Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Miljømærkater i Europa

Information om og bestilling af den franske Crit'Air-mærkat

Den franske Crit'Air-mærkat (en finstøv- og kvælstofmærkat) er efter den 01.07.2016 obligatorisk i franske miljøzoner.

Informationer vedrørende den franske Crit'Air-mærkat fås på 9 sprog her.

Bestilling kan ske på 10 sprog her.

Info og bestilling af den belgiske registry-miljømærkat

Registry-miljømærkaten giver et systematisk og sammenligneligt overblik over, hvilke køretøjer, med hvilken EURO-norm, der på hvilke tidspunkter og i hvilket begrænset tidsrum må køre ind i en belgisk LEZ med eller uden en miljøbillet.

Informationer om registry-miljømærkaten fås her på 9 sprog.

Bestilling kan ske på 10 sprog her.
 

Information om og bestilling af den tyske kvælstofmærkat

Den tyske kvælstofmærkat (Blaue Plakette) kan forudbestilles til årene 2018/2019.

Information vedrørende Blaue Plakette kan du læse her.

Information om og bestilling af den tyske miljømærkat/finstøvmærkat

Den tyske miljømærkat (Feinstaubplakette) er obligatorisk i tyske miljøzoner.

Information vedrørende den tyske miljømærkat kan læses på 22 sprog her.

Bestilling kan ske på 10 forskellige sprog her.

Information om og bestilling af den østrigske Umwelt-Pickerl

Den østrigske Umwelt-Pickerl (udstødningsmærkat) er obligatorisk for visse køretøjer i dele af Østrig og i Wien.

Information om den østrigske Umwelt-Pickerl fås på 9 sprog her.

Bestilling kan ske på 10 forskellige sprog her.

Information om og bestilling af den danske EcoSticker

Den danske EcoSticker er lovpligtig ved kørsel i fire danske byer.

Information vedrørende EcoStickeren kan fås på 9 sprog her.

Bestilling kan ske på 10 sprog her.

Information om og bestilling af den tyske E-Plakette

En E-Plakette er en mærkat, der kun gives til udlandske, elektriske køretøjer (dvs. køretøjer, der ikke er indregistrerede i Tyskland), og den kan føre mange fordele med sig.
Information og bestilling her.

Information om og bestilling af den europæiske CO2-mærkat

Den europæiske CO2-mærkat kan bruges til klimaneutral kørsel i hele Europa. Den fås i tre forskellige varianter (grøn, gul, rød), og afhængigt af CO2-udstødning i gram/km gør de det muligt at køre privat (personbiler) eller i erhvervsøjemed, f.eks. med gods eller rejsebusser, uden at belaste miljøet med CO2. Efter ønske kan kompensationen ske som del af EU-emissionshandelssystemet eller som tilskud til klimabeskyttelsesprojekter uden for Europa. Købet af en CO2-mærkat er frivilligt og dermed ikke lovpligtigt.

Information vedrørende den europæiske CO2-mærkat fås her.

Bestilling kan ske her.