Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Budoucí francouzské ekologické zóny

V roce 2016 byla zavedena Crit'Air viněta a byly zavedeny z toho vyplývající omezení a zákazy vjezdu, aby mohla francouzská vláda dodržet požadavky evropských právních předpisů o kvalitě ovzduší (směrnice EU 2008/50 / CE), a aby bylo možné snížit neustále se opakující vysoké hodnoty znečištění ovzduší v zemi. Za tímto účelem byly ve Francii definovány a přijaty dva různé právní rámce.

Jedná se o Zákon o energetické transformaci a zelený růst (Loi de transition énergétique: LTE) a ZCR dekret z  28.06.2016, který umožňuje francouzské vládě zavedení pevných ekologických zón (ZCR).

V případě špiček znečištění ovzduší může navíc každý department požádat podle národní fileadmin/crit-air.fr/Gesetze/Nationale_Gesetze/2016-04-07_Arrêté_du_7_avril_2016_relatif_au_déclenchement_de_pollution_de_l_air_ambiant.pdfvyhlášky z 04.07.2016 o zavedení speciálních opatření, která jsou vyhlášena prefektem. Prefekt vyhlásí opatření buď na celém území departmentu, nebo je omezí jen na určitou oblast v rámci departmentu (ZPAd) nebo vyhlásí tato opatření jen uvnitř metropole nebo města ((ZPA).

Budoucí ekologické zóny LEZ (ZFE Zones à faibles emissions)
Nový zákon o mobilitě,  který představila vláda dne 11.26.2018, definuje nový právní rámec pro ekologické zóny, které jsou nyní nově označovány jako „Low Emission Zones“ (zóny s nízkými emisemi).

V této souvislosti budou ve Francii trvalé ZCR ekologické zóny přejmenovány na zóny ZFE(Zones à faibles émissions). Společenství, města a obce které mají více než 100.000 obyvatel, nebo které mají vypracovaný plán pro ochranu ovzduší (PPA=Plan de Protection de l’Atmosphère) by měli zvážit zavedení nízkoemisní zóny (ZFE) na svém území.

Tyto zóny mohou zahrnovat celé město nebo některé části daného města. Ekologická zóna bude poté stanovena podle místního zákona po vydání ekologické studie a po schválení místních úřadů.

Podle zákona o mobilitě jsou nové ekologické zóny ZCR/ZFE plánovány do 31.12.2020 v následujících městech:

 • Aix-Marseille - Métropole Aix-Marseille Provence
 • Clermont-Ferrand - Clermont Auvergne Métropole
 • Fort-de-France
 • Grenoble – Grenoble-Alpes Métropole
 • Lyon – Grand Lyon
 • Montpellier - Montpellier Méditerranée Métropole
 • Métropole du Grand-Paris
 • Nice - Métropole Nice Côte d’Azur
 • Paříž
 • Remeš – Grand Reims
 • Rouen - Métropole Rouen Normandie
 • Saint-Etienne - Saint-Etienne Métropole
 • Štrasburk - Eurométropole de Strasbourg
 • Toulon - Métropole de Toulon Provence Méditerranée
 • Toulouse – Toulouse Métropole

Budoucí zóny ZPAd a ZPA (Zones de protection de l’air)
Téměř 100 francouzských departmentů schválilo vládní vyhlášku ze dne 07.04.2016, na jejímž základě mohou být zavedeny nové zóny ZPA, které může vyhlásit příslušný prefekt v případě, že znečištění ovzduší dosáhne špičky.

Případné budoucí zóny se většinou nacházejí ve městech, kde jsou limity emisí prachových částic trvale překračovány.

Vedle současných dočasných zón ZPA a ZPAd mají v plánu zavést ekologické zóny závislé na počasí také další města, kde jsou často překračovány emisí limity prachových částic.

Avignon
Dne 25.01.2017 byla vypracována studie o zřízení ekologické zóny ZPA. Tato zóna by měla zahrnovat pouze centrum města a měla by vstoupit v platnost v případě.

Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.