Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Zóna ochrany ovzduší Maine-et-Loire / Angers ZPAd

08.11.2017 podepsal prefekt departementu Maine-et-Loire výnos, jímž vyhlásil zavedení plakety Crit´Air na území departementu a od tohoto data je také výnos v platnosti.  Nařízení popisuje katalog opatření, která mohou být použita v případě výrazného znečistění ovzduší pro různé typy vozidel a Euro-tříd. Zvláštností je, že až v případě špičky znečistění ovzduší bude oznámeno, v kterém městě či obci v rámci departementu vstoupí zóna v platnost. Zóna ZPAd (zone de protection de l'air départementale) tedy není lokální nebo regionální zónou ochrany ovzduší, jejíž hranice jsou jasně definovány (ZPA), ale jedná se o celý departement, v němž mohou být zavedena dočasná omezení provozu. Prefekt nebo jeho zástupce musí platnost zóny vždy oznámit nově a pro každou zónu zvlášť. To znamená, že v rámci ZPAd zóny Maine-et-Loire může dojít pouze k místním zákazům vjezdu, které musí řidiči respektovat.

Maine-et-Loire (departement č. 49) je jedním z 5 departementů regionu Pays de la Loire a čítá asi 809.000 obyvatel na ploše cca. 7.200 km². Angers s 152.000 obyvateli na ploše 43 km² je krajským městem Maine-et-Loire, v němž sídlí prefekt.

Dle naměřených hodnot istitutu pro kontrolu kvality ovzduší „Air Pays de Loire“ („Airpl“) představují hlavní problém v regionu oxidy dusíku, prachové částice, oxid siřičitý a ozon. Proto byla zavedena dočasná ekologická zóna, která je vyhlášena v době trvajícího znečistění ovzduší a z nařízení prefekta je pro všechny povinná CAB/SIDPC n°2017-084.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Zámek Angers v regionu Maine-et-Loire

V případě špičky znečistění ovzduší může prefektura pracovat dle katalogu opatření v několika stupních. Po předběžném varování, které nemá žádný vliv na dopravu, je v prvním kroku vyhlášen první stupeň alarmu znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny snížena rychlost o 20 km/h.

Zůstane-li některá z hodnot škodlivin stále nad povolenou hranicí, je možné neprodleně nebo kdykoli k pozdějšímu datu přistoupit k opatřením druhého stupně. To jsou především nařízení týkající se dopravních opatření na základě principů plakety Crit´Air  („circulation différenciée“). Plánuje se nařízení, které umožní v jeden den zákaz vjezdu vozidlům se sudými nebo lichými čísly SPZ. Ve druhém stupni alarmu může prefekt vyloučit z provozu i jednotlivé třídy plakety Crit´Air i konkrétní typy vozidel.

Zvláštní ustanovení týkající se stupňů znečistění

Obecně platí, že třídy plakety Crit´Air, které budou mít zákaz vjezdu, musí být oznámeny prefektem předem. V případě departementu Maine-et-Loire je až při špičce znečistění ovzduší oznámeno, zda obecně platí povinnost vlastnit plaketu Crit´Air nebo zda jsou navíc některé typy plaket Crit´Air vyloučeny zcela z provozu. Lze však předpokládat, že u třídy plakety Crit´Air E, 1 a 2 jsou zákazy vjezdu nepravděpodobné.

Hranice ekologické zóny Maine-et-Loire

Hranice ZPA zóny ve Francii jsou zpravidla stanovovány prefektem.
V tomto případě se nařízení může týkat celého území departementu Maine-et-Loire. Až v případě špičky znečistění ovzduší je zvláštním nařízením ustanovena konkrétní územní platnost zóny, které se týkají doparvní omezení, toto nařízení může být oznámeno v rámci jednoho dne.
8- V každém případě je třeba vést v patrnosti, že při vyhlášení alarmu znečistění ovzduší se nařízení může týkat i dálnice A11 (mezi Paříží a Nantes, vedoucí přes Chartres a Le Mans), dálnice A84 (z a do La Roche-sur-Yon), dálnice A85 ( z a do Tours) a N162 (z a do Laval).

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Maine-et-Loire/Angers ZPAd - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
08.11.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší závislá na počasí, platná po předchozím varování při překročení hraničních hodnot látek znečisťujících ovzduší, např. > 50 µg/m³ prachových částic a po rozhodnutí prefekta.
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Skútr/moped (L1e), Motocykl (L3e), Motocykl s postraním vozíkem (L4e), Tříkolky (L2e), Rychlejší tříkolky (L5e), Lehké čtyřkolky (L6e), Čtyřkolky (L7e), Osobní automobil (M1), Obytný vůz (M1), Těžký obytný vůz (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Malý transporter (N1), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3) V závislosti na délce trvání a intenzitě znečistění.
Aktuálně od 08.11.2017 povolené třídy plaket:
Třída E, Třída 1, Třída 2, Třída 3, Třída 4, Třída 5 a Žádná plaketa Crit'Air (nejčistší třídy = E a 1).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Doposud neznámé
Peněžité pokuty:
68-375 euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zóna zahrnuje teoreticky celý departement Maine-et-Loire. Konkrétní rozsah právě platné zóny je stanovován vždy nově během špičky znečistění ovzduší, a to konkrétní vyhláškou týkající se pouze této události, která stanoví platnost zóny. Dálnice, jichž se nařízení může týkat v departementu Maine-et-Loire, jsou A11, A84, A85 a N162.
Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.