ZPA-miljøzone i Grenoble

I metropolområdet Grenoble, der omfatter 49 byer og landsbyer med omkring 450.000 beboere, trådte en ny, kommunal luftkvalitetslov i kraft den 01.11.2016, og denne lov kan sammenlignes nogenlunde med en ZCR-miljøzone (som f.eks. i Paris).
Området for den såkaldte ”luftbeskyttelseszone” for metropolområdet Grenoble har en længde på 30 km og en bredde på 20 km, og dækker et område på omkring 600 km². I denne métropole (storkommune), hvor den største by er Grenoble, gælder den nye luftkvalitetslov i hele området – på alle offentlige veje, landeveje, motortrafikveje og motorveje. En overtrædelse af reglerne om luftbeskyttelseszonen straffes fra den 01.01.2017 med en nedsat bødestraf i kategori 2 på blot 35 euro (i ZCR-zoner ligger bødestraffen normalt i kategori 3, det vil sige fra 68 euro og opefter).
Ifølge den nationale forordning Décret ZCR 2016-847 af 28.06.2016 er det optil de enkelte byer eller kommuner i Frankrig, om de vil oprette en ZCR-miljøzone og dermed indføre en Crit'Air-pligt. Indførelse af ZPA luftbeskyttelseszoner og dertilhørende Crit'Air-pligt i Frankrig er reguleret i Décret no 2016-858 du 29 juin 2016.
Fordi metropolområdet i og omkring Grenoble ikke samlet udgør én by, som f.eks. Paris, er luftbeskyttelseszonen ikke markeret med ZCR-skilte.
ZCR-skilte er dog blevet opstillet i selve Grenoble by, fordi der den 01.01.2017 blev oprettet en ZCR-zone i selve byen. Fra denne dato gælder dermed de normale bødestraffe på 68-375 euro hver gang, forbuddet ikke overholdes.

Crit'Air-mærkaten skal også bruges på motorvejen rundt om Grenoble

Ifølge en bekendtgørelse fra kommunen Grenoble skal man også bruge en Crit'Air-mærkat for at køre på de motorveje, der krydser metropolområdet Grenoble. Crit'Air-området begynder nord for byen på A48 ved betalingsanlægget Voreppe. Syd for byen begynder området på A51 ved betalingsanlægget Le Crozet/Vif, og vest for byen begynder området på A41 ved betalingsanlægget Crolles. Motorvej A480, der går igennem Grenoble, er ligeledes omfattet af reglerne.

Hvad sker der, hvis grænseværdierne i metropolområdet Grenoble overskrides?

Hvis en luftforureningsalarm (Alert Pollution) udløses i dén luftbeskyttelseszone, der den 01.11.2016 blev indført i metropolområdet Grenoble, vil dette blive vist på elektroniske informationstavler og blive annonceret på lokale radio- og tv-kanaler samt i dagspressen. Alarmen gælder til kl. 15 på den følgende dag. Den aktuelle luftkvalitet i Frankrig kan ses her.

Hvis alarmen bliver udløst i eller over fem dage i træk, er det kun køretøjer fra Crit'Air-kategori 1-5, der må køre i området.
På alarmens syvende dag er det kun køretøjer fra Crit'Air-kategori 1-3, der må køre i området, mens kategori 4 og 5 har totalt kørselsforbud.
Her skal man desuden være opmærksom på, at Departementets præfekt selv kan fastlægge, om denne ”dag 5” er den femte i måneden, den femte i vintersæsonen, eller den femte i kalenderåret. Det vil sige, at køretøjer i alle tilfælde bør have en Crit'Air-miljømærkat for at kunne omgå disse forvirrende omstændigheder.

Fra dag to, efter alarmen er blevet udløst, gælder desuden som udgangspunkt, at hastighedsbegrænsningerne sættes ned med 20 km/t på alle landeveje, motortrafikveje og motorveje (den normale hastighedsbegrænsning er 90/110/130 km/t).
Samtidigt bliver der på disse dage givet rabat på billetter til den kollektive trafik og på parkeringsbilletter til ”park & ride-parkeringspladser” på stationer og lignende. Fra luftforureningsalarmens dag 7 kan man køre gratis med alle kollektive transportmidler i og området i omkring Grenoble.

Luftforurening i metropolområdet Grenoble

Ifølge statistikker fra metropolområdet Grenoble overskred luftforureningen grænseværdierne 16 dage om året i perioden fra 2011 til 2013.
Det nyeste studie af luftkvaliteten, der blev gennemført i 2013, viser, at antallet af PM10-partikler i luften over metropolområdet Grenoble blev overskredet 45 dage om året (først og fremmest i vinterhalvåret.

NOx-værdier i 2011 på vejene omkring Lyon/Grenoble. Kilde: Air Rhône-Alpes