Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Ekologická zóna Toulouse ZPA - Francie

Pevné částice, oxidy dusíku a stav ozónu mohou ovlivnit platnost plaket.
Více informací o aktuální a budoucí platnosti plaket.

Platnost plakety dnes, 26.04.2018.

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.

Zóna ochrany ovzduší Toulouse ZPA

Metropole Toulouse oznámila 18.11.2017 zavedení plakety Crit´Air ještě v roce 2017, a to z důvodu stále se zvyšujícího znečistění ovzduší. Nařízením prefekta je nyní stanovena platnost zóny od 27.11.2017 a možnost vyhlášení zákazu vjezdu pro vozidla některých EURO tříd.

Letiště Blagnac s velkým závodem Airbus a rozmáhajícím se chemickým průmyslem činí z Toulouse průmyslové centrum regionu Okcitánie. Z těchto důvodů má region dlouhodobě problém s velkým znečištěním ovzduší, které se v zimních měsících ještě zhoršuje. Uvnitř města v městských částech jsou hodnoty znečistění vzduchu v normě, ale hodnoty ozónu překračují pravidelně povolené hranice.

Hranice ZPA ekologické zóny Toulouse

Hranice ZPA ekologické zóny zahrnují většinu města a jsou ohraničeny obchvatem „périphérique“. Poprvé ve Francii se nachází ZPA zóna uvnitř města a nikoli vně.
Je důležité vědět, že okružní silnice (A62, A61, A620) se nacházejí vně ekologické zóny. Na obchvaty je tedy v případě vyhlášení výrazně alarmujícího znečistění ovzduší možné vjet.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny: Toulouse ZPA

Zóna vyhlášena dne: 18.11.2017

Platná od: 27.11.2017

Druh zóny: Zóna ochrany ovzduší závislá na stavu ovzduší, platí od 3. dne dosažení špičky znečistění ovzduší (> 80 µg/m³ prachových částic) po vyhlášení varovného stavu (> 50 µg/m³ prachových částic).

Aktuální povinnost vlastnit plaketu: Od 3.dne vyhlášení špičky znečistění ovzduší pro osobní a nákladní vozidla, autobusy, lehká užitková vozidla, dvoj- a tříkolky a lehké čtyřkolky.

Aktuálně povolené třídy plaket: E, 1, 2, 3. Třídy 4 a 5 v závislosti na míře a době trvání znečistění ovzduší (nejčistější třída = E a 1).

Zpřísnění platných tříd plaket: Zatím není známo.

Zákazy vjezdu: (dočasné): Vozidla bez plakety Crit'Air nebo s nedostačující třídou plakety Crit'Air v závislosti na míře a době trvání znečistění ovzduší. 

Zákazy vjezdu: (stálé): Zatím není známo.

Pokuty: 68-375 euro.

Rozloha/poloha ekologické zóny: Zóna ochrany ovzduší ZPA metropole Toulouse je na východě a severu ohraničena silnicemi A61 a A62, na západě a jihu silnicí A620 a opět silnicí A62 na jihovýchodě. Zmiňovaných dálnic, které tvoří obchvat města (A62, A620) se opatření netýkají.

Zvláštnosti: Povinnost vlastnit plaketu platí od třetího dne vyhlášení špičky znečistění ovzduší.

Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.