Fremtidige franske miljøzoner

Den franske regering har i den nationale forordning om miljøzoner, Décret ZCR 2016-847 af 28.06.2016, overladt det til kommunerne, om disse vil udforme en miljøzone, og hvor omfattende den i så fald skal være.
Disse zoner kan både dække en hel by eller blot dele af byen. Der vil blive gennemført en miljøundersøgelse, og hvis de involverede politiske myndigheder alle godkender planen, vil miljøzonen (forkortet ZCR på fransk) efter vedtagelsen blive indskrevet i den kommunale lovgivning.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.