Informationer om Crit'Air-miljømærkaten

Den 01.07.2016 indførte Frankrig en miljømærkat med navnet Crit'Air. Denne mærkat fås i 6 kategorier og farver alt afhængigt af året for køretøjets registrering samt køretøjets energimærkning og emissionsmængde.
Med denne miljømærkat reduceres emissioner og skadelige stoffer i luften på middel og langt sigt, samtidigt med at incitamentet for nye og brændstofsparende biler øges, mens gamle og forurenende biler med tiden udfases. Med Crit'Air-mærkaten vil man først og fremmest reducere udledningerne af kvælstofoxid (NOx) og finstøv. De Crit'Air-kategorier, som køretøjstyperne lastbil, bus, personbil og andre køretøjer opdeles i, er lagt fast i det såkaldte Décret Crit’Air 2016-858 af 29.06.2016.

Fra og med den 01.07.2016 blev det obligatorisk, at køretøjet skal være udstyret med en Crit'Air-mærkat, førend det må befare Paris' miljøzone. Den 01.11.2016 fulgte byen Grenoble, og den 12.12.2016 fulgte ligeledes Region Lyon.
I Paris er der indført en overgangsperiode indtil den 14.01.2017, hvor der ikke vil blive udskrevet bøder. For alle typer køretøjer og i alle Frankrigs miljøzoner straffes det fra den 01.07.2017 med en bødestraf på mellem 68 og 375 euro, hvis man kører uden en Crit'Air-miljømærkat.

Køretøjer, der ikke er registrerede i Frankrig, dvs. hovedsageligt turisters køretøjer og erhvervstransporter fra det øvrige EU, skal først efter den 01.04.2017 have anbragt en Crit'Air-mærkat på køretøjet, hvis man vil køre ind i franske miljøzoner, de såkaldte Zones à Circulation Restreinte (ZCR), på de tidspunkter af døgnet, hvor Crit'Air-miljømærkaten er påkrevet.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.