Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Zóna ochrany ovzduší Savoie / Chambery ZPAd

02.11 2017 podepsal prefekt departementu Savoie nařízení, jímž vyhlásil zavedení plakety Crit´Air na území departementu. Nařízení popisuje katalog opatření, která mohou být použita v případě výrazného znečistění ovzduší pro různé typy vozidel a Euro-tříd. Zvláštností je, že až v případě špičky znečistění ovzduší bude oznámeno, v kterém městě či obci v rámci departementu vstoupí zóna v platnost. Zóna ZPAd (zone de protection de l'air départementale) tedy není lokální nebo regionální zónou ochrany ovzduší, jejíž hranice jsou jasně definovány (ZPA), ale jedná se o celý departement, v němž mohou být zavedena dočasná omezení provozu. Je k tomu potřeba zvláštní nařízení prefekta nebo lokálního policejního prezidenta. To znamená, že v rámci ZPAd Savoie mohou platit různé zákazy vjezdu v různých obcích, jimž se řidiči budou muset přizpůsobit.

Savoie (departement č. 73) je jedním z 12 departementů regionu Auvergne-Rhône-Alpes a čítá asi 427.000 obyvatel na ploše cca. 6.000 km². Chambery s 60.000 obyvateli na ploše 21 km² je krajským městem Savoie, v němž sídlí prefekt.

Podle informací regionálního institutu pro kvalitu ovzduší ATMO Auvergne-Rhône-Alpes dochází v departementu Savoie pravidelně ke špičkám znečistění ovzduší, které se zhoršují především v zimě. Proto byla zavedena dočasná ekologická zóna, která je vyhlášena v době trvajícího znečistění ovzduší a z nařízení prefekta je pro všechny povinná n°DSIPC-2017-1102.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Fontána se slony v Chambery

V případě špičky znečistění ovzduší může prefektura pracovat dle katalogu opatření v několika stupních. Po vyhlášení předběžného varování je v prvním kroku vyhlášen alarm znečistění ovzduší („niveau d’alerte N1“) stupně 1. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny snížena rychlost o 20 km/h.

Pokud hodnoty škodlivin zůstanou i po dvou dnech stále nad povolenou hranicí, přistupuje se k druhému opatření, a sice vyhlášení alarmu znečistění ovzduší („niveau d’alerte N2“) spojenému se zákazy vjezdu, které po dvou dnech trvajícího alarmu povolují vjezd pouze vozidlům s plaketou Crit´Air E 1, 2, 3, 4, 5.
Pokud trvá stupeň 2 déle než 2 dny, může dojít k vyloučení z provozu i vozidel s plaketou Crit´Air 5.

Po prvních dvou stupních může prefekt vyhlásit třetí stupeň alarmu, která je zpřísněním druhého stupně (oficiální pojmenování je „niveau N2 aggravé“). V rámci tohoto třetího stupně může prefekt vyloučit z provozu další třídy Crit´Air plaket.

Zvláštní ustanovení týkající se stupňů znečistění

V rámci třetího stupně („niveau N2 aggravé“) může prefekt dle svého nařízení vyloučit z provozu na území svého departementu blíže neurčený počet tříd Crit´Air plaket. Není tedy nikdy jisté, s kterou třídou plakety Crit´Air bude možné v případě špičky znečistění ovzduší na území vjet. Lze však předpokládat, že u třídy plakety Crit´Air E, 1 a 2 jsou zákazy vjezdu nepravděpodobné.

Hranice ekologické zóny Savoie

Hranice ZPA zóny ve Francii jsou zpravidla stanovovány prefektem.
V tomto případě se však může týkat celého území departementu Savoie. Až v případě špičky znečistění ovzduší bude oznámena konkrétní oblast platnosti zóny s konkrétně platnými omezeními provozu, a to zvláštní vyhláškou, která může být vydána v rámci jednoho dne.
V každém případě je třeba vzít v úvahu, že se zóna v případě alarmujícího znečistění ovzduší může vztahovat i na dálnice A41 z a do Annecy a A43 z a do Lyonu a směru na Turín. Zahrnovat může i A430, která vede přes departement směrem do Albertville.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Savoie/Chambery ZPAd - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
21.11.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší závislá na počasí, platná po předchozím varování při překročení hraničních hodnot látek znečisťujících ovzduší, např. > 50 µg/m³ prachových částic a po rozhodnutí prefekta.
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Skútr/moped (L1e), Motocykl (L3e), Motocykl s postraním vozíkem (L4e), Tříkolky (L2e), Rychlejší tříkolky (L5e), Lehké čtyřkolky (L6e), Čtyřkolky (L7e), Osobní automobil (M1), Obytný vůz (M1), Těžký obytný vůz (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Malý transporter (N1), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3) V závislosti na délce trvání a intenzitě znečistění.
Aktuálně od 02.11.2017 povolené třídy plaket:
Třída E, Třída 1, Třída 2, Třída 3, Třída 4, Třída 5 a Žádná plaketa Crit'Air (nejčistší třídy = E a 1).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Doposud neznámé
Peněžité pokuty:
68-375 euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zóna zahrnuje teoreticky celý departement Savoie. Konkrétní oblast aktivní zóny je stanovována vždy nově během špičky znečistění ovzduší, a to novou konkrétní vyhláškou, které oznamuje platnost zóny. Dálnice, které mohu spadat do území zón v departementu Savoie jsou A41, A43 a A430.
Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.