Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Ekologické zóny Lyon ZPA - Francie

Pevné částice, oxidy dusíku a stav ozónu mohou ovlivnit platnost plaket.
Více informací o aktuální a budoucí platnosti plaket.

Platnost plakety dnes, 25.04.2018.

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.

Zóna ochrany ovzduší Lyon ZPA

Prefektura departementu Lyon schválila 12.12.2016, že bude plaketa Crit´Air zavedena i ve městě Lyon (včetně sousedícího Villeurbanne). Toto opatření bylo 16.11.2017 nařízením departementu konkretizováno a změněno. Nové nařízení nově upravuje opatření v případě vrcholu znečistění ovzduší, a to v různých stupních (circulation differenciée). Tím se tedy upouští od doposud platných nařízení o vyloučení sudých či lichých SPZ z provozu. Nařízení platí pro všechny třídy a druhy vozidel v zóně ZPA („Zones de protection de l’air).
Důvodem pro přísnější pravidla v období vrcholu znečistění ovzduší jsou dopředu velmi obtížně předvídatelné hodnoty kvality ovzduší v regionu Lyon. Proto nyní bude, tak jako v Grenoblu a dalších regionech Francie, zavedena dočasná ekologická zóna, která bude nařízením prefekta n°69-2017 z 16.11.2017 při trvajícím znečištění ovzduší povinná pro všechny. Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení bude trestáno pokutami ve výši 68 až 375 euro, při platbě na místě o něco méně. Podkladem jsou články L. 325-1 bis L. 325-3 a R. 411-19 francouzského zákona o silniční dopravě.

Nově stanovený postup při dosažení vrcholu znečistění ovzduší je rozdělen do tří kroků, které trvají dva dny. V prvním kroku je vyhlášeno varování před znečištěním ovzduší („niveau d’alerte N1“), pokud je dle denních, příp. hodinových měření příslušného institutu pro kvalitu ovzduší překročena hodnota 50 µg/m³ prachových částic, 180 µg/m³ ozonu, 300 µg/m³ oxidu siřičitého a 200 µg/m³ oxidu dusíku. Rychlost na silnicích v rámci ZPA ekologické zóny je proto snížena o 20 km/h.
Pokud hodnoty prachových částic zůstanou i po dvou dnech stále nad povolenou hranicí, přistupuje se k druhému opatření, a sice vyhlášení oficiálního alarmu znečistění ovzduší („niveau d’alerte N2“) spojeného se zákazy vjezdu, které po dvou dnech trvajícího alarmu povolují vjezd pouze vozidlům s plaketou Crit´Air E 1, 2, 3, 4, 5.

V případě, že i po prvních dvou stupních a celkem 4 dnech neklesnou hodnoty škodlivin pod odpovídající povolenou hranici, je vyhlášen třetí stupeň alarmu, který je zpřísněním druhého stupně (oficiální označení „niveau N2 aggravé“). V případě platnosti třetího stupně smějí vjet do zón pouze vozidla s plaketou Crit´Air E 1, 2, 3, plakety 4 a 5 jsou tedy z provozu vyloučeny.

Zvláštní ustanovení týkající se stupňů znečistění
Při počátečním silném znečistění, když není výhledově předpokládatelné, že se v průběhu dvou následujících dnů hodnoty změní – může prefekt přeskočit první stupeň a vyhlásit rovnou druhý se zákazy vjezdu. V případě, že předpovědi lokálních institutů ochrany ovzduší předpokládají v následujících dvou dnech hodnoty vyšší než 80 µg/m³ prachových částic, 240µg/m³ ozonu, 500 µg/m³ oxidu siřičitého a 400 µg/m³ oxidu dusíku, může být okamžitě vyhlášen nejvyšší stupeň. Ten znamená zákaz vjezdu pro plakety 4 a 5.

Hranice ekologické zóny Lyon

Ekologická zóna Lyon zahrnuje všechny silnice uvnitř hranic města a komun Lyon a Villeurbanne na ploše cca. 10 km x 10 km, tedy asi 100 km². Viz mapa zóny vlevo nahoře.
Upozornění: Výjimku ze zákazu vjezdu mají dálnice A6, A7, A42 a tunel pod horou Fourvière (A6), jakož i některé vedlejší silnice, které jsou uvedeny v dekretu prefekta n°69-2017 na straně 7.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny: Lyon ZPA

Zóna vyhlášena dne: 11.2016

Platná od: 12.12.2016

Druh zóny: Zóna ochrany ovzduší závislá na počasí, platná od 3. dne vrcholu znečistění ovzduší (> 50 µg/m³ prachových částic), po předchozím vyhlášení varování.

Aktuální povinnost vlastnit plaketu: Od 3. Dne vrcholu znečistění ovzduší pro osobní i nákladní vozidla, autobusy, lehká užitková vozidla, dvou- a třístopá vozidla a lehké čtyřkolky.

Aktuálně povolené třídy plaket (od 16.11.2017): E, 1, 2, 3. Třídy 4 a 5 v závislosti na míře a délce znečistění (nejčistší třída = E a 1).

Zpřísnění platných tříd plaket: Zatím není známo.

Zákazy vjezdu: (dočasné): Vozidla bez plakety Crit'Air a vozidla bez dostatečné třídy plakety Crit'Air v závislosti na míře a délce znečistění ovzduší. Třídy 4 a 5 mohou být zcela zakázány.

Zákazy vjezdu: (stálé): Zatím nejsou známy.

Pokuty: 68-375 euro.

Rozloha/poloha ekologické zóny: Zóna ochrany ovzduší ZPA Lyon zahrnuje všechny silnice uvnitř hranic komuny Lyon a sousedního města Villeurbanne, a to na ploše cca. 10 km x 10 km, tedy asi 100 km². Výjimku ze zákazu vjezdu mají dálnice A6, A7, A42, kterých se opatření zatím netýká, jakož i tunelu na A6 pod horou Fourvière.

Zvláštnosti: Zákazy vjezdu pro vozidla bez plakety Crit'Air a zákazy vjezdu pro vozidla s plaketou Crit'Air tříd 4 a 5 mohou být při zvláště silném znečistění ovzduší vyhlášeny i bez předchozího varování, a to hned následující den!

Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.