Choose your language:
Čeština
Deutsch
English
Polski
Italiano
Nederlands
Français
Español
Dansk
Choose a language Choose a language

Umweltzone Grenoble ZPA - Frankreich

Pevné částice, oxidy dusíku a stav ozónu mohou ovlivnit platnost plaket.
Více informací o aktuální a budoucí platnosti plaket.

Platnost plakety dnes, 21.03.2018.

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.

Zóna ochrany ovzduší Grenoble ZPA

V metropoli Grenoble, která čítá 49 měst a obcí a asi 450.000 obyvatel, platí od 01.11.2016 nový komunální zákon o ovzduší, který má shodné znaky s ekologickými zónami ZCR (např. v Paříži).
Oblast tzv. „zóny ochrany ovzduší“ v metropoli Grenoble zahrnuje území o rozloze asi 600 km², jehož hranice mají délku asi 30 km a šířku 20 km. V této metropolitní oblasti, kde největším městem je Grenoble, platí nový zákon o ovzduší plošně pro všechny místní komunikace, silnice druhých tříd, rychlostní silnice a dálnice.
Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.
Zřízení ekologické zóny ZCR a povinnost pořízení plakety Crit’Air je v kompetenci jednotlivých měst a obcí a je stanoveno národním nařízením Décret ZCR 2016-847 z 28.06.2016. Zřízení ekologických zón ZCR a povinnost používat plaketu Crit’Air je stanoveno dokumentem Décret no 2016-858 du 29 juin 2016.
Aglomerace (metropolitní oblast) Grenoble není městem, tak jako např. Paříž, a proto její zóna ochrany ovzduší není označena značkami ZCR.
ZCR značky budou naopak rozmístěny ve městě Grenoble, kde bude od 01.01.2017 zřízena ZCR zóna. Od tohoto data budou zřejmě platit běžné peněžité pokuty za porušení ve výši 68-375 euro.

Plaketa Crit´Air bude potřebná také na dálnici kolem Grenoblu

Podle oznámení obce Grenoble bude plaketa Crit´Air potřebná i pro dálnice křižující metropoli Grenoble. Povinnost opatřit si plaketu Crit´Air začíná platit na severu města Grenoble na A48 v mýtné stanici Voreppe, na jihu Grebnoblu začíná povinnost platit na A51 v mýtné stanici Le Crozet/Vif a na západě na A41 v mýtné stanici Crolles.
Totéž se týká dálnice A480, která protíná město Grenoble.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Name der Umweltzone: Grenoble ZPA

Umweltzone angekündigt am: 10.2016

Umweltzone in Kraft seit: 01.11.2016

Art der Umweltzone: Wetterbedingte Luftschutzzone, gültig ab dem 5. Tag einer Luftverschmutzungsspitze (> 80 µg/m³ Feinstaub) nach der Vorwarnstufe (> 50 µg/m³ Feinstaub).

Aktuelle Pflicht für Plaketten: Ab dem 5. Tag der Luftverschmutzungsspitze für PKW, LKW, Busse, Leichte Nutzfahrzeuge, Zwei-, Drei- und leichte motorisierte Vierräder.

Aktuell ab 01.11.2016 erlaubte Plaketten-Klassen: E, 1, 2, 3. Die Klassen 4 und 5 je nach Höhe und Dauer der Luftverschmutzung (sauberste Klasse = E und 1).

Verschärfung erlaubte Plaketten-Klasse: Derzeit nicht bekannt.

Fahrverbote (temporär): Fahrzeuge ohne Crit'Air Vignette und ohne ausreichende Crit'Air Vignetten-Klasse je nach Höhe und Dauer der Luftverschmutzung.

Fahrverbote (ständig): Derzeit nicht bekannt.

Geldbußen: 68-375 Euro.

Gebiet/Ausdehnung der Umweltzone: Die ZPA Luftschutzzone der Metropole Grenoble umschließt auf einer Länge von 30 km und einer Breite von 20 km eine Fläche mit einer Ausdehnung von rund 600 km². In der ZPA-Umweltzone gilt das neue Luftgesetz flächendeckend auf allen öffentlichen Straßen, Landstraßen und Schnellstraßen. Auf den Autobahnen beginnt die Crit´Air Pflicht im Norden der Stadt Grenoble auf der A48 an der Mautstation Voreppe. Im Süden Grenobles beginnt die Pflicht auf der A51 an der Mautstation Le Crozet/Vif und im Osten auf der A41 an der Mautstation Crolles. Ebenfalls betroffen ist die Autobahn A480, welche die Stadt Grenoble durchquert.

Besonderheiten: Ab dem zweiten Tag der Vorwarnstufe gelten Tempo-Beschränkungen auf allen Landstraßen, Schnellstraßen und Autobahnen um 20 km/h sowie Rabatte auf Tickets öffentlicher Verkehrsmittel. Nach Eintreten der Luftverschmutzugsspitze gelten die Fahrverbote und Einschränkungen der Plaketten-Klasse auch für die innerhalb der ZPA-Zone liegende ZCR-Zone Grenoble.

Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.

Opatření při překročení mezních hodnot metropole Grenoble

Pokud po vstoupení nového zákona o ochraně ovzduší 01.11.2016 v platnost bude v oblasti zóny ochrany ovzduší v Grenoblu (metropoli Grenoblu) vyhlášen kritický stav znečistění ovzduší (Alert Pollution), bude jeho vyhlášení oznámeno na elektronických informačních tabulích i v místním rozhlasovém a televizním vysílání a denním tisku. Poplach by měl být vyhlášen do 15 hodin následujícího dne. Veškeré francouzské hodnoty týkající se ovzduší zde:

Bude-li poplach vyhlášen pět či více dnů po sobě, mohou do zóny vjet pouze vozidla s plaketou Crit’Air kategorie 1-5.
Od sedmého dne poplachu budou moci do zóny vjet pouze vozidla s plaketou Crit’Air kategorie 1-3, kategorie 4 a 5 budou mít vjezd zakázán.
Je nutné dodat, že prefekt departementu smí z moci svého úřadu rozhodnout o tom, zda „5.den“ je pátým dnem měsíce, pátým dnem zimní sezóny nebo pátým dnem kalendářního roku. Proto by všechna vozidla měla být, pokud možno, opatřena plaketou Crit’Air, aby jejich majitelé předcházeli nepředvídaným situacím.

Od druhého dne vyhlášení poplachu znečistění platí dále všeobecná povinnost snížení rychlosti o 20km/h na všech silnicích II. tříd, rychlostních silnicích a dálnicích (běžné povolené rychlosti 90/110/130 Km/h).
Současně jsou v tento den poskytovány slevy na jízdenky veřejné dopravy a slevy parkovného na P+R parkovištích. Od sedmého dne vyhlášení poplachu znečistění ovzduší mohou být veškeré prostředky veřejné hromadné dopravy v metropoli Grenoble používány zdarma.

Komerční doprava a zimní turismus v regionu Grenoble

Zahrnutím dálnic a rychlostních silnic do metropolitní oblasti Grenoblu je značně zasažena i komerční a turistická doprava.
Opatření se dotknou všech cestujících, kteří se chtějí dostat ze středu Francie přes Lyon na jih, nikoli po A7 směrem na Avignon a Marseille, ale zvolí cestu přes Grenoble směrem do Aix-en-Provence a Nice. Dále se opatření dotkne také návštěvníků národních parků Luberon, Verdon a Queyras a velkého národního parku Mercantour a Écrins, které jsou smysluplně dostupné pouze přes metropoli Grenoble.
Obzvlášť komerční doprava procházející přes region Grenoble si bude muset předem opatřit plaketu Crit’Air, neboť nákladní vozidla jedoucí z Lyonu, Valence nebo Chambér na jih, resp. z Gap na sever, nemohou riskovat, že přijedou v době vyhlášeného poplachu znečistění a budou nuceni volit 200 km dlouhou objízdnou trasu, aby neplatili pokuty.
Zimním turistům hrozí kromě nového zákona o ochraně ovzduší další závažná omezení, pokud nebudou mít plaketu Crit’Air v době vyhlášeného poplachu znečistění.
Cesta do oblíbených lyžařských středisek departementu Isère vede vždy přes metropolitní oblast Grenoblu, totéž se týká cesty do Hautes-Alpes. Také střediska Alpe d’Huez, Alpe du Grand Serre, Chamrousse, Les 2 Alpes a 20 dalších lyžařských regionů leží v tomto departementu.
Dle zkušeností jsou poplachy často vyhlašovány právě v zimním období, neboť riziko znečistění ovzduší je kvůli chladu a vytápění domů obzvláště vysoké.
Také v letním období jsou dotčené dálnice A41, A48, A480 a A51 zatíženy stále více, neboť vedou ze severu na západ k Côte d’Azur a zároveň jsou pro mnoho vozidel paralelní objízdnou trasou dálnice A7 do Marseille a do Provence. Grenoble tak představuje bránu do jižních Alp, která bude moci být v budoucnu využita pouze s platnou plaketou Crit’Air.