Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Zóna ochrany ovzduší Paříž (velká Paříž) ZPA

19.12.2016 podepsal prefekt regionu Ile-de-France vyhlášku, jež oznámila zavedení plakety Crit´Air ve velké části tzv. velké Paříže (Grand Paris). Nařízení stanovuje katalog opatření, která by měla být použita v případě dosažení špičky znečistění ovzduší v 5 z 8 departementů regionu. Tato zóna ochrany ovzduší ZPA bude platná pouze vyhlášením prefekta podmíněným povětrnostními podmínkami.

Region Ile-de-France je domovem více než 12.082.000 obyvatel na ploše asi 12.000 km². 72 obcí, jichž se opatření zcela nebo zčásti týkají, je součástí 5 departementů a leží na dálnici A 86. Nejznámější z nich je Paříž, Rungis, Vincennes, Asnières, Gennevilliers, Nanterre, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine a Levallois-Perret.
Jako příprava na stále se opakující špičky znečistění ovzduší byla v regionu Ile-de-France zavedena dočasně platná ekologická zóna (ZPA), která se s platností od 02.01.2017 stane v době přetrvávajícího znečistění ovzduší povinnou pro všechna vozidla, a to dle nařízení N°2016-01383 z 19.12.2016.

Zámek Vincennes u Paříže

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

V případě dosažení špičky znečistění ovzduší vstoupí v několika stupních opatření v platnost. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny (zóna ochrany ovzduší ZPA) snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, mohou následovat zákazy vjezdu pro všechny druhy vozidel. Vozidla, která nemají žádnou plaketu Crit’Air a nespadají do žádné speciální kategorie Crit´Air  mohou být z provozu vyloučena.

Hranice ekologické zóny velké Paříže

V tomto případě se dopravní omezení a zákazy vjezdu v ekologické zóně velké Paříže  ZPA mohou týkat všech 72 obcí, které se nacházejí v okruhu dálnice A 86. V žádném případě se však vyhlášení alarmu znečistění ovzduší nedotkne dálnice A 86, na niž bude stále vjezd povolen.

Oblast ekologické zóny ZPA zahrnuje tyto francouzské departementy: Paříž (Nr. 75), Seine-Saint-Denis (Nr. 93), Val-de-Marne (Nr. 94), Hauts-de-Seine (Nr. 92) a Yvelines (Nr 78).
Obě pařížská letiště (Roissy Charles-de-Gaulle a Orly) se nacházejí mimo ZPA zónu Paříž a zákazy vjezdu se jich – tak jako Disneyland Park (Euro Disney) – nedotknou.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Paříž (velká Paříž) ZPA - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
02.01.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší, platná po předběžném varování při překročení hraničních hodnot škodlivin v ovzduší (např. > 50 µg/m³ prachových částic) a po rozhodnutí příslušného prefekta.
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Skútr/moped (L1e), Motocykl (L3e), Motocykl s postraním vozíkem (L4e), Tříkolky (L2e), Rychlejší tříkolky (L5e), Lehké čtyřkolky (L6e), Čtyřkolky (L7e), Osobní automobil (M1), Obytný vůz (M1), Těžký obytný vůz (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Malý transporter (N1), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3) V závislosti na délce trvání a intenzitě znečistění.
Aktuálně od 02.01.2017 povolené třídy plaket:
Třída E, Třída 1, Třída 2, Třída 3, Třída 4, Třída 5 a Žádná plaketa Crit'Air (nejčistší třída = E a 1)
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Doposud neznámé
Peněžité pokuty:
68-375 Euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Oblast zóny ochrany ovzduší velké Paříže ZPA zahrnuje 72 obcí, které leží uvnitř pomyslného okruhu dálnice A86. Dálničního obchvatu „Boulevard Périphérique“, který obepíná Paříž, se zákazy vjezdu v ekologické zóně Paříž ZPA mohou také týkat. Obě pařížská letiště (Roissy Charles-de-Gaulle a Orly) – stejně jako Disneyland Park – se nacházejí vně zóny a zákazy vjezdu se jich tedy netýkají.
Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.