Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Zóna ochrany ovzduší Grenoble-Alpes Métropole ZPA

09.12.2016 oznámila metropole Grenoble-Alpe z důvodu zvyšujících se hodnot znečistění ovzduší zavedení plakety Crit´Air na svém území. Příslušné nařízení prefekta ustanovilo začátek platnosti ekologické zóny k 01.01.2017, od této doby mohou být vyhlašovány zákazy vjezdu pro konkrétní EURO třídy.
Francouzská metropole Grenoble-Alpes se nachází v departementu Isère (Nr. 38) v regionu Auvergne-Rhône-Alpes. Metropole zahrnuje 49 obcí a je domovem více než 446.000 obyvatel na území cca. 541 km². Město Grenoble se svými 161.000 obyvateli na ploše 18 km² je krajským městem departementu Isère.

Dopad na komerční dopravu i turistický ruch je zásadní, neboť nařízení se týká i dálnic a rychlostních silnic. Všichni cestující, kteří plánují jet z centrální Francie přes Lyon na jih a z Grenoblu směrem na Aix-en-Provence a Nice, se mohu setkat se zákazy vjezdu. Důležité je poznamenat, že v centru Grenoblu je pro některé typy vozidel plaketa Crit´Air povinná stále.

Jako příprava na možnou kulminaci znečistění ovzduší, byla také v metropoli Grenoble-Alpes zavedena dočasná ekologická zóna (ZPA), která bude dle vyhlášky N°38-2016-12-09-004 z 09.12.2016 povinná pro všechna vozidla.

Zámek Vizille blízko Grenobelu

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

V případě dosažení špičky znečistění ovzduší vstoupí v několika stupních opatření v platnost. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny (zóna ochrany ovzduší ZPA) snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, mohou následovat zákazy vjezdu pro všechny druhy vozidel. Vozidla, která nemají žádnou plaketu Crit’Air a nespadají do žádné speciální kategorie Crit´Air  mohou být z provozu vyloučena.

Hranice ekologické zóny Grenoble-Alpes Métropole

Ekologická zóna Grenoble-Alpes ZPA zahrnuje všech 49 obcí metropole. Území se táhne podél dálnice A41 až k mýtné bráně Crolles a podél dálnice A48 až k mýtné bráně Voreppe. Je proto možné, že se zákazy vjezdu dotknou i dálnic A41, A48, A480 a N481.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Grenoble-Alpes Métropole ZPA - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
01.01.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší, platná po předběžném varování při překročení hraničních hodnot škodlivin v ovzduší (např. > 50 µg/m³ prachových částic) a po rozhodnutí příslušného prefekta.
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Skútr/moped (L1e), Motocykl (L3e), Motocykl s postraním vozíkem (L4e), Tříkolky (L2e), Rychlejší tříkolky (L5e), Lehké čtyřkolky (L6e), Čtyřkolky (L7e), Osobní automobil (M1), Obytný vůz (M1), Těžký obytný vůz (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Malý transporter (N1), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3) V závislosti na délce trvání a intenzitě znečistění.
Aktuálně od 01.01.2017 povolené třídy plaket:
Třída E, Třída 1, Třída 2, Třída 3, Třída 4, Třída 5 a Žádná plaketa Crit'Air (nejčistší třída = E a 1).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Doposud neznámé
Peněžité pokuty:
68-375 Euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna Grenoble-Alpes ZPA zahrnuje všech 49 obcí metropole. Území se táhne podél dálnice A41 až k mýtné bráně Crolles a podél dálnice A48 až k mýtné bráně Voreppe. Je proto možné, že se zákazy vjezdu dotknou i dálnic A41, A48, A480 a N481.
Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.