ZCR-miljøzonen i Paris

Allerede den 01.09.2015 blev den første miljøzone, ZCR (Zones à Circulation Restreinte), indført i Paris. Som følge deraf blev det først forbudt for busser og lastbiler, der var registreret første gang før den 01.10.2001 at køre ind i zonen.
Fra og med den 01.07.2016 blev det også forbudt for personbiler og erhvervskøretøjer, der var registreret første gang før den 01.01.1997 at køre ind i miljøzonen. Dette forbud var en automatisk følge af, at disse køretøjstyper kombineret med datoen for deres første registrering ikke berettigede de respektive køretøjer til at få en Crit'Air-miljømærkat – hvilket desuden også kan ses ud fra vores Crit'Air-klassificeringstabel. Det er besluttet, at det fra og med den 01.07.2017 permanent er forbudt at køre ind i Paris' miljøzone med Crit'Air-miljømærkat nr. 5.

Kørselsforbuddet gælder for øvrigt, hvis ikke andet er meddelt, altid fra mandag til fredag mellem kl. 8 og 20 – også selvom dette ikke er angivet på noget skilt.
For gamle busser i kategori M2 og M3 samt for lastbiler i kategori N2 og N3 gælder kørselsforbuddet dog fra mandag til søndag, hvis disse køretøjer er registreret førstegang før den 01.10.2001.
Hvis førere af personbiler ikke overholder kørselsforbuddet, bliver man fra og med den 15.01.2017 afkrævet en bødestraf på 68 euro. Eftersom at bødestraffen for større køretøjer er endnu højere, og at der bliver pålagt administrationsgebyrer, kan man risikere fængselsstraf, hvis bøden ikke betales. Derfor bør man være opmærksom på det detaljerede bødereglement.
For køretøjer, der er registrerede uden for Frankrig, gælder der for øvrigt en overgangsordning. Disse køretøjer kan indtil den 31.03.2017 køre i Miljøzone Paris uden en Crit'Air-miljømærkat.

De geografiske grænser for Miljøzone Paris

Beskrivelse af zonens grænser

Miljøzone Paris dækker den franske hovedstad komplet. Paris' byområde defineres som området inden for ringvejen ”Boulevard périphérique“, og omfatter dermed ikke forstæderne. Denne ringvej, der forløber rundt om hele Paris, er i øvrigt ikke en officiel motorvej, men den betegnes som E15 i den østlige del af Paris.
Vejene Bois de Boulogne i Paris' vestlige ende og Bois de Vincennes i den sydøstlige ende hører begge til Paris' byområde, men hører ikke ind under miljøzonen.

På vores billede er grænsen for Paris' miljøzone afmærket med rødt på Boulevard périphérique. Du kan klikke på kortet for at forstørre det.