ZPA-miljøzonen i Paris

I tilfælde af forhøjet luftforurening i Paris aktiveres desuden en ZPA-zone. Denne luftbeskyttelseszone kan, ligesom i Lyon eller Grenoble, kun aktiveres af præfekten for byen eller regionen – i dette tilfælde altså Paris' præfekt.

Den såkaldte ”Luftbeskyttelseszone Paris” omfatter alle forstæder og kommuner udenfor Paris by samt indenfor motorvejsringen A86 (Stor-Paris).
I denne ZPA-miljøzone, der dermed dækker området Paris Métropole, bliver der indført kørselsforbud på alle regionens motorveje, landeveje og gader i tilfælde af forhøjet luftforurening.
De to lufthavne Paris-Charles de Gaulle og Paris Orly befinder sig udenfor denne zone, og er ligesom Disneyland Paris (Euro Disney) ikke omfattede af kørselsforbuddene.

Hvis man ikke overholder kørselsforbuddet, bliver man straffet med en bødestraf i kategori 2 svarende til 35 euro. Da Stor-Paris, og den dertil hørende luftbeskyttelseszone, ikke i sig selv er en by, er der her ikke opstillet ZCR-skilte, hvilket til gengæld er tilfældet ved bygrænserne for Paris by (indenfor Boulevard Périphérique).

Eftersom Paris' ZCR-zone befinder sig indenfor ZPA-zone Paris, gælder denne ZPA-zones kørselsforbud ligeledes for ZCR-zonen ved forhøjet luftforurening. Når ZPA-zonen ophæves, f.eks. hvis vejrforholdene er blevet bedre, gælder ZCR-zonens særlige regler igen.