Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Plánované ekologické zóny ve Francii

Francouzská vláda umožňuje obcím prostřednictvím národních předpisů o ekologických zónách Décret ZCR 2016-847 z 28.06.2016 definovat ekologické zóny i jejich rozsah.
Zóny tak mohou být na celém území města nebo pouze v jeho částech. Ekologická zóna (ve Francii ZCR) je potom stanovena místním obecním zákonem poté, co byla provedena ekologická studie a získán souhlas příslušného úřadu.

Pokud je ekologická zóna zřízena mimo hranice města, je tato zóna obvykle nazývána zónou ochrany ovzduší (ZPA) a může zahrnovat celý region/metropoli. O hranicích zóny a jejich pravidlech rozhoduje prefekt konkrétní metropole.

Nová ZCR- ekologická zóna Bordeaux

Bordeaux patří k městům, která se zapojila do programu „Kvalitní ovzduší ve městě do 5 let” a musejí proto do roku 2020 výrazně zvýšit kvalitu ovzduší.  Z těchto důvodů bude ve městě zřejmě již v roce 2018 zavedena ZCR ekologická zóna. Město si nechalo začátkem roku 2017 zpracovat studii proveditelnosti zóny, jejíž výsledky nebudou pravděpodobně známy před lednem 2018.
Na jaře 2017 došlo k setkání městských organizací a zástupců komerční sféry, kde byly vyslechnuty názory obou stran. Od září 2017 bude proces pokračovat v rámci uvedené studie. Ke slovu se dostanou také občané, kteří se angažují v komisích městských částí nebo občanských iniciativách. Tato debata by měla být základem pro konečné rozhodnutí zastupitelů, kteří schválí konečnou variantu ekologické zóny na začátku roku 2018.

Oblast/rozloha ekologické zóny: ZCR ekologická zóna bude zřejmě zahrnovat části vnitřního města Bordeaux, je třeba připomenout, že ve městě již platí četná omezení vjezdu a je zřízeno mnoho pěších zón. Navíc každou první neděli v měsíci v době od 10 do 19 hodin nesmějí vozidla vjet do centra města, a sice v rámci městem zavedené akce „Den bez auta“. Konkrétní rozšíření ekologické zóny je naplánováno na začátek roku 2018.
Zvláštnost: Ekologická zóna ZCR bude zaváděna postupně. První přísnější pravidla pro vjezd do města vstoupí v platnost pravděpodobně v letech 2018 až 2019.

Nová ZPA ekologická zóna Marseille

Prefektura departementu Bouches-du-Rhône, do níž patří i město Marseille, sdělila v tiskovém prohlášení 19.06.2017, že ekologickou zónu ZPA zavádí od 01.01.2018. Bude se jednat o dočasnou ekologickou zónu, která bude platit pouze v případě zvýšeného znečistění ovzduší. Podle ekologické plakety Crit’Air mohou být v případě zvýšených koncentrací pevných částic, ozónu, oxidu dusíku, oxidu siřičitého určité typy vozidel z provozu ve vnitřním městě vyloučeny.
Marseille je přístavní a průmyslové město, a proto je již dlouhodobě zatíženo znečistěným ovzduším. Hraniční hodnoty ozónu, ale i pevných částic, jsou stabilně překračovány, což v posledních letech obzvláště v letních měsících vede k vyhlašování výstrah před znečistěným ovzduším. Z tohoto důvodu chce město Marseille zavést od roku 2018 dočasnou ekologickou zónu, která bude moci v letních měsících opakovaně vstoupit v platnost, jak ukazuje zkušenost z minulých let. Přesnější informace očekáváme do prosince 2017. Kdo plánuje příští rok vjezd do Marseille, měl by si rozhodně obstarat plaketu Crit’Air.

Oblast/rozloha ekologické zóny:
ZPA ekologická zóna bude zahrnovat větší část města Marseille, neboť především vnitřní město kolem přístavu, ale i velké osy směřující do Aix-en-Provence jsou výrazně postiženy znečištěním ovzduší.

Plánované ekologické zóny v rámci projektu „Město s uspokojivou kvalitou vzduchu do 5 let“

Francouzská vláda vybrala v září 2015 v celostátní soutěži 25 sdružení obcí, která se v období do roku 2020 ucházejí o udělení oficiálního označení „Město s uspokojivou kvalitou ovzduší do 5 let“. To znamená, že by v těchto městech měl být vzduch znovu v takové kvalitě, aby byl uspokojivý pro dýchání a život ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, k čemuž by měly přispět právě zřizované ekologické zóny ZCR. Pět z celkových 25 obcí má navíc zvláštní statut, protože nesplňují podmínky nebo realizují vlastní projekty.

Vybraná sdružení měst a obcí čítají celkem 750 jednotlivých měst s celkem 18,4 miliony obyvatel, kteří nyní chtějí plánovat a prosadit své zájmy v 9 regionech a prostřednictvím 25 rozdílných, odlišných opatření ke zlepšení kvality ovzduší v oblasti pevných částic a oxidů dusíku. Přehled regionů a sdružení obcí je stažení naleznete zde.

25 výherců soutěže se mj. zavázalo k naplánování či zřízení speciálních ekologických zón ZCR, a to i v jednotlivých případech, kdy nedojde k žádným jiným opatřením ke zlepšení vzduchu. 25 sdružení obcí má na plánování a realizaci k dispozici až 1 milion euro do roku 2020 od francouzské vlády. Částka má sloužit k podpoře nákladů souvisejících se snahou o dosažení označení „Město s uspokojivou kvalitu ovzduší do 5 let“.
Podrobné informace o „Městě s uspokojivou kvalitou ovzduší do 5 let“ naleznete zde.

Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.

Přehled sdružení obcí následuje.
Seznam sdružení obcí a počty jejich obyvatel ve formátu pdf ke stažení zde.

Avignon - Communauté d’agglomération d’Avignon
Arras - Communauté urbaine d’Arras
Annemasse - Communauté d’agglomération d’Annemasse
Bordeaux - Métropole de Bordeaux  
Cannes - Communauté d’agglomération du Pays de Lérins – Cannes
Clermont-Ferrand - Métropole de Clermont-Ferrand
Champlan
Côte Basque-Adour - Communauté d’agglomération Côte Basque-Adour
Dunkerque - Communauté urbaine de Dunkerque
Dijon - Communauté urbaine de Dijon
Epernay - Communauté d’agglomération d’Epernay
Faucigny, Glières, Bonneville Communauté de communes Faucigny-Glières-Bonneville
Grenoble - Métropole de Grenoble
Lyon - Métropole de Lyon
Lille - Métropole de Lille
Le Havre - Communauté d’agglomération du Havre
Montpellier - Métropole de Montpellier
Paris - Mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris
Reims - Métropole de Reims
Rouen - Métropole de Rouen
Saint-Etienne - Métropole de Saint-Etienne
Strasbourg Métropole de Strasbourg
Saint Maur-des-Fossés
Toulouse - Métropole de Toulouse
Vallée de la Marne - CA de la Vallée de la Marne