omfatte store dele af Marseille, da det især er byens centrum omkring havnen, men også de store trafikkorridorer mod Aix-en-Provence, der er ramt af luftforureningen.

Fremtidige miljøzoner som følge af projektet ”God byluft inden for 5 år”

Den franske regering har i september 2015 som en del af en landsdækkende konkurrence udvalgt 25 kommuner, der har fået tilladelse til at bære titlen som by med ”God byluft inden for 5 år” indtil 2020. Denne betegnelse betyder, at luften, som befolkningen indånder og lever i, på kortere og langt sigt igen skal blive ren og uden forurening. Dette skal først og fremmest ske ved at indføre ZCR-miljøzoner. Fem af de 25 kommuner har derudover fået tildelt en særlig status, da de enten endnu ikke har opfyldt betingelserne eller selv har indført egne initiativer.

De udvalgte byer og kommuner består af 750 enkelte byer med sammenlagt 18,4 millioner indbyggere i 9 regioner, og disse byer og kommuner er i fuld gang med at planlægge og omsætte sammenlagt 25 forskellige tiltag for at befri luften for finstøv og kvælstofoxid. En oversigt over regionerne og kommunerne kan du finde som download her.

De 25 vindere af konkurrencen har bl.a. forpligtet sig til at planlægge og indføre især ZCR-miljøzoner, medmindre byerne allerede har indført andre tiltag til forbedring af luften. De 25 kommuner og byer får indtil 2020 hver tilført op til 1 million euro fra den franske regering til at gennemføre planlægningen og gøre planerne til virkelighed. Dette skal hjælpe med at dække udgifterne, der er forbundet med at bære titlen som by med ”God byluft inden 5 år”, hvilket ligeledes vil gavne turismen i regionen.

Detaljerede informationer om projektet ”God byluft inden 5 år” kan findes her.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.

Her følger en oversigt over kommunerne og byerne. En liste over kommunerne og byerne samt deres indbyggertal kan findes som pdf-Download her

Avignon - Communauté d’agglomération d’Avignon
Arras - Communauté urbaine d’Arras
Annemasse - Communauté d’agglomération d’Annemasse
Bordeaux - Métropole de Bordeaux  
Cannes - Communauté d’agglomération du Pays de Lérins – Cannes
Clermont-Ferrand - Métropole de Clermont-Ferrand
Champlan
Côte Basque-Adour - Communauté d’agglomération Côte Basque-Adour
Dunkerque - Communauté urbaine de Dunkerque
Dijon - Communauté urbaine de Dijon
Epernay - Communauté d’agglomération d’Epernay
Faucigny, Glières, Bonneville Communauté de communes Faucigny-Glières-Bonneville
Grenoble - Métropole de Grenoble
Lyon - Métropole de Lyon
Lille - Métropole de Lille
Le Havre - Communauté d’agglomération du Havre
Montpellier - Métropole de Montpellier
Paris - Mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris
Reims - Métropole de Reims
Rouen - Métropole de Rouen
Saint-Etienne - Métropole de Saint-Etienne
Strasbourg Métropole de Strasbourg
Saint Maur-des-Fossés
Toulouse - Métropole de Toulouse
Vallée de la Marne - CA de la Vallée de la Marne