Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Zóna ochrany ovzduší Štrasburk (eurometropole) ZPA

31.10.2017 podepsal prefekt regionu Bas-Rhin (Nr. 67) vyhlášku, jež oznámila zavedení plakety Crit´Air v eurometropoli (oblasti) Štrasburku. Nařízení stanovuje katalog opatření, která by měla být použita v případě dosažení špičky znečistění ovzduší. Tato zóna ochrany ovzduší ZPA bude platná pouze vyhlášením prefekta, a to podmíněným povětrnostními podmínkami.

Francouzská eurometropole Štrasburk se nachází v departementu Bas-Rhin v regionu Grand-Est. Zahrnuje 33 obcí na ploše cca. 340 km² a je domovem více než 487.000 obyvatel. Krajské město Štrasburk, v němž sídlí prefekt, má 277.000 obyvatel a rozkládá se na ploše 78 km².
Jako příprava na stále se opakující špičky znečistění ovzduší byla v oblasti eurometropole Štrasburk zavedena dočasně platná ekologická zóna (ZPA), která bude v době přetrvávajícího znečistění ovzduší povinná pro všechna vozidla dle vyhlášky z 31.10.2017.

Okna katedrály Notre-Dame ve Štrasburku

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

V případě dosažení špičky znečistění ovzduší vstoupí v několika stupních opatření v platnost. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny (zóna ochrany ovzduší ZPA) snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, mohou následovat zákazy vjezdu pro všechny druhy vozidel. Vozidla, která nemají žádnou plaketu Crit’Air a nespadají do žádné speciální kategorie Crit´Air  mohou být z provozu vyloučena.

Hranice ekologické zóny eurometropole Štrasburk

V tomto případě se dopravní omezení a zákazy vjezdu v ekologické zóně eurometropole Štrasburk ZPA mohou týkat všech 33 obcí, které náležejí k eurometropoli. Vyhlášení alarmu znečistění ovzduší se nedotkne hlavních tahů A4 (z a do Paříže, přes Remeš a Metz), A35 (podél německé hranice z Basileje na jihu, směrem na Mannheim na severu), N83 (z a do Colmaru), N353 (z a do Offenburgu v Německu) a D1083 (z a do Sélestat), na něž bude stále vjezd povolen.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Štrasburk (eurometropole) ZPA - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
31.10.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší, platná po předběžném varování při překročení hraničních hodnot škodlivin v ovzduší (např. > 50 µg/m³ prachových částic) a po rozhodnutí příslušného prefekta.
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Skútr/moped (L1e), Motocykl (L3e), Motocykl s postraním vozíkem (L4e), Tříkolky (L2e), Rychlejší tříkolky (L5e), Lehké čtyřkolky (L6e), Čtyřkolky (L7e), Osobní automobil (M1), Obytný vůz (M1), Těžký obytný vůz (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Malý transporter (N1), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3) V závislosti na délce trvání a intenzitě znečistění.
Aktuálně od 31.10.2017 povolené třídy plaket:
Třída E, Třída 1, Třída 2, Třída 3, Třída 4, Třída 5 a Žádná plaketa Crit'Air (nejčistší třída = E a 1).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Očekává se zpřísnění opatření řed koncem roku 2019. V případě dosažení špičky znečistění ovzduší může být vjezd v rámci zóny ZPA povolen pouze vozidlům s plaketou Crit´Air kategorie E, 1 a 2.
Peněžité pokuty:
68-375 Euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Oblast ekologické zóny eurometropole Štrasburk ZPA zahrnuje všech 33 obcí oblasti. Těch se mohou dotknout omezení provozu a zákazy vjezdu. V případě dosažení špičky znečistění ovzduší se opatření nedotknou hlavních tahů A4, A35, N83, N353 a D1083, na něž bude vjezd stále povolen.
Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.