Milieuzone Deux-Sèvres/Niort ZPAd - Frankrijk

Finstøv, kvælstofoxid og ozon kan have indvirkning på miljømærkaters gyldighed
Her kan du læse mere om status på miljømærkaternes aktuelle og kommende gyldighed

Miljømærkatens gyldighed i dag, 21.02.2018

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.

ZPAd-luftbeskyttelseszone Deux-Sèvres / Niort

Den 07.04.2017 underskrev præfekten for Département Deux-Sèvres/Niort en forordning, der bekendtgjorde indførelsen af Crit’Air-miljømærkaten inden for Département Deux-Sèvres’ grænser. In het besluit zijn een rij aan maatregelen opgenomen, die in het geval van een luchtvervuilingspiek gebruikt worden. Het bijzondere bij deze procedure is dat in het geval van een luchtvervuilingspiek de stad of gemeente binnen het departement genoemd wordt, die dan als weersafhankelijke zone geldt. Bij een ZPAd (zone de protection de l'air départementale) gaat het dus niet om een lokale of regionale luchtbeschermingszone met duidelijke grenzen (ZPA), maar een geheel departement waarin tijdelijke verkeersbeperkingen kunnen gelden.

Præfekten for Département Deux-Sèvres beslutter, hvilke byer og kommuner, der inkluderes i zonen og i hvilken udstrækning. Dette betyder altså, at ejere af køretøjer bør indstille sig på, at der kan forekomme lokale, tidsbegrænsede og forskelligartede kørselsforbud inden for ZPAd Deux-Sèvres.

Département Deux-Sèvres er et af 12 departementer i regionen Nouvelle-Aquitaine, og der bor over 372.000 indbyggere på ca. 6.000 km². Hovedbyen i Département Deux-Sèvres er byen Niort, hvor der bor omkring 59.000 indbyggere på 69 km², og det er også her, at departementets præfekt holder til.

Ifølge præfektens forordning SIDPC n°6 af 07.04.2017 indføres der en midlertidigt gyldig miljøzone, der gælder for alle køretøjer i Département Deux-Sèvres, i tilfælde af længerevarende luftforurening. Og denne zone indføres for at være forberedt på en eventuelt kraftigt forhøjet luftforurening.

Het ontbreken van een vignet of het negeren van de verkeersbeperking wordt met een boete van 69 tot 375 euro bestraft. Het bedrag kan bij betaling ter plaatse lager uitvallen. Basis hiervoor zijn artikelen L.325-1 tot L.325-3 en R.411-19 van de Franse verkeerswet.

Departementets præfektur har en handlingsplan med flere niveauer klar i tilfælde af kraftig luftforurening. Na een voorafgaande waarschuwing, die geen gevolgen voor het verkeer heeft, wordt de eerste fase van het alarm uitgevoerd. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt.Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPAd-milieuzone met 20 km/u moet worden verminderd.
Hvis mængderne af bare én af de førnævnte skadelige stoffer i de efterfølgende dage stadig ligger over grænseværdierne, kan det føre til kørselsforbud for alle køretøjer. I første omgang forbydes kørsel med de køretøjer, der ikke har en Crit’Air-miljømærkat, og med de køretøjer, der har en Crit’Air-miljømærkat i kategori 5. Hvis mængden af skadelige stoffer på trods af dette tiltag stadig ligger over grænseværdierne, så er næste punkt i handlingsplanen, at kørsel med køretøjer med Crit’Air-miljømærkat nr. 4 forbydes.
Der kan derudover også ske, at der indføres yderligere tiltag i form af kørselsforbud for biler med enten lige eller ulige nummerpladetal.

Miljøzone Deux-Sèvres’ grænser

I dette tilfælde kan det blot være dele af Département Deux-Sèvres, der rammes af trafikale begrænsninger. Det er først i tilfælde af kraftig luftforurening, at præfekturet i en pressemeddelelse meddeler, præcist i hvilket område, der indføres trafikbegrænsninger.
I alle tilfælde skal man være opmærksom på, at motorvejene A10 (fra Paris mod Bordeaux) samt A83 (fra og mod Nantes) kan blive ramt af kørselsforbud i tilfælde af forhøjet luftforurening.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Naam van de milieuzone: Deux-Sèvres ZPAd

Milieuzone aangekondigd op: 03-2017

Milieuzone geldend vanaf: 07-04-2017

Soort milieuzone: ZPAd-luftbeskyttelseszone som vedtages af præfekten afhængigt af vejrforhold og som indføres efter et forvarsel, når mængden af skadelige stoffer i luften overskrider grænseværdierne, f.eks. > 50 µg/m³ finstøv.

Huidige plicht voor vignetten: Afhankelijk van de duur en intensiteit van de luchtvervuilingspiek voor personenauto's, vrachtwagens, bussen, lichte bedrijfswagens, twee-, drie- en licht gemotoriseerde vierwielige voertuigen.

Volgende vignetten klassen zijn geldig (vanaf 07-04-2017): E, 1, 2, 3, 4, 5 (schoonste klasse = E en 1)

Beperkingen van toegestane vignetten klassen: Momenteel nog niet bekend.

Rijverbod (tijdelijke): Voertuigen zonder Crit'Air-vignet en voertuigen met een te hoge Crit'Air-klasse, afhankelijk van de hoogte en duur van de luchtvervuiling.

Rijverbod (blijvend): Momenteel nog niet bekend.

Boetes: 68-375 euro.

Gebied van de milieuzone: ZPAd-zonen kan i princippet gælde for hele Département Deux-Sèvres. Det præcise og relevante omfang af den aktiverede zone defineres på ny hver gang, der opstår forhøjes luftforurening, og omfanget offentliggøres i den særlige pressemeddelelse fra præfekten, der forkynder, at en zone træder i kraft. De motorveje i departementet, der kan blive ramt af kørselsforbud, er motorvejene A10 og A83.

Bijzonderheden: Afhankelijk van de soort, duur en mate van de luchtvervuiling veranderen de grenzen van een of meerdere zonen binnen het departement. De prefect kan meerdere Crit'Air-klassen verbieden aan het verkeer deel te nemen.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.