Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Umweltzone Lille ZPA - Frankreich

Pevné částice, oxidy dusíku a stav ozónu mohou ovlivnit platnost plaket.
Více informací o aktuální a budoucí platnosti plaket.

Platnost plakety dnes, 24.04.2018.

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Zugmaschinen

Fahrzeuge für die Land- oder Forstwirtschaft

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.

Zóna ochrany ovzduší Lille ZPA

05.07.2017 byla na velkém území metropole Lille přijata opatření ke zlepšení kvality ovzduší a zavedena ZPA ekologická zóna, která je od tohoto data platná.
V oblasti ZPA ekologické zóny může být v případě výrazného zhoršení kvality ovzduší vyhlášeno varování před vyhlášením alarmu nebo přímo alarm, který může znamenat zákaz vjezdu pro určité třídy vozidel. Jedná se o dočasnou (pouze omezeně časově platnou) ekologickou zónu, která vstupuje v platnost od překročení konkrétních hodnot pevných částic, ozónu, oxidu siřičitého a oxidu dusičitého.
Zóny znečistění ovzduší ZPA, ve francouzštině „Zones de protection de l’air“ (ZPA) jsou  - tak jako další ZPA francouzské zóny . vyhlašovány prefektem daného regionu (departementu). V případě Lille je to prefekt departementu Nord, který vyhlašuje stav alarmu, pokud jsou hodnoty látek znečisťujících ovzduší překročeny po dva po sobě následující dny.

Varování před alarmem a alarm (zákaz vjezdu) je v Lille vyhlášen, pokud jsou dle denního, resp. hodinového měření kvality ovzduší příslušným úřadem kontrolujícím kvalitu ovzduší překročeny hodnoty 50/80 µg/m³ pevných částic, 180/360µg/m³ ozónu, 300/500 µg/m³ oxid siřičitý, 200/400 µg/m³ pro oxid dusičitý.

Pro vjezd do ekologické zóny ochrany ovzduší ZPA, v níž je vyhlášen alarm, je potřebná plaketa Crit´Air, která je přilepena na vozidle a má odpovídající třídu dle nařízení prefektury. Porušení povinnosti vlastnit plaketu a nerespektování dopravních omezení je potrestáno pokutou kategorie 3 ve výši 68 euro, dle článků 325-1 až L. 325-3 a R. 411-19 francouzského dopravního zákoníku.

Opatření při překročení hraničních hodnot v metropoli Lille

Plán na zlepšení kvality ovzduší v ZPA zóně Lille obsahuje mj. Radu nouzových opatření, která jsou prefektuře k dispozici v případě déletrvajícího znečistění ovzduší v závislosti na délce, intenzitě a druhu znečistění ovzduší. Kromě dopravních omezení se jedná i o omezení zemědělského a výrobního sektoru.

V oblasti silničního provozu je v případě špičky znečistění ovzduší možný zákaz vjezdu do ZPA zóny pro osobní vozidla, lehká užitková vozidla, dvou-, tří- a čtyřstopá vozidla tříd 4 a 5 Crit´Air. Kromě toho je v případě kulminace znečistění ovzduší  možný zákaz vjezdu pro vozidla bez platné plakety Crit´Air, jakož i pro nákladní automobily, autobusy a další vozidla nad 3,5 t EURO tříd 0, 1, 2 a 3, coř odpovídá třídě 5 Crit´Air.
V případě kulminace znečistění ovzduší je vyloučení určitých plaket Crit´Air uplatňováno tak dlouho, dokud nejsou vyhlídky na trvalé zlepšení povětrnostních podmínek.

Rozsah zóny ZPA v Lille

Zóna ZPA v Lille zahrnuje 12 obcí oblasti tzv. velkého Lille. Jedná se přibližně o polovinu celého území tzv. velkého Lille. Ekologická zóna se táhne od severu na jih v délce asi 21 km, od východu na západ asi 18 km a její celková plocha je cca. 76 km2.

Uvnitř zóny se nachází dálnice A255 (vycházející z Dunkerque) a A22 (vedoucí z Lille do Gentu. Dále i dálnice A27 (vedoucí z Lille do Bruselu) a do Paříže vedoucí A1 a do Valenciennes vedoucí A23.
Podstatné je, že většina provozu plynoucího z Bruselu nebo Gentu do tunelu Calais probíhá na dálnicích A25 a A27, a tudíž vede přes zónu ZPA Lille. Výjimky z alarmu znečistění ovzduší tvoří dálnice A1, A22 a A25.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Name der Umweltzone: Lille ZPA

Umweltzone angekündigt am: 06.02.2017

Umweltzone in Kraft seit: 05.07.2017

Art der Umweltzone: Geplant: Wetterbedingte Luftschutzzone, gültig ab dem 2. Tag einer Luftverschmutzungsspitze (> 80 µg/m³ Feinstaub) nach der Vorwarnstufe (> 50 µg/m³ Feinstaub).

Aktuelle Pflicht für Plaketten: Ab dem 2. Tag der Luftverschmutzungsspitze für PKW, LKW, Busse, Leichte Nutzfahrzeuge, Zwei-, Drei- und leichte motorisierte Vierräder.

Aktuell ab 01.07.2017 erlaubte Plaketten-Klassen: E, 1, 2, 3. Die Klassen 4 und 5 je nach Höhe und Dauer der Luftverschmutzung (sauberste Klasse = E und 1).

Verschärfung erlaubte Plaketten-Klasse: Derzeit nicht bekannt.

Fahrverbote (temporär): Fahrzeuge ohne Crit'Air Vignette und ohne ausreichende Crit'Air Vignetten-Klasse je nach Höhe und Dauer der Luftverschmutzung. Zwei-, Drei- und Vierräder, PKW und Leichte Nutzfahrzeuge < 3,5 t Crit’Air-Klassen 4 und 5. LKW, Busse und Fahrzeuge > 3,5 t Crit’Air-Klasse 5.

Fahrverbote (ständig): Derzeit nicht bekannt.

Geldbußen: 68-375 Euro.

Gebiet/Ausdehnung der Umweltzone: Die ZPA-Zone Lille umfasst 12 Kommunen der Großgemeinde Lille. Das ist rund die Hälfte der Fläche der Großgemeinde. Die Umweltzone hat eine Nord-Süd-Ausdehnung von rund 21 km, eine Ost-West-Ausdehnung von rund 18 km und eine gesamte Fläche von rund 76 km².

In der Umweltzone Lille liegen die 12 Kommunen: Lille, Lomme, Hellemmes, Séquedin, Lambersart, Saint-André-Lez-Lille, Marquette-Lez-Lille, Marcq-en-Barœul, La Madeleine, Mons-en-Barœul, Lézennes, Ronchin.

Innerhalb der Umweltzonen befinden sich die Autobahnen A25 (aus Dünkirchen/Dunkerque kommend) und die A22 (von Lille nach Gent führend). Weiterhin die A27 (von Lille nach Brüssel führend) sowie die nach Paris führende A1 und die nach Valenciennes führende A23.

Besonders ist zu beachten, dass der meist von Brüssel oder Gent kommende Verkehr zum Calais-Tunnel vorwiegend über die Autobahnen A25 und A27 führt und damit durch die ZPA Zone Lille hindurchführt.

Ausgenommen von einem Luftschutzalarm sind die Autobahnen A1, A22, A25.

Besonderheiten: Nach Eintreten der Luftverschmutzungsspitze gelten die Fahrverbote und Einschränkungen der Plaketten-Klasse auch für die innerhalb der ZPA-Zone liegende ZCR-Zone Lille.

Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.