Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší Bouches-du-Rhône / Marseille ZPAd

21.06.2017 podepsal prefekt departementu Bouches-du-Rhône vyhlášku, jež oznámila zavedení plakety Crit´Air v departementu. Nařízení popisuje katalog opatření, která mohou být uplatněna v případě výrazného znečistění ovzduší. Zvláštností je, že až v případě špičky znečistění ovzduší bude oznámeno město nebo obec departementu, pro nějž je zóna závislá na počasí platná.
Zóna  ZPAd (zone de protection de l'air départementale) tedy není lokální nebo regionální zónou ochrany ovzduší, jejíž hranice jsou jasně definovány (ZPA), ale jedná se o celý departement, v němž mohou být zavedena dočasná omezení provozu.
V jakém rozsahu a pro která města a obce budou nařízení platit, stanoví prefekt departementu Bouches-du-Rhône. To znamená, že v rámci zóny ochrany ovzduší Bouches-du-Rhône ZPAd mohou platit místní, časově ohraničené, měnící se a jen stěží předvídatelné zákazy vjezdu, které řidiči musejí dodržovat. 

Departement Bouches-du-Rhône (departement č. 13) je jedním ze 6 departementů regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a je domovem více než 2.017.000 obyvatel, na ploše cca. 5.100 km². Krajským městem departementu Bouches-du-Rhône je město Marseille, které čítá cca. 862.000 obyvatel na ploše asi 241  km², sídlí v něm také prefektura departementu. Kromě Marseille je nejznámějším městem departementu Aix-en-Provence.

Jako příprava na možnou kulminaci znečistění ovzduší, byla také v departementu Bouches-du-Rhône zavedena dočasná ekologická zóna, která bude dle vyhlášky prefekta z 21.06.2017povinná pro všechna vozidla.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Panorama starého přístavu v Marseille

Prefektura departementu plánuje v případě špičky znečistění ovzduší několikastupňový katalog opatření. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, mohou následovat zákazy vjezdu pro všechny druhy vozidel.
Vozidla, která nemají žádnou plaketu Crit’Air a nespadají do žádné speciální kategorie Crit´Air  mohou být z provozu vyloučena.

Hranice ekologické zóny Bouches-du-Rhône

V tomto případě se dopravní omezení mohou týkat částí departementu Bouches-du-Rhône. Až v případě dosažení špičky znečistění ovzduší oznámí prefekt konkrétní oblast, v níž budou omezení platná.
V každém případě je třeba vést v patrnosti, že při špičce znečistění ovzduší se může týkat i dálnic A7 (z a do Lyonu, přes Valence a Avignon) a A50 (z a do Toulonu).

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Bouches-du-Rhône/Marseille ZPAd - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
23.06.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší ZPAd- závislá na povětrnostních podmínkách, platná z rozhodnutí prefekta po vyhlášení předběžného varování při překročení hraničních hodnot škodlivin, např. > 50 µg/m³ prachových částic.
Peněžité pokuty:
68-375 euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Oblast zóny ZPAd může teoreticky zahrnovat celé území departementu Bouches-du-Rhône. Konkrétní rozsah aktivované zóny je stanoven vždy nově během špičky znečistění ovzduší a vyhlášen prefektem výnosem, který také oznámí platnost zóny. Dálnice, jichž se může v departementu týkat, jsou A7 a A50.
Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.