Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

ZPA zóna ochrany ovzduší Chambery

02.11.2017 podepsal prefekt departmentu Savoie vyhlášku č. DSIPC-2017-1102, která vstoupila v platnost 21.11.2017.
Dle tohoto nařízení může prefekt uvnitř svého regionu ZPAd-Departements Savoie nařídit zákaz vjezdu určitých vozidel v případě, že hranice znečištěného ovzduší dosáhne špičky. Nařízení dále povoluje zřízení vlastních ZPA-zón v jednotlivých městech departmentu a jejich aktivaci v případě vysoce znečištěného ovzduší. Na základě tohoto nařízení zřídilo město Chambery svou vlastní ZPA zónu ochrany ovzduší, ve které je nutné mít plaketu Crit’Air. V nařízení je popsán seznam opatření, která mohou vstoupit v platnost v případě, že hranice znečištěného ovzduší dosáhne vysokých hodnot. Toto ZPA-zóna ochrany ovzduší může vstoupit v platnost v případě zhoršeného počasí po nařízení prefekta departmentu Savoie.

Město Chambery se nachází v departmentu Savoie (department č.73), má asi 60 000 obyvatel a plochu 21 km². Chambery je navíc okresní město departmentu Savoie.

V centru Chambery byla zavedena dočasná ekologická zóna (ZPA), aby bylo město Chambery připraveno na neustále se opakující hraniční hodnoty znečištěného ovzduší. Rozhodnutí bylo oznámeno dne 05.12.2017 v tiskové zprávě a zóna vstoupila v platnost dne 16.05.2018.
Tato ekologická zóna (ZPA) bude při dlouhodobém znečištění povinná pro všechna vozidla a bude v případě nutnosti vyhlášena prefektem. 

Je nutné upozornit na to, že tato dočasná zóna (ZPA) je městem Chambery označena jako „ZCR-zóna“ (Zone à Circulation Restreinte), i když to není zóna trvalá. Francouzské ministerstvo životního prostředí v dopise ze dne 31.08.2015 zdůraznilo rozdíl mezi zónou ZCR a opatřeními přijatými během špičky znečištění ovzduší.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

V případě dosažení špičky znečistění ovzduší vstoupí v několika stupních opatření v platnost. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny (zóna ochrany ovzduší ZPA) snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, mohou následovat zákazy vjezdu pro všechny druhy vozidel. Vozidla, která nemají žádnou plaketu Crit’Air a nespadají do žádné speciální kategorie Crit´Air  mohou být z provozu vyloučena.
V případě alarmu znečištění ovzduší je zakázán vjezd vozidlům (M1 a N1) bez plakety a užitkovým vozidlům (N2 a N3) s plaketou Crit'Air 5. Od druhého dne může být zakázán vjezd vozidlům (M1 a N1) s plaketami Crit'Air 4 a 5. V případě zhoršující se kvality ovzduší by prefekt mohl v souladu s vyhláškou č. DSIPC-2017-1102 rovněž vyhlásit zákaz vjezdu pro jiné třídy Crit'Air plaket.

Hranice ekologické zóny Chambery

ZPA–zóna Chambery se nachází přímo v centru města. Je poměrně malá, má délku 950 m a šířku 700 m.
Oblast je ohraničena těmito hlavními tepnami: Na severu Quai du Jeu de Paume, Avenue des Ducs de Savoie a Quai Sénateur Antoine Borrel, na východě Rue Jules Ferry a Rue Plaisance, na jihu Rue André Jacques Michaud, náměstím Monge, náměstím Caffe a Avenue de Lyon a na západě Place Saint-Pierre de Mâche, Fbg Mâché, Avenue des Bernardines, Rue Jean Jaurès a Avenue Pierre Lanfrey.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Chambéry ZPA - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
16.05.2018
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší, platná po předběžném varování při překročení hraničních hodnot škodlivin v ovzduší (např. > 50 µg/m³ prachových částic) a po rozhodnutí příslušného prefekta.
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Skútr/moped (L1e), Motocykl (L3e), Motocykl s postraním vozíkem (L4e), Tříkolky (L2e), Rychlejší tříkolky (L5e), Lehké čtyřkolky (L6e), Čtyřkolky (L7e), Osobní automobil (M1), Obytný vůz (M1), Těžký obytný vůz (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Malý transporter (N1), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3) V závislosti na délce trvání a intenzitě znečistění.
Aktuálně od 16.05.2018 povolené třídy plaket:
Třída E, Třída 1, Třída 2, Třída 3, Třída 4, Třída 5 a Žádná plaketa Crit'Air (nejčistší třída = E a 1).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Doposud neznámé
Peněžité pokuty:
68-375 Euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
ZPA–zóna Chambéry se nachází přímo v centru města. Je poměrně malá, má délku 950 m a šířku 700 m.Oblast je ohraničena těmito hlavními tepnami: Na severu Quai du Jeu de Paume, Avenue des Ducs de Savoie a Quai Sénateur Antoine Borrel, na východě Rue Jules Ferry a Rue Plaisance, na jihu Rue André Jacques Michaud, náměstím Monge, náměstím Caffe a Avenue de Lyon a na západě Place Saint-Pierre de Mâche, Fbg Mâché, Avenue des Bernardines, Rue Jean Jaurès a Avenue Pierre Lanfrey.
Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.