Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna Isère/Grenoble ZPAd - Francja

Cząsteczki stałe, tlenki azotu i ozon mogą mieć wpływ na ważność plakietek.
Dowiedz się więcej tutaj o obecnych i przyszłych zmianach dotyczących ważności plakietek.

Plakietka ważna dzisiaj, 17.12.2018.

Nie ma żadnego ostrzeżenia.

Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.

Strefa ochrony powietrza ZPAd Isère / Grenoble

W dniu 2.02.2018 prefekt departamentu Isère podpisał dekret opisujący katalog działań, jakie należy podjąć w przypadku szczytów zanieczyszczeń powietrza. Obejmuje to również zakazy jazdy na podstawie winiety Crit'Air. Dekret staje się obowiązujący z chwilą jego podpisania. Nowa regionalna strefa ochrony powietrza uzupełnia istniejącą strefy ochrony powietrza wokół miasta Grenoble, które znajduje się w obszarze Isère. Dekret ten rozszerza zatem możliwość wprowadzenia zakazu jazdy przy szczytach zanieczyszczeń powietrza wokół Grenoble.
Cechą charakterystyczną jest jednak to, że jedynie w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza określa się miasto lub gminę departamentu, w którym zależna od pogody strefa jest wprowadzana w życie. ZPAd (zone de protection de l'air départementale) nie jest zatem lokalną lub regionalną strefą ochrony powietrza, której granice są jasno określone (ZPA), lecz całym departamentem, w którym ograniczenia ruchu mogą być stosowane tymczasowo. Wymaga to osobnego dekretu prefekta lub lokalnych władz policyjnych. Oznacza to, że w ramach ZPAd Isère mogą się teraz pojawiać lokalne zakazy jazdy, do których właściciel pojazdu musi się przygotować. 

Isère jest jednym z 12 departamentów (departament nr 38) w regionie Owernia-Rodan-Alpy i ma około 1.251.000 mieszkańców na powierzchni 7.430 km². Grenoble, liczący 160.000 mieszkańców na powierzchni 18 km², jest siedzibą powiatową departamentu Isère, w którym znajduje się również siedziba prefekta.

Według regionalnego instytutu ds. jakości powietrza "ATMO Auvergne-Rhône-Alpes" w departamencie Isère występują regularne szczyty zanieczyszczenia powietrza, które rosną szczególnie zimą. Z tego powodu wprowadzana jest również tymczasowo obowiązująca strefa ekologiczna, która stanie się obowiązkowa w przypadku utrzymującego się zanieczyszczenia powietrza dla wszystkich pojazdów zgodnie z dekretem prefekta nr 38-2018-01-01-02-004.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Katedra w Voiron

W przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza prefektura przewiduje katalog działań w kilku etapach. Po ostrzeżeniu w pierwszym kroku wyzwalany jest alarm zanieczyszczenia powietrza („niveau d’alerte N1“)  poziomu 1. Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu. W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach strefy ekologicznej ZPAd o 20 km/godz.
Jeżeli po dwóch dniach jeden z wyżej wymienionych poziomów zanieczyszczeń nadal przekracza te wartości, drugim środkiem jest zgłoszenie alarmu o zanieczyszczeniu powietrza („niveau d’alerte N2“) z zakazem jazdy, przy czym w ciągu dwóch dni alarmu mogą jechać tylko pojazdy posiadające winietę Crit'Air E, 1, 2, 3, 4, 5.
Jeśli poziom 2 trwa dłużej niż dwa dni, to mogą zostać wykluczone wszystkie pojazdy, które posiadają winietę Crit'Air 4 i 5.

Po pierwszych dwóch poziomach, prefekt może wywołać trzeci poziom alarmu, który jest zaostrzeniem drugiego poziomu (oficjalny termin „niveau N2 aggravé“). W tym trzecim etapie prefekt może wyłączyć z ruchu dalsze klasy Crit'Air.

Szczególne zasady do poziomów zanieczyszczenia
W trzecim etapie ("niveau N2 aggravé“)  prefekt może wykluczyć zgodnie z dekretem nienazwaną liczbę klas Crit' Air z ruchu na określonym obszarze jego departamentu. W związku z tym nie ma pewności, która klasa Crit'Air może jeździć w przypadku szczytu zanieczyszczeń. Można jednak założyć, że w przypadku winiey Crit'Air E, 1 i 2 zakaz prowadzenia pojazdów zostanie prawdopodobnie wyłączony.

Granice strefy ekologicznej Isère

Zazwyczaj granica strefy ZPAd we Francji jest określona dekretem właściwego prefekta.
Isère dzieli się na trzy obszary geograficzne zwane "basenami powietrznymi": basen Lyonu  i Północna Isère, basen Grenoble i basen alpejski Isère. Podczas gdy zakazy jazdy mogą być nakładane w dowolnym miejscu w basenie Lyonu i północnej Isère oraz w basenie alpejskim Isère, zakazy jazdy w basenie Grenoble zgodnie z dekretem ograniczone są do istniejącej strefy ochrony powietrza ZPA Grenoble.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Isère/Grenoble ZPAd - Francja
Strefa ekologiczna zapowiedziana od:
02.01.2018
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
04.01.2018
Rodzaj strefy ekologicznej:
Zależna od warunków atmosferycznymi strefa ochronny powietrza obowiązująca po uprzednim ostrzeżeniu w przypadku przekroczenia wartości granicznych dla zanieczyszczeń, np. > 50 µg/ m³ pyłu zawieszonego i po decyzji prefekta.
Aktualnie obowiązek posiadania plakietek:
Motorower (L1e), Motocykl (L3e), Motocykl z bocznym wózkiem (L4e), Trójkołowiec (L2e), Szybki trójkołowiec (L5e), Lekki czterokołowiec (L6e), Czterokołowiec (L7e), Osobowy (M1), Samochód kempingowy (M1), Ciężki samochód kempingowy (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Furgonetka (N1), Samochód transportowy (N2), Samochód ciężarowy (N2) oraz ciężki samochód ciężarowy (N3) W zależności od czasu trwania i intensywności szczytu zanieczyszczenia powietrza.
Aktualnie dozwolone (od 02.01.2018) klasy plakietek:
Klasa E, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3, Klasa 4, Klasa 5 oraz Bez winietki Crit’Air (najczystsze klasy: E oraz 1).
Przyszłe zaostrzenie dozwolonych winietek:
Obecnie brak informacji
Zakazy ruchu (czasowe):
Pojazdy bez winiety Crit'Air jak również pojazdy bez wystarczającej klasy winiety Crit'Air w zależności do wysokości i czasu trwania zanieczyszczenia powietrza. Co najmniej klasy 4 i 5 i dalsze klasy mogą zostać wykluczone z ruchu decyzją prefekta.
Zakaz ruchu (stały):
Obecnie brak informacji
Grzywna:
68-375 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Obszar/rozciągłość strefy ekologicznej: Teoretycznie strefa obejmuje cały departament Isère. W obrębie basenu Grenoble stosuje się jednak granice istniejącej strefy ZPA Grenoble. Ponadto podczas każdego szczytu zanieczyszczenia powietrza następuje ponowne zdefiniowanie i ogłoszenie odpowiedniego zakresu strefy aktywowanej w odpowiednim dekrecie indywidualnym, który następnie ogłasza wejście w życie strefy. Możliwe objęcie w departamencie autostrad A41, A43, A43, A48, A49 i A51.
Specyfika:
W zależności od rodzaju, czasu trwania i poziomu zanieczyszczenia powietrza granice jednej lub kilku stref zmieniają się w całym departamencie. Z ruchu można wykluczyć więcej niż winiety Crit'Air klasy 4 i 5.
Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe:
Obecnie bez informacji
Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.