ZPA-miljøzone i Lyon

Præfekten i Departement Rhône har den 12.12.2016 besluttet, at Crit'Air-miljømærkaten nu også skal indføres i Lyon (inkl. nabobyen Villeurbanne). Dette sker samtidigt med indførelsen af et system, hvor biler med nummerplader, der slutter på henholdsvis lige og ulige tal, skiftevis har tilladelse til at køre én dag i zonen, hvis der er forhøjet luftforurening.

Crit'Air-mærkaterne 1, 2 og 3 til elbiler er undtaget fra dette afvekslingssystem, og køretøjer med disse mærkater må til hver en tid køre i zonerne, lige meget om køretøjet har en lige eller ulige nummerplade. Hvis der 4 dage i træk konstateres forhøjet luftforurening bliver køretøjer med den orange Crit'Air-mærkat 3 også omfattet af afvekslingssystemet.

Tidligere blev luftforureningsalarmen udløst, når grænseværdierne for mængden af finstøv i luften overskred en grænse på 80 µg/m³, men i mellemtiden udløses alarmen allerede, når grænseværdierne overstiger 50 µg/m³ finstøv i luften. Det vil sige, at alarmen dermed udløses allerede inden, mængden af finstøv når den egentlige, højere grænseværdi. Som udgangspunkt skal alle køretøjer have en Crit'Air-miljømærkat for at kontroller kan gennemføres. Udgangspunkter for disse kontroller er luftforureningsværdier, der er meget variable, og som er svære at forudse.

Ligesom i Grenoble indfører man altså nu også i Lyon en ”sporadisk” miljøzone, der ved en eventuel vedvarende belastning af luftkvaliteten, har indvirken på al kørsel med køretøjer.

For hver gang en bilist ikke overholder mærkatpligten eller ikke respekterer indskrænkningen af trafikken, bliver bilisten straffet med en bøde i kategori 2 svarende til 35 euro, jævnfør artikel L. 325-1 til L. 325-3 samt R. 411-19 i det franske trafikreglement. Præfektens forordning n°69-2016 af 12.12.2016 angående indføring af en miljøzone i Lyon kan ses her.

Grænserne for Miljøzone Lyon

Miljøzone Lyon dækker alle gader og veje indenfor grænserne for kommunerne Lyon og Villeurbane.
Bemærk: Motorvejene A7, A6 og A42 er ikke underlagt miljøzonen. De er dermed heller ikke pålagt eventuelle begrænsninger. En liste af yderligere veje, der ikke er omfattet af miljøzonen, kan du se her.

Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App