Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

ZPA ekologické zóny údolí Arve - Francie

Fine particles, nitrogen oxide and ozone have an influence on the validity of the vignettes.
You can inform yourself here about the current and future validity status of the vignettes.

Platnost plakety dnes, 16.02.2019.

Pozor: Byly překročeny limity znečištění vzduchu! Brzy se dají očekávat zákazy vjezdu!

Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.

Zóna ochrany ovzduší v údolí Arve ZPA

09.05.2017 podepsal prefekt departementu Haute-Savoie (Annecy) nařízení, které oznamuje zavedení plakety Crit´Air v údolí Arve s platností od 01.01.2018. Toto opatření se týká především nákladní dopravy (> 7,5 t) ve francouzských Alpách, mezi Genfem, Chamonix a Itálií, protože nákladní doprava je příčinou většiny znečistění ovzduší v citlivém údolí řeky Arve.

Příslušný výnos n°DDT 2017-1030 z 09.05.2017 upravuje začátek platnosti ekologické zóny k 01.09.2017 a také podmínky vyhlášení zákazu vjezdu pro jednotlivé EURO třídy. od 01.01.2018 jsou zákazy vjezdu kontrolovány pomocí plakety Crit´Air. Aktivaci dočasných zón ochrany ovzduší (ZPA) provádí příslušný prefekt v momentě, kdy to vyžadují hodnoty škodlivin v ovzduší.

Zákazy vjezdu v závislosti na znečistění ovzduší
Zákaz vjezdu se týká pouze nákladních vozidel nad 7,5 t, která nemají žádnou plaketu Crit´Air nebo pouze nedostačující kategorii, a proto v případě dosažení špičky znečistění ovzduší nemohou do zóny vjet. V každém případě bude průjezd zakázán vozidlům s plaketou Crit´Air 5. Vozidla, jichž se zákaz netýká, jsou uvedena na str. 4-7 nařízení, které je zde k dispozici ve francouzštině. Provozu osobních vozidel se zatím dle úřadů tato neřízení netýkají.

Hranice ZPA ekologické zóny v údolí Arve

Údolí Arve s řekou Arve

Opatření se bude týkat 41 měst a obcí zahrnutých do plánu ochrany ovzduší údolí Arve z roku 2012, které leží podél 80 km dlouhého údolí řeky Arve mezi obcí Contamine-sur-Arve na křižovatce dálnic A40/A410 a pramenem Arve za městečkem Argentière (komuna Le Tour).
Silniční doprava v ekologické zóně bude omezena mezi dálničním uzlem A40/A410 na dálnici A40 až po Le Fayet a dále na N205až k odbočce k tunelu Mont Blanc a dále na N1506 do Chamonix a Argentière.

Silnice A40 z Genfu je hlavním tahem k tunelu Mont Blanc, kterým je vedena doprava přes Le Fayet silnicí N205 do italského Turína a Milána.
Podstatné je v této souvislosti zmínit také fakt, že francouzská ministryně životního prostředí Ségolène Royalová zahájila jednání s italskou vládou, jehož cílem je vyhlášení celé oblasti za zónu ochrany ovzduší, tedy na francouzské straně celá N205 – tzn. i mimo oblast Arve od Les Pelerins až po tunel Mont Blanc. V tomto případě by se opatření týkala kompletní dopravy z a do Itálie. Objížďka by v tomto případě neexistovala.
Seznam obcí, kterých se nařízení týká, naleznete zde.

Dálnice A40, která vede údolím Arve, patří k nejfrekventovanějším silnicím mezi severní Evropou a Itálií. Tato dálnice vede k tunelu Mont-Blanc, kterým denně projede cca. 5 000 nákladních vozidel. Geografická poloha údolí Arve, které leží mezi vysokými horami, je důvodem, proč kvůli absenci větru nedochází k úniku pevných částic a tyto naopak dlouhodobě zatěžují ovzduší.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
ZPA ekologické zóny údolí Arve - Francie
Ekologická zóna vyhlášena dne:
23.02.2017
Ekologická zóna v platnosti od:
01.09.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší závislá na povětrnostních podmínkách, platná při dosažení špičky znečistění ovzduší (> 80 µg/m³ prachových částic) na základě rozhodnutí prefekta po vyhlášení stupně předběžného varování (> 50 µg/m³ prachových částic).
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3) Dle délky trvání a intenzity špičky znečistění ovzduší pro nákladní vozidla > 7,5 t.
Aktuálně od 01.01.2018 povolené třídy plaket:
Třída E, Třída 1, Třída 2, Třída 3, Třída 4, Třída 5 a Žádná plaketa Crit'Air (nejčistší třída = E a 1).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Povinnost vlastnit plaketu pro nákladní vozidla < 7,5 t. Autobusy, lehká užitková užitková vozidla, dvoj- a tříkolky a lehké motorizované čtyřkolky zatím nemusejí počítat s omezujícími opatřeními.
Zákazy vjezdu (dočasné):
Nákladní vozidla > 7,5 t EURO normy 0, 1, 2, 3 a vozidel bez odpovídající plakety Crit´Air v závislosti na délce a intenzitě znečistění ovzduší.
Zákazy vjezdu (stálé):
Doposud neznámé
Peněžité pokuty:
68-375 Euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna údolí Arve ZPA zahrnuje 41 měst a obcí podél 80 km dlouhé oblasti kolem řeky Arve mezi obcemi Contamine-sur-Arve u dálničního uzlu A40/A410 a kolem pramene Arve až k Vallorcine. Týká se provozu mezi dálniční křižovatkou A40/A410 na dálnici A40 do La Fayet i silnice N205 až k odbočce k tunelu Mont Blanc, dále i D15106 do Chamonix a Vallorcine.
Zvláštnosti:
Zóna údolí Arve ZPA se nachází uvnitř zóny Haute-Savoie ZPAd. V případě zvýšeného znečistění ovzduší mohou tedy platit i pravidla zóny departementu (ZPAd) a být tak nadřazena pravidlům zóny údolí Arve ZPA.
Kontakt na ekologickou zónu a výjimky:
Doposud neznámé
Ausnahmen:
Doposud neznámé
Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.