Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Ekologická zóna Rennes ZPA - Francie

Fine particles, nitrogen oxide and ozone have an influence on the validity of the vignettes.
You can inform yourself here about the current and future validity status of the vignettes.

Platnost plakety dnes, 11.12.2018.

Neexistuje žádné varování.

Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Žádná omezení. Vjezd povolen.
Nemotorová
Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Motocykly a mopedy

Dvoukolová nebo tříkolová vozidla a lehká čtyřkolová vozidla

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je nadále povolen.
Osobní přeprava

Vozidla pro přepravu osob s nejméně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je v současné době povolen.
Nákladní přeprava

Vozidla pro přepravu zboží s minimálně 4 koly

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd je v současné době povolen.
Zemědělská nebo lesnická vozidla

Vozidla pro zemědělství a lesnictví

Vjezd není v současné době povolen.
Vjezd do zóny je nadále povolen.

Zóna ochrany ovzduší Rennes ZPA

20.02.2018 oznámila metropole Rennes zavedení plakety Crit´Air jako opatření proti velkému znečistění ovzduší. Dle příslušné vyhlášky prefekta jsou nařízení platná již od 22.12.2017. Zákazy vjezdu pro konkrétní EURO třídy mohou být vyhlášeny až po přechodné fázi od zimy 2018.
Město Rennes zažilo od 50. let výrazný růst. Díky mnoha investicím do digitálních a nových technologií se stalo atraktivním místem pro sektor služeb na národní úrovni. Díky své atraktivitě se stále musí vypořádávat s vysokými nároky na mobilitu. Doprava je jednoznačně hlavním původcem emisí oxidů dusíku a prachových částic. Pro snížení negativních dopadů provozu na životní prostředí se metropole Rennes rozhodla zavést zónu ZPA, která bude aktivována v případě dosažení špičky znečistění ovzduší.

Francouzská metropole (spolek obcí) Rennes, největší město regionu Bretagne, se nachází v departementu  Ille-et-Vilaine a zahrnuje 43 obcí. Správním střediskem je hlavní město Rennes.
Metropole Rennes se nachází na ploše 705 km² a čítá asi 439.000 obyvatel. Město Rennes samotné má asi 215.000 obyvatel na ploše 50 km².

Historické budovy v Remeši

Podle dekretu prefekta N°2017-22487 z 22.12.2017 je v případě znečistění ovzduší plaketa Crit´Air povinná pro všechna vozidla.  Neboť detaily k dekretu pro zónu Rennes ZPA budou vyhlášeny až na podzim 2018, platí prozatím pro zónu Rennes ZPA dekret departementu  Ille-et-Vilaine.

Pokud budou hodnoty škodlivin překračovány po dobu 4 dní, budou z provozu vyloučena vozidla bez platné plakety Crit´Air. Bude-li se situace zhoršovat po dobu dalších dvou dnů, může prefekt vyloučit z provozu i plakety Crit´Air 4 a 5.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Hranice ekologické zóny Rennes ZPA

Hranice ekologické zóny ZPA zahrnují velkou část území města a jsou především definovány obchvatem „rocade“ N136. Je důležité vědět, že obchvat (N136) se nachází vně ekologické zóny. V případě náhlého vyhlášení alarmu znečistění ovzduší  je tedy možné vjet na příslušné dálnice a obchvat.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Rennes ZPA - Francie
Ekologická zóna vyhlášena dne:
20.02.2018
Ekologická zóna v platnosti od:
01.10.2018
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší závislá na stavu ovzduší, platí od 4. dne dosažení špičky znečistění ovzduší (> 80 µg/m³ prachových částic) po vyhlášení varovného stavu (> 50 µg/m³ prachových částic).
Aktuální povinnost vlastnit plaketu:
Skútr/moped (L1e), Motocykl (L3e), Motocykl s postraním vozíkem (L4e), Tříkolky (L2e), Rychlejší tříkolky (L5e), Lehké čtyřkolky (L6e), Čtyřkolky (L7e), Osobní automobil (M1), Obytný vůz (M1), Těžký obytný vůz (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Malý transporter (N1), Transporter (N2), Nákladní automobil (N2) a Těžké nákladní vozidlo (N3) Od 4. dne vyhlášení špičky znečistění ovzduší pro osobní a nákladní vozidla, autobusy, lehká užitková vozidla, dvoj- a tříkolky a lehké čtyřkolky.
Aktuálně od 01.10.2018 povolené třídy plaket:
Třída E, Třída 1, Třída 2, Třída 3, Třída 4, Třída 5 a Žádná plaketa Crit'Air (nejčistější třída = E a 1).
Zpřísnění povolených tříd plaket:
Doposud neznámé
Zákazy vjezdu (dočasné):
Vozidla bez plakety Crit'Air nebo s nedostačující třídou plakety Crit'Air v závislosti na míře a době trvání znečistění ovzduší. Kategorie 4 a 5 plakety Crit´Air mohou být z provozu vyloučeny.
Zákazy vjezdu (stálé):
Doposud neznámé
Peněžité pokuty:
68-375 euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší metropole Rennes ZPA je ohraničena obchvatem N136, který obepíná vnitřní město a není tedy dotčen žádným opatřením.
Zvláštnosti:
Od čtvrtého dne dosažení špičky znečistění ovzduší platí povinnost vlastnit plaketu Crit´Air.
Kontakt na ekologickou zónu a výjimky:
Doposud neznámé
Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.