Undtagelser for reglerne om miljøzoner i Frankrig

Visse køretøjer er undtaget fra den obligatoriske Crit'Air-pligt ved kørsel i miljøzonerne. Det drejer sig her først og fremmest om offentlige køretøjer (politi, brandvæsen, redningskøretøjer, osv.), samt andre køretøjer fra offentlige myndigheder.
Ifølge det franske Décret n°2016-847 af 28 Juni 2016 skal køretøjer, der er udstyrede med en parkeringslicens for handicappede, heller ikke have en Crit'Air-miljømærkat. Parkeringslicenser til handicapparkeringspladser er ens over hele Europa, så disse køretøjer er dermed automatisk genkendelige i hele Europa.
Andre private køretøjer kan også være undtaget for Crit'Air-pligten. Dette skal dog først godkendes af en statslig eller kommunal instans, som derefter kan give en sådan dispensation.
Dette kan især være en fordel for veteranbiler, ældre køretøjer i turisttrafikken, vejhjælpskøretøjer, osv.

Regler vedrørende veteranbiler

Hvad veteranbiler angår, er reglerne om dispensation fra Crit'Air-pligten ikke reguleret nationalt, men på lokalt plan, hvilket vil sige, at reglerne er forskellige fra zone til zone.
Franske bilister i en veteranbil kan ud fra linje ”Z” i bilens registreringsattest bevise, at bilen er klassificeret som veteranbil.
I de fleste europæiske registreringsattester er veteranbilstatussen markeret under ”andet” på registreringsattesten. I dét felt angives nemlig eventuelle ”bemærkninger og undtagelser”.
I hvert fald skal det ved en eventuel kontrol kunne bevises ud fra registreringsattesten, at køretøjet er en veteranbil. Om det franske politi også godkender de forskellige nationale betegnelser, såsom ”veterankøretøj”, er endnu uvidst.

Veteranbiler i Paris
I Paris er veteranbiler ifølge artikel 3 i Arrêté n°2017P007 undtaget fra Crit'Air-pligten ved kørsel i en miljøzone. Det betyder, at de ikke kan få tildelt en miljømærkat, og at de til gengæld heller ikke kan blive straffet, hvis føreren altså kan bevise, at der er tale om en veteranbil. Man kan ansøge om en sådan dispensation hos bystyret i Paris, men denne dispensation er tidsbegrænset, og bliver tilsyneladende kun givet til køretøjer, der bruges i erhvervsøjemed, og som er over 30 år gamle.

For at få yderligere informationer angående veteranbiler i Paris' miljøzone, kan du henvende dig til følgende email-adresse: dvd-zcr-derogation@paris.fr
Skriftlige spørgsmål kan også stiles til:
Mairie de Paris
Direction de la Voirie et des Déplacements,
« Dérogation zone à circulation restreinte »
121 av. de France
75639 Paris Cedex 13

Veteranbiler i Métropole Grenoble og Lyon
I Grenoble og Lyon eksisterer der ifølge de lokale præfekturer ikke planer om nogle former for dispensationer for veteranbiler. Til gengæld understreges det, at også førere af veteranbiler vil blive straffet, hvis de kører ind i zonen på tidspunkter, hvor der er udråbt luftforureningsalarm i områderne i og omkring Grenoble og Lyon. Dette faktum kan være ekstra bittert, eftersom en eventuel alarm i Grenoble også vil omfatte den primære motorvej sydpå.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.