Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Ekologické zóny Paříž ZCR - Francie

Fine particles, nitrogen oxide and ozone have an influence on the validity of the vignettes.
You can inform yourself here about the current and future validity status of the vignettes.

Platnost plakety dnes, 18.03.2019.

Neexistuje žádné varování.

Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd není v současné době povolen.
Osobní automobil

Osobní automobily (třídy M1) do maximální povolené hmotnosti 3,5 t.

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd v současné době zakázán.
Obytný vůz

Obytný vůz (třída vozidla M1) s celkovou hmotností při plném zatížení do 3,5 t.

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd do zóny není povolen.
Těžký obytný vůz

Těžký Obytný vůz (třída vozidla M1) větší než 3,5 t maximální povolené hmotnosti.

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Mikrobus

Autobus (třídy M2) do maximální povolené hmotnosti 5 t.

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Autobus

Autobus (třídy M3) od 5 t

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Malý transporter

Vozidlo (třídy N1) k přepravě nákladu

Vjezd je v současné době zakázán.
Průjezd zónou není v současné době povolen.
Transporter

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu. 3,5 t - 7,5 t.

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nákladní automobil

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu. 7,5 t - 12 t.

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Těžké nákladní vozidlo

Vozidlo (třídy N3) k přepravě nákladu

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd je v současné době zakázán.
Průjezd zónou není v současné době povolen.
Osobní automobil

Osobní automobily (třídy M1) do maximální povolené hmotnosti 3,5 t.

Vjezd je v současné době zakázán.
Průjezd zónou je zakázán.
Obytný vůz

Obytný vůz (třída vozidla M1) s celkovou hmotností při plném zatížení do 3,5 t.

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd do zóny je zakázán.
Těžký obytný vůz

Těžký Obytný vůz (třída vozidla M1) větší než 3,5 t maximální povolené hmotnosti.

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Mikrobus

Autobus (třídy M2) do maximální povolené hmotnosti 5 t.

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Autobus

Autobus (třídy M3) od 5 t

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Malý transporter

Vozidlo (třídy N1) k přepravě nákladu

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd v současné době zakázán.
Transporter

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu. 3,5 t - 7,5 t.

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nákladní automobil

Vozidlo (třídy N2) k přepravě nákladu. 7,5 t - 12 t.

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Těžké nákladní vozidlo

Vozidlo (třídy N3) k přepravě nákladu

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.

Ekologická zóna Paříž ZCR

Již 01.09. 2015 byla v Paříži zavedena první ekologická zóna ZCR (Zone à Circulation Restreinte). Do této zóny měly zakázán vjezd pouze autobusy, které byly registrovány před 01.10.2001. Od 01.7.2016 je povinnost mít plaketu Crit’Air, tím mají zakázán vjezd do ZCR ekologické zóny Paříž také osobní vozy a vozidla kategorie N1, které byly registrovány před 01.01.1997.
14.01.2015 byla prefekturou a pařížskou radnicí podepsána vyhláška N°2017 P 0007, která od 01.07.2017 zpřísňuje podmínky pro vjezd vozidel s plaketami Crit’Air. Vyhláška bude zatím v platnosti 5 let. Od tohoto data mají povolen vjezd pouze vozidla s plaketou Crit’Air E, 1, 2, 3 a 4. Toto omezení platí od pondělí do pátku mezi 8 a 20 hodinou. Nákladní vozy a autobusy mají zakázán vjezd také o víkendu a o svátcích mezi 8 a 20 hodinou. Tato ekologická zóna je vyznačena dopravními značkami.

Eiffelova věž v Paříži

Hlavní město Francie je městem a zároveň jedním z 8 departmentů regionu Ile-de-France. V Paříži žije přes 2.206.000 obyvatel na rozloze kolem 105 km².

Doprava ve městě je velmi hustá a často obtížná. Po dálničním okruhu „Boulevard Périphérique“ projede denně 270.000 vozidel, a tím je nejrušnější městskou dálnicí v Evropě. To je jedním z důvodů, proč je v téměř v 90 % Paříže silně znečištěný vzduch. Za účelem zlepšení kvality ovzduší a tím i kvality života obyvatel se místní úřady rozhodly v budoucnu více zaměřit na dopady dopravy na životní prostředí. Proto byla zřízena ZCR ekologická zóna Paříž, zákazy vjezdu a plakety Crit’Air. Tato opatření se budou postupně každý rok zpřísňovat.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Hranice ekologické zóny Paříž

Ekologická zóna Paříž ZCR zahrnuje celé území francouzského hlavního města, které se nachází uvnitř městského okruhu „Boulevard Périphérique“. Tento silniční okruh je hranicí této ekologické zóny, sám ale do ZCR zóny nepatří.
Oba dva velké pařížské parky (Bois de Boulogne und Bois de Vincennes) se nacházejí mimo ZCR zónu, a proto se na ně stejně jako na všechny ulice, které se nacházejí mimo silniční okruh, nevztahuje zákaz vjezdu.
Od ledna 2019 může být tato ZCR zóna rozšířena na celou širší oblast Paříže. Tato zóna by odpovídala oblasti aktuální ZPA zóny pařížské aglomerace, která je ohraničena dálnicí A86. Poté by bylo trvalým zákazem postiženo celkem 72 obcí. Více informací se dozvíte včas na našich stránkách.Ekologická zóna Paříž platí pro celé francouzské hlavní město. Území Paříže bez předměstí je definováno obchvatem „Boulevard périphérique“. Tento okruh, který ohraničuje Paříž, není oficiálně dálnicí a na východní straně města se označuje jako E15.
Bois de Boulogne západně od Paříže a Bois de Vincennes v jihovýchodní oblasti, ačkoli spadají oba do území vnitřního města, do ekologické zóny nepatří.

Na obrázku je označena hranice pařížské ekologické zóny pomocí červeně zvýrazněného Boulevard périphérique. Pro zvětšení mapy prosím klikněte na obrázek.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Paříž ZCR - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
01.09.2015
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Skútr/moped (L1e), Motocykl (L3e), Motocykl s postraním vozíkem (L4e), Tříkolky (L2e), Rychlejší tříkolky (L5e), Lehké čtyřkolky (L6e), Čtyřkolky (L7e), Osobní automobil (M1), Obytný vůz (M1), Těžký obytný vůz (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Malý transporter (N1), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3)
Aktuálně od 01.07.2017 povolené třídy plaket:
Třída E, Třída 1, Třída 2, Třída 3 a Třída 4 (nejčistší třída = E a 1).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Doposud neznámé
Peněžité pokuty:
68-375 Euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Oblast ZCR Paříž zahrnuje městkou oblast Paříže, která leží uvnitř silničního okruhu „Boulevard Périphérique“. Z tohoto důvodu se tento zákaz nevztahuje na oba velké parky „Bois de Boulogne“ na západě a „Bois de Vincennes“ jihovýchodně od Paříže. Na všech silnicích, které leží mimo silniční okruh „Bd Périphérique“, tato opatření také neplatí. Od ledna 2019 může být tato ZCR zóna rozšířena na celou širší aglomeraci Paříže.
Zvláštní úprava pro Paříž:
Pro nákladní vozy a autobusy > 3,5 tento zákaz neplatí v sobotu, neděli a o svátcích mezi 20 - 8 hodinou.
Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.