Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Ekologické zóny Štrasburk ZCR - Francie

Fine particles, nitrogen oxide and ozone have an influence on the validity of the vignettes.
You can inform yourself here about the current and future validity status of the vignettes.

Platnost plakety dnes, 19.07.2018.

Neexistuje žádné varování.

Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.

Ekologická zóna Štrasburk ZCR

Město Štrasburk je od září 2015 součástí projektu „Čistší vzduch ve městě během 5 let“ a z tohoto důvodu obdrželo od francouzského státu finanční podporu při realizaci ambiciózního katalogu opatření proti znečištění ovzduší.

Na základě tohoto projektu byl starostou Rolandem Riesem 16.10.2017 v této evropské metropoli vyhlášen postupný zákaz vjezdu dieselových užitkových vozidel a dieselových nákladních vozidel do roku 2022. 13.04.2018 byl zveřejněn oficiální „Strategický plán pro kvalitu ovzduší“ města Štrasburk, který popisuje harmonogram zavádění trvalé ekologické zóny ZCR. V této zóně bude povinná plaketa Crit'Air u malých přepravních a užitkových vozidel (N1) do 3,5 t a u středních užitkových vozidel a nákladních automobilů (N2) do 7,5 t. Cílem je zbavit silnice v ZCR zóně všech užitkových vozidel do roku 2022.
Tento cíl se již přiblížil, jelikož již platí omezení pro střední a velká užitková vozidla, která budou ještě zpřísněna 01.10.2018. Od tohoto data nebude užitkovým vozům N2 níže 7,5 t povolen vjezd ani zastavení v této ZCR zóně, a to od pondělí do pátku od 11.30 h do 19.00 h. Pro užitková vozidla skupiny N3 platí již delší dobu absolutní zákaz vjezdu, který bude platit i nadále.
ZCR ekologická zóna bude nejdříve zavedena jen v centru města na velkém ostrově (Grande Ile) a bude ohraničena řekou Ill a jejím vedlejším tokem.

Francouzská evrometropole Štrasburk přímo hraničí s německým městem Kehl am Rhein a žije zde více než 277.000 obyvatel. Okresní město Štrasburk, ve kterém také sídlí prefekt, patří do departmentu Bas-Rhin (Departement Nr. 67) a do regionu Grand-Est.

Vzhledem k tomu, že v evropském hlavním městě Štrasburku je často míra znečištění ovzduší na špičce, byla ve městě zavedena dočasná ekologická zóna ZPA. Tato zóna ZPA bude vyhlášena pouze po rozhodnutí příslušného prefekta v případě, že znečištění ovzduší bude dlouhodobě na špičce.
Na druhé straně platí v zóně ZCR pevná pravidla, která by měla být v příštích letech pro užitková vozidla ještě zpřísněna. Automobily a autobusy by však zatím měly jezdit bez omezení.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Hranice ekologické zóny Štrasburk

Ekologická zóna Štrasburk ZCR bude zpočátku zahrnovat vnitřní střed města, které leží na „Velkém ostrově“ (Grande Île). Tento ostrov je na jihu ohraničem řekou Ill a na severu kanálem „Faux-Rempart“. V budoucnu bude tato zóna zřejmě ještě dále rozšířena.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Štrasburk ZCR - Francie
Ekologická zóna vyhlášena dne:
13.04.2018
Ekologická zóna vstoupila v platnost:
01.10.2018 (plánováno na podzim 2018)
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Malý transporter (N1), Nákladní automobil (N2) a Transporter (N2)
Aktuálně od 01.10.2018 povolené třídy plaket:
Třída E, Třída 1, Třída 2, Třída 3 a Třída 4 (nejčistší třída = E a 1). Podrobnější popis pravidel ekologické zóny a její další zpřísnění v následujících letech bude přesněji popsáno v odpovídající vyhlášce.
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Od září 2019 bude definitivně zakázán vjezd vozidlům s plaketou Crit'Air třídy 4. Od září 2022 budou všechny vozy N2 s dieselovým motorem N2 ≤ 7,5 t na Velký ostrov“ (Grande Île). Očekává se, že v budoucnu bude tento zákaz ještě rozšířen na další typy vozidel (osobní auta, autobusy, dvojkolová a tříkolová vozidla, lehká motorová čtyřkolová vozidla.
Zákazy vjezdu (dočasné):
Časově omezený zákaz vjezdu pro nákladná vozidla N2 níže 7,5 t od pondělí do pátku (pravděpodobně).
Zákazy vjezdu (stálé):
N1, N2, N2 (nákladní auta) bez Crit'Air nebo Crit'Air 5. Vjezd s Crit'Air 5 bude pravděpodobně zakázán pouze od pondělí do pátku od 11:30 do 19:00. N3 s Crit'Air nebo bez.
Peněžité pokuty:
68-375 Euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna Štrasburk ZCR bude zpočátku zahrnovat vnitřní střed města, které leží na „Velkém ostrově“ (Grande Île). Tento ostrov je na jihu ohraničem řekou Ill a na severu kanálem „Faux-Rempart“. V budoucnu bude tato zóna zřejmě ještě dále rozšířena.
Zvláštnosti:
Ekologická zóna ZCR Štrasburk, plánovaná na říjen 2018, se bude nacházet v rámci ZPA Štrasburk. Nová zóna ZCR je zkušebním modelem pro další rozšíření ekologické zóny v celé metropoli Štrasburku.
Kontakt na ekologickou zónu a výjimky:
Doposud neznámé
Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.