Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Umweltzone Paris ZCR - Frankreich

Pevné částice, oxidy dusíku a stav ozónu mohou ovlivnit platnost plaket.
Více informací o aktuální a budoucí platnosti plaket.

Platnost plakety dnes, 23.05.2018.

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist verboten.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Das Befahren der Zone ist derzeit nicht erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Das Befahren der Zone ist derzeit nicht erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist nicht erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist nicht erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit nicht erlaubt.
Das Befahren der Zone ist derzeit nicht erlaubt.

Ekologická zóna ZCR v Paříži

Již 01.09.2015 byla v Paříži zavedena první ekologická zóna ZCR (Zones à Circulation Restreinte). Nejprve zakazovala vjezd autobusům a nákladním vozidlům registrovaným před 01.10.2001.
Od 01.07.2016 nesmějí nově do ekologické zóny v Paříži vjet ani osobní automobily a užitková vozidla (<3,5 t N1) registrovaná před  01.01.1997, protože tyto typy vozidel v kombinaci s jejich datem registrace již nezískají žádnou plaketu Crit’Air, což je patrné z kategorizační tabulky plakety Crit’Air. Od 01.07.2017 platí také v Paříži vyhláška, která trvale zakazuje vjezd do ekologické zóny s plaketou Crit´Air 5.

Zákaz vjezdu platí, pokud není oznámeno jinak, vždy od pondělí do pátku od 08:00 do 20:00 hodin, i když to není výslovně uvedeno na dodatkové tabulce.
Pro starší autobusy M2 nebo M3 a pro nákladní vozidla N2 a N3 registrovaná před 01.10.2001 platí zákaz vjezdu od pondělí do soboty.

Poruší-li řidič osobního automobilu tento zákaz, hrozí mu od 01.07.2017 peněžitá pokuta ve výši 68 euro. Protože peněžité pokuty pro větší vozidla jsou vyšší a přidávají se k nim i správní poplatky, hrozí při jejich nezaplacení i trest odnětí svobody. Z těchto důvodů je vhodné obeznámit se detailně s pravidly udělování pokut.

Popis hranic ekologické zóny

Ekologická zóna Paříž platí pro celé francouzské hlavní město. Území Paříže bez předměstí je definováno obchvatem „Boulevard périphérique“. Tento okruh, který ohraničuje Paříž, není oficiálně dálnicí a na východní straně města se označuje jako E15.
Bois de Boulogne západně od Paříže a Bois de Vincennes v jihovýchodní oblasti, ačkoli spadají oba do území vnitřního města, do ekologické zóny nepatří.

Na obrázku je označena hranice pařížské ekologické zóny pomocí červeně zvýrazněného Boulevard périphérique. Pro zvětšení mapy prosím klikněte na obrázek.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Name der Umweltzone: Paris ZCR

Umweltzone angekündigt am: 06.2015

Umweltzone in Kraft seit: 01.07.2016

Art der Umweltzone: Ständig gültig

Aktuelle Pflicht für Plaketten: PKW, LKW, Busse, Leichte Nutzfahrzeuge, Zwei-, Drei- und leichte motorisierte Vierräder.

Aktuell ab 01.07.2016 erlaubte Plaketten-Klassen: E,1,2,3,4 (sauberste Klasse = E und 1).

Verschärfung erlaubte Plaketten-Klasse: Am 01.07.2017 erhielt die Crit'Air Vignette der Klasse 5 ein endgültiges Fahrverbot. Dies gilt Montag bis Freitag, von 8 bis 20 Uhr. Für LKW und Busse gilt das Verbot auch am Wochenende und Feiertage von 8 bis 20 Uhr.

Sonderregelung für Paris: Für LKW und Busse > 3,5 t ist das Fahrverbot an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 20h - 8h aufgehoben.

Fahrverbote: LKW, Busse >3,5 t der Klassen N2, N3 und M2, M3 die die EURO Norm 3 nicht erfüllen. PKW und leichte Nutzfahrzeuge N1 die die EURO Norm 2 nicht erfüllen. Zwei-, Drei- und leichte motorisierte Vierräder mit Zulassung vor dem 31.05.2000.

Geldbußen: 68-375 Euro.

Gebiet/Ausdehnung der Umweltzone: Die Umweltzone Paris gilt für die gesamte französische Hauptstadt. Das Stadtgebiet von Paris wird ohne Vororte mit der Fläche innerhalb des Straßenringes „Boulevard périphérique“ definiert. Dieser Straßenring, welcher Paris umläuft, ist keine offizielle Autobahn und wird im östlichen Bereich von Paris als E15 bezeichnet. Der Bois de Boulogne westlich von Paris und der Bois de Vincennes im südöstlichen Bereich von Paris - welche beide zum Pariser Stadtgebiet gehören - zählen nicht zur Umweltzone.

Besonderheiten: Achtung: Die ZCR-Zone Paris wird durch die ZPA-Zone Paris umgeben. Bei Auslösung eines Luftverschmutzungsalarmes in der ZPA-Zone gelten deren Regeln auch in der ZCR-Zone.

Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.