ZPA-miljøzone i Arve-dal

Den 23.02.2017 har præfekturet i departementet Haute-Savoie (Annecy) meddelt, at Arve-dalen også vil blive udnævnt til ZPA-luftbeskyttelseszone (miljøzone).
Dette vil have stor indflydelse på lastbiltrafikken i de franske Alper, mellem Geneve, Chamonix og evt. også Italien, da lastbiltrafikken er årsag til de fleste skadelige stoffer i luften i Arves sensible floddal.
Allerede i marts 2017 var det planen, at præfekten skulle forelægge en forordning, der ville medføre, at disse beskyttende tiltag skal lægges fast ved lov.
Motorvejen A40, der går langs Arves dal, er en af de mest befarede vejstrækninger mellem Nordeuropa og Italien. Denne motorvej fører mod Mont Blanc-tunnellen, som dagligt benyttes af ca. 5.000 lastbiler. Arve-dalens geografiske forhold, dybt mellem høje bjergtinder, gør, at finstøv ikke kan komme væk ved vindstille vejrforhold, og derfor belaster luften i meget lang tid.

Kørselsforbud afhængigt af luftforurening

Kørselsforbuddet vil i første omgang efter planen kun gælde lastbiler over 7,5 t, der har motorer svarende til Euro-norm 0 til 3. Disse må ikke længere køre, hvis der opstår situationer med vedvarende forhøjet luftforurening (>80 µg/m³). Dette vil, alt efter brændstoftype, udelukke køretøjer med Crit'Air-mærkat 5 i alle tilfælde, og køretøjer med Crit'Air-mærkat 4 i visse tilfælde.
Personbiltrafikken er ifølge myndighederne ikke påvirket af de nye regler i første omgang. Crit'Air-miljømærkaten bliver dog bl.a. også indført for, at man hurtigt kan ændre reglerne, og dermed indskrænke forholdene for den samlede trafik, og dermed også personbiler og tohjulede køretøjer, hvis det skulle komme til en forhøjet luftforurening.

Området for Luftbeskyttelseszone Arve-dal og Mont Blanc-tunnellen

De nye tiltag vil berøre de 41 byer og kommuner, der medvirker i Arve-dalens luftbeskyttelsesplan fra 2012, og som befinder sig langs Arves ca. 80 km lange floddal mellem kommunerne Contamine-sur-Arve ved motorvejskryds A40/A410 og stedet for Arves udspring før den lille by Argentière (i kommunen Le Tour).
Det vil sige, at vejtrafikken mellem motorvejskryds A40/A410 på motorvej A40 til Le Fayet, N205 til afgreningen mod Mont Blanc-tunnellen samt N1506 mod Chamonix og Argentière vil blive indskrænket som følge af miljøzonen.

Motorvej A40 fra Geneve er desuden hovedruten til Mont Blanc-tunnellen, hvorfra trafikken føres videre over Le Fayet og hovedrute N205 til Turin og Milano i Italien.
I denne sammenhæng har det en ekstra betydning, at den franske miljøminister Ségolène Royal samtidigt har påbegyndt en dialog med den italienske regering med dét mål, at hele hovedrute N205 – altså også videre efter Arve mod Les Pelerin og Mont Blanc-tunnellen – udnævnes til luftbeskyttelseszone. I dette tilfælde vil den samlede trafik til og fra Italien blive påvirket. Dermed vil det ikke være muligt at køre ad andre veje uden om miljøzonen.

En liste over de kommuner, der under alle omstændigheder er påvirkede, finder du her.