Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Paříž ZCR

Již 01.09. 2015 byla v Paříži zavedena první ekologická zóna ZCR (Zone à Circulation Restreinte). Do této zóny měly zakázán vjezd pouze autobusy, které byly registrovány před 01.10.2001. Od 01.7.2016 je povinnost mít plaketu Crit’Air, tím mají zakázán vjezd do ZCR ekologické zóny Paříž také osobní vozy a vozidla kategorie N1, které byly registrovány před 01.01.1997.
14.01.2015 byla prefekturou a pařížskou radnicí podepsána vyhláška N°2017 P 0007, která od 01.07.2017 zpřísňuje podmínky pro vjezd vozidel s plaketami Crit’Air. Vyhláška bude zatím v platnosti 5 let. Od tohoto data mají povolen vjezd pouze vozidla s plaketou Crit’Air E, 1, 2, 3 a 4. Toto omezení platí od pondělí do pátku mezi 8 a 20 hodinou. Nákladní vozy a autobusy mají zakázán vjezd také o víkendu a o svátcích mezi 8 a 20 hodinou. Tato ekologická zóna je vyznačena dopravními značkami.

Eiffelova věž v Paříži

Hlavní město Francie je městem a zároveň jedním z 8 departmentů regionu Ile-de-France. V Paříži žije přes 2.206.000 obyvatel na rozloze kolem 105 km².

Doprava ve městě je velmi hustá a často obtížná. Po dálničním okruhu „Boulevard Périphérique“ projede denně 270.000 vozidel, a tím je nejrušnější městskou dálnicí v Evropě. To je jedním z důvodů, proč je v téměř v 90 % Paříže silně znečištěný vzduch. Za účelem zlepšení kvality ovzduší a tím i kvality života obyvatel se místní úřady rozhodly v budoucnu více zaměřit na dopady dopravy na životní prostředí. Proto byla zřízena ZCR ekologická zóna Paříž, zákazy vjezdu a plakety Crit’Air. Tato opatření se budou postupně každý rok zpřísňovat.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Hranice ekologické zóny Paříž

Ekologická zóna Paříž ZCR zahrnuje celé území francouzského hlavního města, které se nachází uvnitř městského okruhu „Boulevard Périphérique“. Tento silniční okruh je hranicí této ekologické zóny, sám ale do ZCR zóny nepatří.
Oba dva velké pařížské parky (Bois de Boulogne und Bois de Vincennes) se nacházejí mimo ZCR zónu, a proto se na ně stejně jako na všechny ulice, které se nacházejí mimo silniční okruh, nevztahuje zákaz vjezdu.
Od ledna 2019 může být tato ZCR zóna rozšířena na celou širší oblast Paříže. Tato zóna by odpovídala oblasti aktuální ZPA zóny pařížské aglomerace, která je ohraničena dálnicí A86. Poté by bylo trvalým zákazem postiženo celkem 72 obcí. Více informací se dozvíte včas na našich stránkách.Ekologická zóna Paříž platí pro celé francouzské hlavní město. Území Paříže bez předměstí je definováno obchvatem „Boulevard périphérique“. Tento okruh, který ohraničuje Paříž, není oficiálně dálnicí a na východní straně města se označuje jako E15.
Bois de Boulogne západně od Paříže a Bois de Vincennes v jihovýchodní oblasti, ačkoli spadají oba do území vnitřního města, do ekologické zóny nepatří.

Na obrázku je označena hranice pařížské ekologické zóny pomocí červeně zvýrazněného Boulevard périphérique. Pro zvětšení mapy prosím klikněte na obrázek.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Paříž ZCR - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
01.09.2015
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Peněžité pokuty:
68-375 Euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Oblast ZCR Paříž zahrnuje městkou oblast Paříže, která leží uvnitř silničního okruhu „Boulevard Périphérique“. Z tohoto důvodu se tento zákaz nevztahuje na oba velké parky „Bois de Boulogne“ na západě a „Bois de Vincennes“ jihovýchodně od Paříže. Na všech silnicích, které leží mimo silniční okruh „Bd Périphérique“, tato opatření také neplatí. Od ledna 2019 může být tato ZCR zóna rozšířena na celou širší aglomeraci Paříže.
Zvláštní úprava pro Paříž:
Pro nákladní vozy a autobusy > 3,5 tento zákaz neplatí v sobotu, neděli a o svátcích mezi 20 - 8 hodinou.
Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.