ZPA-miljøzone i Lille

Fra og med den 1. juni 2017 er der indført en ZPA-miljøzone i storbyområdet (métropole) Lille. Denne ZPA-zone bliver kun aktiveret ved forhøjet luftforurening. Det er – ligesom i Frankrigs andre ZPA-zoner – præfekten i den lokale region (departement), der kan udløse en sådan alarm om forhøjet luftforurening. I Lilles tilfælde er det præfekten for Departement Nord, der kan udløse alarmen, hvis grænseværdierne for finstøv og NOx overskrider en grænse på  80µg/m³.

I ZPA-zonen er det obligatorisk for alle typer køretøjer (lastbiler, busser, personbiler, lette erhvervskøretøjer, to- og trehjulede køretøjer samt lette, firhjulede køretøjer), at køretøjet skal have en Crit'Air-miljømærkat.
Præfekten beslutter ud fra graden af luftforureningen, hvilke mærkatfarver (mærkatkategorier), der gerne må køre ind i zonen ved forhøjet luftforurening, og hvilke køretøjer der ikke må. Som regel forholder det sig sådan, at det er mærkatkategorierne 5 og evt. 4, der som de første får kørselsforbud i zonen. Hvis forureningen bliver værre, kan præfekten derudover også beslutte, at de højere mærkatkategorier gradvist udelukkes fra trafikken. Dette betyder i så fald, at man periodevis forbyder kørsel med køretøjer med hhv. lige nummerplader og ulige nummerplader.
Hvis luftforureningen aftager, dvs. hvis belastningen fra bilers udstødning synker under de alarmerende grænseværdier, afblæser præfekten ZPA-zonereglerne igen, og de forskellige kørselsforbud eller indskrænkninger ophæves.

Enhver overtrædelse af reglerne for kørselsforbud og påbuddet om, at køretøjet skal have en mærkat, straffes med en kategori 2-straf på 35 euro i henhold til artikel L. 325-1 til L. 325-3 og R. 411-19 i det franske trafikreglement.

Grænserne for ZPA-miljøzone Lille

ZPA-miljøzonen Lille dækker hele storbyområdet (métropol) Lille, hvilket svarer til et område på 648 km². Dette område omfatter 89 byer og kommuner med samlet 1,14 mio. indbyggere. En liste over de påvirkede kommuner og byer, kan du finde her.

Mod øst og nord afgrænses ZPA-miljøzonen af den fransk-belgiske grænse. Mod syd og vest følger zonegrænsen storbyområdets grænse.
Miljøzonen dækker også motorvejene A25 (fra Dunkerque), A22 fra Lille mod Gent, A27 fra Lille mod Bruxelles samt A1 mod Paris og A34 mod Valenciennes.