Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Zóna ochrany ovzduší Toulouse ZPA

26.10.2017 podepsal prefekt departementu Haute-Garonne nařízení, jež zavádí plaketu Crit´Air ve městě Toulouse. Nařízení popisuje katalog opatření, která mohou být použita v případě špičky znečistění ovzduší. Zóna ochrany ovzduší vstupuje v platnost jen v případě zhoršeného počasí a z nařízení prefekta.
Toulouse je krajským městem departementu Haute-Garonne (Nr. 31), v němž sídlí prefekt. Nachází se v regionu Okcitánie. Toulouse je domovem více než 472.000 obyvatel na ploše cca. 118 km².

Letiště Blagnac s velkým závodem Airbus a rozmáhajícím se chemickým průmyslem činí z Toulouse průmyslové centrum regionu Okcitánie. Z těchto důvodů má region dlouhodobě problém s velkým znečištěním ovzduší, které se v zimních měsících ještě zhoršuje. Uvnitř města v městských částech jsou hodnoty znečistění vzduchu v normě, ale hodnoty ozónu překračují pravidelně povolené hranice.

Bazilika Saint Sernin v Toulouse

Jako příprava na možnou kulminaci znečistění ovzduší, byla také ve městě Toulouse zavedena dočasná ekologická zóna (ZPA), která se s platností od 26.10.2017 stane v době přetrvávajícího znečistění ovzduší povinnou pro všechna vozidla, a to dle nařízení N°31-2017-10-26-006 (12 MB) z 01.12.2017.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.
V případě dosažení špičky znečistění ovzduší vstoupí v několika stupních opatření v platnost. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny (zóna ochrany ovzduší ZPA) snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, mohou následovat zákazy vjezdu pro všechny druhy vozidel. Vozidla, která nemají žádnou plaketu Crit’Air a nespadají do žádné speciální kategorie Crit´Air  mohou být z provozu vyloučena.

Hranice ekologické zóny Toulouse

Hranice ekologické zóny ZPA zahrnují velké části města a jsou ohraničeny okružním tahem „Périphérique“. Důležité je vědět, že okružní tah (A62, A61, A620) se nachází vně ekologické zóny. V případě nenadálého znečistění ovzduší je vjezd na dálnice okružního tahu povolen.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Toulouse ZPA - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
01.12.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší závislá na stavu ovzduší, platí od 3. dne dosažení špičky znečistění ovzduší (> 80 µg/m³ prachových částic) po vyhlášení varovného stavu (> 50 µg/m³ prachových částic).
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Skútr/moped (L1e), Motocykl (L3e), Motocykl s postraním vozíkem (L4e), Tříkolky (L2e), Rychlejší tříkolky (L5e), Lehké čtyřkolky (L6e), Čtyřkolky (L7e), Osobní automobil (M1), Obytný vůz (M1), Těžký obytný vůz (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Malý transporter (N1), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3)
Aktuálně od 01.12.2017 povolené třídy plaket:
Třída E, Třída 1, Třída 2, Třída 3, Třída 4, Třída 5 a Žádná plaketa Crit'Air (nejčistější třída = E a 1).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Doposud neznámé
Peněžité pokuty:
68-375 euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Hranice ekologické zóny ZPA zahrnují velké části města a jsou ohraničeny okružním tahem „Périphérique“. Důležité je vědět, že okružní tah (A62, A61, A620) se nachází vně ekologické zóny. V případě nenadálého znečistění ovzduší je vjezd na dálnice okružního tahu povolen.
Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.