Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Zóna ochrany ovzduší Haute-Savoie / Annecy ZPAd

23.10.2017 podepsal prefekt departementu Haute-Savoie nařízení, jímž vyhlásil zavedení plakety Crit´Air na území departementu. Nařízení popisuje katalog opatření, která mohou být použita v případě výrazného znečistění ovzduší pro různé typy vozidel a Euro-tříd. Zvláštností je, že až v případě špičky znečistění ovzduší bude oznámeno, v kterém městě či obci v rámci departementu vstoupí zóna v platnost. Zóna ZPAd (zone de protection de l'air départementale) tedy není lokální nebo regionální zónou ochrany ovzduší, jejíž hranice jsou jasně definovány (ZPA), ale jedná se o celý departement, v němž mohou být zavedena dočasná omezení provozu. Je k tomu potřeba zvláštní nařízení prefekta nebo lokálního policejního prezidenta. To znamená, že v rámci ZPAd Haute-Savoie mohou platit různé zákazy vjezdu v různých obcích, jimž se řidiči budou muset přizpůsobit.

Haute-Savoie (departement č. 74) je jedním z 12 departementů regionu Auvergne-Rhône-Alpes a čítá asi 794.000 obyvatel na ploše cca. 4.400 km². Annecy s 126.000 obyvateli na ploše 67 km² je krajským městem Haute-Savoie, v němž sídlí prefekt.

Podle informací regionálního institutu pro kvalitu ovzduší ATMO Auvergne-Rhône-Alpes dochází v departementu Haute-Savoie pravidelně ke špičkám znečistění ovzduší, které se zhoršují především v zimě. Proto je zavedena i dočasná ekologická zóna, která bude dle nařízení prefekta n°PAIC-2017-0074 při trvajícím znečistění ovzduší povinná pro všechna vozidla.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Panoramatický pohled na region Haute-Savoie

V případě špičky znečistění ovzduší může prefektura pracovat dle katalogu opatření v několika stupních. Po vyhlášení předběžného varování je v prvním kroku vyhlášen alarm znečistění ovzduší („niveau d’alerte N1“) stupně 1. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny snížena rychlost o 20 km/h.

Zůstane-li některá z hodnot škodlivin stále nad povolenou hranicí, následuje druhé opatření (zpravidla/běžně po dvou dnech), a sice vyhlášení alarmu znečistění ovzduší  („niveau d’alerte N2“) spojeného se zákazy vjezdu, které v případě dvou dnů trvajícího alarmu povllí bvjezd pouze vozidlům s plaketou Crit´Air E, 1, 2, 3, 4, 5.

Po prvních dvou stupních může prefekt vyhlásit třetí stupeň alarmu, který je zpřísněním druhého stupně (oficální označení „niveau N2 aggravé“). V tomto celkově třetím stupni je možné z provozu vyloučit nařízením prefekta ještě třídy 4 a 5 plakety Crit´Air.

Hranice ekologické zóny Haute-Savoie

Hranice ZPA zóny ve Francii jsou zpravidla stanovovány prefektem.
V tomto případě se však může týkat celého území departementu Haute-Savoie. Až v případě špičky znečistění ovzduší bude oznámena konkrétní oblast platnosti zóny s konkrétně platnými omezeními provozu, a to zvláštní vyhláškou, která může být vydána v rámci jednoho dne.
V každém případě je třeba vědět, že při vyhlášení alarmu znečistění ovzduší se zákazy mohou týkat i dálnic A40 (na území departementu v blízkosti Genfu) a A41 z a do Chambery.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Haute-Savoie/Annecy ZPAd - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
27.10.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší závislá na počasí, platná po předchozím varování při překročení hraničních hodnot látek znečisťujících ovzduší, např. > 50 µg/m³ prachových částic a po rozhodnutí prefekta.
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Skútr/moped (L1e), Motocykl (L3e), Motocykl s postraním vozíkem (L4e), Tříkolky (L2e), Rychlejší tříkolky (L5e), Lehké čtyřkolky (L6e), Čtyřkolky (L7e), Osobní automobil (M1), Obytný vůz (M1), Těžký obytný vůz (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Malý transporter (N1), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3) V závislosti na délce trvání a intenzitě znečistění.
Aktuálně od 23.10.2017 povolené třídy plaket:
Třída E, Třída 1, Třída 2, Třída 3, Třída 4, Třída 5 a Žádná plaketa Crit'Air (nejčistší třídy = E a 1).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Doposud neznámé
Peněžité pokuty:
68-375 euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zóna zahrnuje teoreticky celý departement Haute-Savoie. Konkrétní oblast aktivní zóny je stanovována vždy nově během špičky znečistění ovzduší, a to novou konkrétní vyhláškou, které oznamuje platnost zóny. Dálnice, které mohu spadat do území zón v departementu Haute-Savoie jsou A40 a A41.
Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.