Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna Loiret/Orleans ZPAd- Francja

Cząsteczki stałe, tlenki azotu i ozon mogą mieć wpływ na ważność plakietek.
Dowiedz się więcej tutaj o obecnych i przyszłych zmianach dotyczących ważności plakietek.

Plakietka ważna dzisiaj, 15.12.2018.

Nie ma żadnego ostrzeżenia.

Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.

Strefa ochrony powietrza ZPAd Loiret / Orléans

W dniu 16.11.2017 r. prefekt departamentu Loiret podpisał dekret, w którym ogłosił wprowadzenie w ramach departamentu winiety Crit'Air, który wszedł w życie w tym samym dniu. Dekret opisuje katalog środków, które mogą być stosowane w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza dla niektórych typów pojazdów i klas Euro. Cechą charakterystyczną jest jednak to, że w przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza dopiero zostanie określone miasto lub gmina w ramach departamentu, w którym zostanie wprowadzona w życie strefa ekologiczna zależna od pogody. ZPAd (zone de protection de l'air départementale) nie jest zatem lokalną lub regionalną strefą ochrony powietrza, której granice są jasno określone (ZPA), lecz całym departamentem, w którym ograniczenia ruchu mogą być stosowane tymczasowo. Będzie to wymagało osobnego dekretu prefekta po konsultacji z odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w zachodniej Francji ("Zone Ouest“). Oznacza to, że w obrębie ZPAd Loiret mogą być obecnie stosowane lokalnie zmieniające się zakazy jazdy, do których właściciel pojazdu musi się dostosować. 

Loiret (departament nr 45) jest jednym z 6 departamentów w regionie Centralny-Dolina Loary (Centre-Val de Loire) i ma 673.000 mieszkańców na powierzchni około 6.800 km². Orléans liczący 115.000 mieszkańców na powierzchni 27 km² to siedziba powiatu Loiret, w której znajduje się również siedziba prefekta.

Chociaż Region Centralny-Dolina Loary (Centre-Val de Loire) nie zalicza się do regionów Francji, które są szczególnie często narażone na okresy zanieczyszczenie powietrza, ważne jest, aby być przygotowanym, że takie wydarzenie może wystąpić. Z tego powodu departament Loary, z siedzibą w Orléans, wprowadza obecnie tymczasową strefę ekologiczną, która stanie się obowiązkowa dla wszystkich pojazdów w przypadku utrzymującego się zanieczyszczenia powietrza, zgodnie z dekretem prefekta z dnia 16.11.2017.
Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Statua Joanny d'Arc

Kryterium dla pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza jest sytuacja, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem odpowiedzialnego Instytutu ds. jakości powietrza „Lig Air“  został przekroczony poziom 80 µg/m³ dla pyłu zawieszonego lub 240 µg/m³ dla ozonu lub 400 µg/m³ dla dwutlenku azotu. W związku z tym prędkość na drogach strefy ekologicznej ZPAd musi zostać zmniejszona o 20 km/h albo też (w zależności od pilności i miejscowego występowania szczytu zanieczyszczeń) jest natychmiast przenoszona do drugiego etapu alarmu.

W zależności od intensywności i czasu trwania szczytu zanieczyszczenia mogą nastąpić w tym drugim etapie po konsultacji z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo "Zone Ouest"  opcjonalne dodatkowe środki wraz z zakazem jazdy. Są to w szczególności przepisy dotyczące zróżnicowanej regulacji ruchu drogowego w oparciu o winietę Crit'Air („circulation différenciée“). Prefekt może wtedy wyłączyć z ruchu drogowego pojazdy, które nie posiadają żadnej winiety Crit'Air oraz klasy winiet Crit'Air 4 i 5.

Szczególne zasady do poziomów zanieczyszczenia

Tutaj, w przypadku departamentu Loiret, informacja o tym, czy winieta Crit'Air jest wymagana w ogóle lub dodatkowo czy winiety Crit'Air 4 i 5 mogą być wyłączone z ruchu drogowego, jest podawana dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza.

Granice strefy ekologicznej Loiret

Zazwyczaj granica strefy ZPAd we Francji jest określona dekretem właściwego prefekta.
W tym przypadku może to jednak dotyczyć całego obszaru departamentu Loiret. Dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza dokładny zasięg strefy dotkniętej konkretnym ograniczeniem ruchu będzie określony dodatkowym, odrębnym dekretem. Może on zostać wydany w ciągu jednego dnia.
W każdym razie należy zauważyć, że w przypadku alarmu o zanieczyszczeniu powietrza może to mieć wpływ na autostrady A10 (pomiędzy Paryżem a Bordeaux, przez Orléans i Tours), A19 (z i do Sens), A71 (z i do Clermont-Ferrant) oraz A77 (z i do Nevers).

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Loiret/Orleans ZPAd- Francja
Strefa ekologiczna zapowiedziana od:
16.11.2017
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
16.11.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Zależna od warunków atmosferycznymi strefa ochronny powietrza obowiązująca po uprzednim ostrzeżeniu w przypadku przekroczenia wartości granicznych dla zanieczyszczeń, np. > 80 µg/ m³ pyłu zawieszonego i po decyzji prefekta.
Aktualnie obowiązek posiadania plakietek:
Motorower (L1e), Motocykl (L3e), Motocykl z bocznym wózkiem (L4e), Trójkołowiec (L2e), Szybki trójkołowiec (L5e), Lekki czterokołowiec (L6e), Czterokołowiec (L7e), Osobowy (M1), Samochód kempingowy (M1), Ciężki samochód kempingowy (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Furgonetka (N1), Samochód transportowy (N2), Samochód ciężarowy (N2) oraz ciężki samochód ciężarowy (N3) W zależności od czasu trwania i intensywności szczytu zanieczyszczenia powietrza.
Aktualnie dozwolone (od 16.11.2017) klasy plakietek:
Klasa E, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3, Klasa 4, Klasa 5 oraz Bez winietki Crit’Air (najczystsze klasy = E i 1).
Przyszłe zaostrzenie dozwolonych winietek:
Obecnie brak informacji
Zakazy ruchu (czasowe):
Pojazdy bez winiety Crit'Air jak również pojazdy bez wystarczającej klasy winiety Crit'Air w zależności do wysokości i czasu trwania zanieczyszczenia powietrza. Klasy 4 i 5 mogą zostać decyzją prefekta wyłączone z ruchu.
Zakaz ruchu (stały):
Obecnie brak informacji
Grzywna:
68-375 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Teoretycznie strefa obejmuje swoim zasięgiem cały departament Loiret. Odpowiedni zakres strefy aktywowanej zostanie na nowo zdefiniowany podczas każdego szczytu zanieczyszczenia powietrza i ogłoszony w odpowiednim indywidualnym dekrecie, który następnie warunkuje wejście strefy w życie. Możliwymi objętymi autostradami i głównymi drogami ruchu w departamencie Loiret mogą być A10, A19, A71 i A77.
Specyfika:
W zależności od rodzaju, czasu trwania i poziomu zanieczyszczenia powietrza granice jednej lub kilku stref różnią się w całym departamencie.
Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe:
Obecnie bez informacji
Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.