Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Ekologické zóny Grenoble ZCR - Francie

Fine particles, nitrogen oxide and ozone have an influence on the validity of the vignettes.
You can inform yourself here about the current and future validity status of the vignettes.

Platnost plakety dnes, 24.03.2019.

Neexistuje žádné varování.

Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd je v současné době zakázán.
Vjezd není v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.

Ekologická zóna Grenoble ZCR

09.11.2016 podepsal francouzský ministr vnitra nařízení, jež zavádí ekologickou zónu ZCR (Zones à Circulation Restreinte) a plaketu Crit´Air ve vnitřním městě Grenoble na zkušební dobu 3 let. Od 01.01.2017 je plaketa Crit´Air povinná pro všechna lehká užitková a nákladní vozidla. Zákazy vjezdu platí pro všechna lehká užitková vozidla (N1) do 3,5 t s datem první registrace před 30.09.1997, pro nákladní vozidla (N2 a N3) s datem první registrace před 30.09.2001. Grenoble se svými 161.000 obyvateli na ploše cca. 18 km² je krajským městem departementu Isère (Nr. 38) a je také sídlem prefekta.
Město Grenoble je důležitým dopravním uzlem pro provoz ze severní Francie (přes Lyon), z Genfu (přes Annecy a Chambéry), z Itálie a jižní Francie (Marseille nebo Montpellier přes Valence). Na hlavních tazích, které objíždějí město, i na těch, které protínají Grenoble, jsou často v dopravní špičce zácpy. Vysoká koncentrace vozidel přispívá ke zhoršení kvality ovzduší. Především z tohoto důvodu přistoupila metropole Grenoble k zavedení zákazů vjezdu při kulminaci znečistění ovzduší.

Grenoble s řekou Drac

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Dle regionálního institutu pro kontrolu kvality ovzduší „Atmo Auvergne-Rhône-Alpes“ mohou být zákazy vjezdu brzy rozšířeny i na 8 sousedních obcí Grenoblu, a sice (ze severu na jih): Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vinoux, La Tronche, Saint-Martin-d’Hères, Poisat, Eybens, Échirolles a Pont-de-Claix. Poté, co bylo vyhlášeno rozšíření území, oznámili starostové obcí na druhé straně řeky Drac zájem o ekologické zóny a záměr zavést na svém území zákazy vjezdu. Jedná se o obce (ze severu na jih): Veurey-Voroize, Noyarey, Sassenage, Fontaine, Seyssinet-Pariset a Seyssins. Rozšíření platnosti bude zaváděno postupně a mělo by být uskutečněno mezi lety 2019 až 2025.

Hranice ekologické zóny Grenoble

V Grenoblu zahrnuje ekologická zóna část města. Na západě tvoří hranici řeka Drac až k ústí do řeky Isère. Na východě tvoří hranici řeka Isère až k silnici D1090, která je prodloužena silnicí D1532 až k řece Drac (opět západně). Obě silnice tvoří jižní hranici ekologické zóny Grenoble ZCR. Těchto hlavních os se však zákaz vjezdu nedotýká.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Grenoble ZCR - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
01.01.2017
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Malý transporter (N1), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3)
Aktuálně od 01.01.2017 povolené třídy plaket:
Třída E, Třída 1, Třída 2, Třída 3, Třída 4, Třída 5 a Žádná plaketa Crit'Air (nejčistší třída = E a 1).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Všech typů vozidel (osobní, nákladní, autobusy, lehká užitková vozidla, dvoustopá a třístopá vozidla a motorizované čtyřkolky) se brzy opatření mohou dotknout. Vozidla bez plakety Crit’Air mohou být z provozu vyloučena. Plaketa Crit’Air třídy 5 může být také vyloučena z provozu.
Peněžité pokuty:
68-375 Euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna Grenoble ZCR zahrnuje část města. Na západě tvoří hranici zóny řeka Drac až k ústí do řeky Isère. Na východě tvoří hranici řeka Isère až k silnici D1090, která společně se silnicí D1532 vede dále až k řece Drac (západně). Obě silnice tvoří jižní hranici zóny Grenoble ZCR. Těchto hlavních os se zákazy vjezdu netýkají.
Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.