Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Ekologické zóny Loiret / Orléans ZPAd - Francie

Pevné částice, oxidy dusíku a stav ozónu mohou ovlivnit platnost plaket.
Více informací o aktuální a budoucí platnosti plaket.

Platnost plakety dnes, 24.05.2018.

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.

Zóna ochrany ovzduší Loiret / Orléans ZPAd

16.11.2017 podepsal prefekt departementu Loiret výnos, jímž vyhlásil zavedení plakety Crit´Air na území departementu a od tohoto data je také výnos v platnosti. Nařízení popisuje katalog opatření, která mohou být použita v případě výrazného znečistění ovzduší pro různé typy vozidel a Euro-tříd. Zvláštností je, že až v případě špičky znečistění ovzduší bude oznámeno, v kterém městě či obci v rámci departementu vstoupí zóna v platnost. Zóna ZPAd (zone de protection de l'air départementale) tedy není lokální nebo regionální zónou ochrany ovzduší, jejíž hranice jsou jasně definovány (ZPA), ale jedná se o celý departement, v němž mohou být zavedena dočasná omezení provozu. Je potřeba zvláštní výnos prefekta po odsouhlasení zodpovědným bezpečnostním úředníkem ze západní Francie. („Zone Ouest“). To znamená, že v rámci zóny Loiret ZPAd mohou být okamžitě vyhlášeny místní zákazy vjezdu, které musejí řidiči dodržovat.

Loiret (departement č. 45) je jedním ze 6 departementů regionu Centre-Val de Loire s více než 673.000 obyvateli a plochou cca. 6.800 k m². Krajským městem Loiret je Orléans se 115.00 obyvateli a rozlohou 27 km², v němž sídlí prefekt.

Ačkoli Centre-Val de Loire není regionem se zvláště častým znečištěním ovzduší, měli bychom být na tuto událost připraveni. departement Loiret s krajským městem Orléans zavádí dočasnou ekologickou zónu, která vstoupí v platnost při trvajícím znečistění ovzduší, a to pro všechna vozidla dle nařízení prefekta z 16.11.2017.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

V případě špičky znečistění ovzduší může prefektura pracovat dle katalogu opatření v několika stupních. Po předběžném varování, které nemá žádný vliv na dopravu, je v prvním kroku vyhlášen první stupeň alarmu znečistění ovzduší. Kritériem pro vyhlášení prvního alarmu znečistění ovzduší je situace, kdy jsou dle denních, resp. hodinových měření příslušného institutu pro kontrolu kvality ovzduší „Lig Air“ překročeny hraniční hodnoty  80 µg/m³ prachových částic nebo 240 µg/m³ ozónu nebo 400 µg/m³ oxidů dusíku. Následkem toho dojde ke snížení povolené rychlosti v ulicích v rámci zóny ZPA o 20 km/h nebo (v závislosti na nutnosti a lokální špičce znečistění) rovnou k vyhlášení druhého stupně alarmu.

V závislosti na délce trvání znečistění mohou ve druhém stupni po schválení bezpečnostním úředníkem „Zone Ouest“ následovat další opatření spojená se zákazy vjezdu. Především jsou to nařízení týkající se dopravních omezení na základě plakety Crit´Air („circulation différenciée“). Prefekt může vyloučit z provozu vozidla bez plakety Crit´Air nebo vozidla s plaketou Crit´Air 4 a 5.

Zvláštní ustanovení týkající se stupňů znečistění
V případě departementu  Loiret je až v době dosažení špičky znečistění ovzduší ohlášeno, zda je obecně potřeba vlastnit plaketu Crit´Air nebo zda jsou navíc z provozu vyloučena vozidla s plaketami Crit´Air 4 a 5.

Hranice ekologické zóny Loiret

Hranice ZPA zóny ve Francii jsou zpravidla stanovovány prefektem.
V tomto případě se mohou týkat celého území departementu Loiret. Až v případě dosažení špičky znečistění ovzduší je stanoveno konkrétní rozpětí zóny s konkrétními dopravními omezeními, a to zvláštním výnosem prefekta. Ten může být vydán v průběhu jednoho dne.
V každém případě je třeba vzít na vědomí, že při vyhlášení alarmu znečistění ovzduší se zóna může týkat i dálnic A10 (mezi Paříží a Bordeaux, přes Orléans a Tours), A19 (z a do Sens), A71 (z a do Clermont-Ferrant) a A77 (z a do Nevers).

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny: Loiret ZPAd

Zóna vyhlašena dne: 16-11-2017

Zóna platná od: 16.11.2017

Druh ekologické zóny: Zóna ochrany ovzduší závislá na počasí, platná po předchozím varování při překročení hraničních hodnot látek znečisťujících ovzduší, např. > 50 µg/m³ prachových částic a po rozhodnutí prefekta.

Aktuální povinnost vlastnit plaketu: V závislosti na délce trvání a intenzitě znečistění pro osobní a nákladní vozidla, autobusy, lehká užitková vozidla, dvoj-, tří- a čtyřstopá lehká motorová vozidla.

Aktuálně povolené třídy plaket (od 16.11.2017): E, 1, 2, 3, 4, 5 (nejčistší třídy = E a 1).

Zpřísnění platných tříd plaket: Zatím není známo.

Zákazy vjezdu (dočasné): Vozidla bez plakety Crit'Air a vozidla bez dostatečné třídy plakety Crit'Air v závislosti na míře a délce znečistění ovzduší. Třídy 4 a 5 mohou být na základě rozhodnutí prefekta z provozu vyloučeny.

Zákazy vjezdu (stálé): Zatím není známo.

Pokuty 68-375 euro.

Rozloha/poloha ekologické zóny: Zóna zahrnuje teoreticky celý departement Loiret. Konkrétní rozsah aktivní zóny je stanovován vždy nově v průběhu dosažení špičky znečistění ovzduší a oznámen zvláštním výnosem, který stanovuje platnost zóny. Dálnice a hlavní tahy, jichž se zóna v departementu Loiret může týkat, jsou A10, A19, A71 a A77.

Zvláštnosti: V závislosti na délce trvání, druhu a míře znečistění se mění hranice jedné či více zón v rámci celého departementu.

Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.