De grønne veje på det ovenstående kort må ikke benyttes, hvis man ikke har en Crit'Air-miljømærkat, eller hvis man har en ugyldig Crit'Air-mærkat (i tilfælde af forhøjet luftforurening). Dette gælder selvom man blot kører delvist indenfor zonen. Dermed udgør vejene en mulig forhindring, der kan gøre det nødvendigt at køre en omvej.
Den violette zone, der er afgrænset med en blå linjer, er Lyons